Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Slide thumbnailhlidax

"Našim cieľom je poskytovať čo najlepšiu odbornú zdravotnú starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby našich pacientok. Dôkazom spokojnosti sú naše usmievavé pacientky, mamičky a ich ratolesti..."Lôžkové oddelenie

Na oddelení gynekológie a pôrodníctva poskytujeme komplexnú starostlivosť v tehotnosti, počas pôrodu a v šestonedelí. V roku 2019 sme na našom oddelení odviedli 1.259 pôrodov. Od roku 2005 máme status Baby friendly hospital. Ďalej poskytujeme liečebno - preventívnu špecializovanú starostlivosť ženám s gynekologickými ochoreniami.


Gynekologické oddelenie

Na oddelení sa liečia pacientky, ktorých ochorenie si vyžaduje lôžkovú starostlivosť a pacientky, ktoré sú pripravované na operačný výkon. Na našom oddelení vykonávame širokú škálu gynekologických operačných výkonov.

V rámci gynekologického oddelenia sú k dispozícii tri 4 lôžkové štandardné izby. Ku gynekologickému oddeleniu patrí pooperačná izba.

Na hospitalizáciu odporúčame priniesť: hygienické potreby, župan, nočná košeľa, uterák, príbor, hrnček, šľapky, lieky, ktoré pravidelne užíva. Relevantnú zdravotnú dokumentáciu (interné predoperačné vyšetrenie a pod.).

Na gynekologickom oddelení vykonávame nasledujúce typy operácií:

Menšie gynekologické výkony (Tieto zákroky vykonávame formou jednodňovej chirurgie. ):

 • biopsie - tj. odber materiálu na histopatologické vyšetrenie
 • hysteroskopia
 • odstránenie polypov
 • kyretáž hrdla maternice a dutiny maternice
 • ošetrenie cysty a hnisavého zápalu gl. Bartholini
 • umelé prerušenie tehotenstva

Laparoskopické operácie

Laparoskopia znamená prístup do brušnej dutiny za pomoci niekoľkých malých vpichov použitím modernej prístrojovej techniky. Laparoskopia sa využíva za účelom diagnostickým alebo operačným. (možnosť vizualizácie orgánov brušnej dutiny napr. pri diagnostike priechodnosti vajíčovodov, operačné využitie napr. pri odstraňovaní vaječníkových cýst, odstraňovaní zrastov, alebo pri riešení mimomaternicovej tehotnosti). Kombináciou laparoskopickej a klasickej vaginálnej operačnej techniky je tzv. LAVH - laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia, kde časť operačného výkonu je vykonávaná laparoskopickou cestou a časť vaginálnou cestou.

Výhodou laparoskopickej metódy je jej miniinvazivita a s tým spojené lepšie a rýchlejšie pooperačné zotavenie a v neposlednom rade aj kozmetický efekt.

Brušné operácie

Brušné operácie sú gynekologické operácie, ktoré sú vykonávané po sprístupnení reprodukčných orgánov priamo cez brušnú stenu - tzv. laparotómiou v prípadoch, keď si to technika operačného výkonu vyžaduje.

Vaginálne (pošvové) operácie

Vaginálne (pošvové) operácie sú operácie vykonávané pošvovou cestou


Oddelenie pôrodnej sály a šestonedelia

Oddelenie je zamerané na starostlivosť o tehotné pacientky v priebehu tehotnosti, počas pôrodu a šestonedelia. Taktiež na tomto oddelení hospitalizujeme pacientky s komplikáciami vo včasnej tehotnosti. Na oddelení šestonedelia hospitalizujeme pacientky s rizikovým tehotenstvom a pacientky po pôrode, kde sú spolu s dieťaťom v tzv. systéme rooming-in.

Oddelenie pozostáva z pôrodnej sály, prijímacej miestnosti a oddelenia šestonedelia.

 • Prijímacia miestnosť s vyšetrovňou vrátane - CTG monitoringu (t.j. monitorovanie oziev plodu a činnosti maternice) slúži na príjem tehotných mamičiek
 • Pôrodné sály pozostávajú z miestnosti prvej doby pôrodnej, tzv. čakačka, kde prebieha príprava rodičky na pôrod a samotnej pôrodnej sály. Na sále sa nachádzajú 2 moderné polohovateľné lôžka poskytujúce maximálny komfort pre rodičku a taktiež je možnosť rodiť na polohovateľnom pôrodníckom kresle na vyšetrovni. Rodička si v priebehu prvej doby pôrodnej môže vybrať rôzne úľavové polohy, k dispozícii sú žinenky, fit lopty, hydroterapia v sprche, aromaterapia, muzikoterapia, pôrodná stolička.
 • Oddelenie šestonedelia disponuje 7 izbami 2-4 lôžkové a jednou nadštandardnou izbou s vlastným sociálnym zariadením a kúpeľňou.
 • Možnosť prítomnosti rodinného príslušníka resp. inej blízkej osoby počas celého pôrodu

Holenie a klyzmu odporúčame, ich realizácia má svoje opodstatnenie, ale samozrejme, rešpektujeme želanie matky pri týchto výkonoch. Je poskytnutá možnosť aplikácie aj tzv. mini klyzmy, ktorú si pacientka prinesie so sebou. K nastrihnutiu hrádze nepristupujeme automaticky, ale individuálne.

K dispozícii je aj tzv. bezbolestný pôrod (PEDA). Ak má klientka záujem o PEDU, informuje o tom svojho gynekológa najskôr dva týždne pred termínom pôrodu. Gynekológ zrealizuje potrebné vyšetrenia krvi, s výsledkom a informovaným súhlasom klientka pôjde na anesteziologickú ambulanciu v areáli našej nemocnice.

Plánované operačné ukončenie tehotnosti formou cisárskeho rezu je možné aj v spinálnej anestézii - anestézia, pri ktorej pacientka môže byť pri plnom vedomí.

Príprava na pôrod

Na našom oddelení je možné vykonať odber pupočníkovej krvi. Záujem oznámiť pracovníkom pred pôrodom. 

Čo je potrebné si doniesť do pôrodnice:

 • tehotenskú knižku, relevantnú zdravotnú dokumentáciu (interné predoperačné vyšetrenie a pod)
 • občiansky preukaz, kartičku poistenca
 • priznanie otcovstva (ak nie sú manželia a dieťa má mať priezvisko po otcovi), kópia sobášneho listu
 • nočná košeľa, uterák, šľapky, toaletné potreby
 • pre dieťa: jednorazové plienky, jednorazové vlhčené utierky

Ambulantná starostlivosť

Na ambulanciu sú odosielané pacientky zo spádových gynekologických ambulancií s prítomnými rizikovými faktormi gravidity a pôrodu. Možnosť predpôrodných vyšetrení za poplatok.

Počas návštevy ambulancie sa vykonáva:

 • pôrodnícke vyšetrenie
 • meranie TK, vyšetrenie moču,
 • sonografické vyšetrenie
 • CTG záznam, t.j. monitorovanie oziev plodu a činnosti maternice

USG ambulancia

 • Pracujeme na kvalitnom USG prístroji Aloka. Sonografické vyšetrenia: Po-Pia 12,30 - 14,30
 • Ponúkame možnosť 3D USG. Pomocou špeciálnej techniky je možné sledovať plod v 3 dimenzionálnom obraze. Video záznam je zaznamenaný na CD nosiči a je ho potom možné pozrieť na ktoromkoľvek CD/DVD prehrávači. Pacientky objednávame od 24-28 týždňa tehotenstva, kedy sú podmienky na vykonanie takéhoto vyšetrenie najvhodnejšie.

Gynekologické ambulancie