Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

Pacienti a návštevy

Darovanie krvi


Plánované termíny odberov na rok 2024:

 • 18. 1. 
 • 22. 2. 
 • 21. 3. – Zasadacia miestnosť, Poliklinika Nemocnice AGEL Zvolen, 3. poschodie (Riaditeľstvo a administratíva)
 • 18. 4. 
 • 16. 5.
 • 5. 6. – Hokejová kvapka krvi, štadión HKM Zvolen
 • 20. 6. 
 • 18. 7. 
 • 22. 8. 
 • 19. 9.
 • 24. 10. 
 • 21. 11. 
 • 12. 12. 

Registrácia darcov na konkrétne časy v rámci odberových dní je možná na telefónnom čísle 0902 370 157 v čase od 8:00 do 17:00.

Darovať krv môžete počas konkrétnych termínov v čase od 9:00 – 12:00 v zasadacej miestnosti, Mestský úrad Zvolen (Námestie slobody 2525/22, 960 01 Zvolen).

Dostatok pravidelných darcov krvi je dôkazom vyspelosti civilizácie a každý akt darcovstva je považovaný za vysoko humánny skutok. Ktokoľvek z nás sa môže niekedy ocitnúť na strane obete, ktorej práve altruistický prístup darcu môže zachrániť život.

Priemerný vek väčšiny darcov krvi a ich temer denný prístup na internet a sociálne siete nám umožňuje informovať touto cestou potencionálnych darcov o aktuálnej potrebe krvi pre nemocnicu. Poskytované informácie sú viazané na konkrétny dátum odberu a vždy sú aktualizované s ohľadom na stav zásob krvi nemocnice. To je dôvod, prečo nebudú zverejňované pravidelne, ale vždy v nadväznosti na potreby nemocnice. 

 • Darcovia môžu vstupovať na pracovisko len s ochranným rúškom.

Darovanie a COVID-19

V súvislosti s výskytom pandemického ochorenia COVID-19 boli stanovené pre odber krvi darcov nasledovné kritéria:

 1. Darca, ktorý navštívil mimoeurópsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV....).
 2. Darca, ktorý navštívil Európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc,  môže znovu darovať krv 14 dní po opustení krajiny.
 3. Darca,  ktorý  bol  v  styku  s človekom chorým na COVID-19 alebo s človekom v karanténe alebo bol v úzkom kontakte (menej ako 2m, bez rúška) s človekom, ktorý pricestoval v priebehu posledných 14 dní zo zahraničia,  a nemal infekciu dýchacích ciest, môže znovu darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto človekom.
 4. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2, môže znovu darovať krv 28 dní po vyliečení alebo po ukončení karantény.
 5. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest  a testom bolo  vylúčené ochorenie COVID-19, môže znovu  darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
 6. Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest a nebol testovaný na koronavírus a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu ani anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe,  môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
 7. Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest podozrivú z COVID-19  (má pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo  anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe) a nebol testovaný na koronavírus,  môže znovu darovať krv 28  dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).
 8. Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí  a denne prechádza cez slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.

Zdrojom informácií s výnimkou bodu 4 je WWW.NTSSR.SK
http://www.ntssr.sk/602/usmernenie-pre-darcov-krvi-v-svislosti-s-pandmiou-aktnych-ochoren-dchacch-ciest-a-zpalov-pc-covid-19-spsobench-novm-koronavrusom-2019-ncov-aktualizovan-k-2772020


Darovanie krvi po vakcinácii

 • po aplikácii mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) a proteínových vakcín (Novavax, Sanofi) - možnosť darovania  14 dní po každej vakcinačnej dávke, pokiaľ sa nevyskytnú ďalšie ťažkosti.
 • po aplikácii vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson@Johnson) - možnosť darovania 28 dní po každej vakcinačnej dávke.

ZDROJ:
Usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre transfuziológiu v súvislosti s výskytom COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (5. aktualizácia)


Krv potrebujú obete úrazov, nehôd, operovaní pacienti, dialyzovaní pacienti, pacienti pri liečbe ochorení krvných buniek, liečení na leukémiu, nádorové ochorenia, novorodenci k výmenným transfúziám. Krv sa využíva aj na výrobu liečiv z plazmy. 

Rozmer skutkov z lásky človeka k človeku z materiálneho pohľadu nemožno nikdy dostatočne oceniť.

Vďaka tým, čo vlastnou krvou pomáhajú prosiacim o pomoc.

Vedci zistili, že u darcov krvi je o 88% nižšia pravdepodobnosť srdcového infarktu a o 33% nižšia pravdepodobnosť, že ochorejú na kardiovaskulárne ochorenie.
ZDROJ: Moja krvná skupina (odkaz na stránku)


Kontakt (informácie pre darcov)

Registrácia darcov je možná na telefónnom čísle 0902 370 157 v pracovnom čase od 8:00 – 17:00


Dni darovania

Odbery krvi sa realizujú podľa vyššie uvedeného harmonogramu.

Informácie k odberovým dňom a prípadné obmedzenia a zmeny uvádzame formou oznamu na sociálnych sieťach.


Za akých podmienok môžete byť darcom?

Kto môže byť darcom?

Každý zdravý muž alebo žena vo veku 18 až 65 rokov s telesnou hmotnosťou nad 50 kg.

Darca by nemal byť pravidelným užívateľom liekov. Toleruje sa užívanie hormonálnej antikoncepcie a niektorých liekov na liečbu vysokého krvného tlaku. Darovať môžu aj osoby trpiace na sezónne alergie, pokiaľ nemajú prejavy alergie a aktuálne sú bez medikácie. 

Ako často môžem darovať krv?

Ženy môžu darovať každé 4 mesiace, muži každé 3 mesiace.

Čo ešte môžem darovať?

Na našom transfuziologickom oddelení možno darovať len krv. Oddelenie nemá k dispozícii aferetické prístroje, ktoré umožňujú odber len konkrétnej zložky z krvi (napr. plazmy alebo krvných doštičiek).

Kto je vylúčený z darcovstva?

 • nosiči vírusu HIV, osoby s prekonanou hepatitídou typu B a C,
 • osoby s vírusovým alebo iným závažným ochorením,
 • vyliečení onkologickí pacienti,
 • pacienti po chirurgických zákrokoch (po náročnejších operáciách je osoba vyradená z evidencie darcov po dobu 1 roka),
 • osoby hendikepované užívaním návykových látok, 
 • osoby po piercingu alebo po tetovaní do pol roka,
 • ženy počas menštruácie, v čase gravidity, či laktácie.

Proces darovania

Príprava na odber

Vyžaduje sa dostatočná hydratácia organizmu, odporúča sa počas 24 hod. pred odberom vypiť min. 2 litre tekutín (voda, minerálka, čaje,..) a ráno pred odberom pol litra. Je dovolená aj čierna káva.

Treba sa najesť aj ráno pred odberom (ľahké raňajky), ale zo stravy v posledný deň pred odberom je žiadúce vylúčiť tučné jedlá, skôr sa odporúča jesť ľahké sacharidové jedlá.

Fajčiari musia abstinovať 12 hodín pred darovaním, interval od posledného požitia alkoholu musí byť aspoň 24 až 48 hod.

Prvodarcovia

Prvodarcovia sú pred odberom poučení o režimových opatreniach pred darovaním krvi v zmysle prípravy na odber.

Dotazníky a kontrolný odber

Po registrácii darcovia obdržia dotazník, ktorý treba pravdivo a kompletne vyplniť (s nejasnosťami sa možno obrátiť na vyšetrujúceho lekára). Potom sa presunú do odberovej ambulancie, kde im zdravotná sestra odoberie 2 skúmavky krvi na vyšetrenie (vyšetruje sa krvný obraz).

Na základe výsledkov krvného obrazu a vyšetrenia lekárom (vo vyšetrovni) sú informovaní, či ich zdravotný stav dovoľuje darovanie krvi (v opačnom prípade sú oboznámení s dôvodom vyradenia).

Darovanie

V našich odberových boxoch darcovia zaujmú polohu v ľahu. Samotný odber krvi v odberovom boxe je obvykle vykonaný do 10 minút.

Po odbere

Po odbere sú darcom opäť podávané tekutiny (káva, čaj), chlebíčky.


Čo sa deje s krvou ďalej? 

Testovanie

Ďalšie testovania krvi darcov, po ich odchode sú zamerané na bezpečnosť krvných derivátov pre príjemcov, t.j. vyšetrenia testujúce krvou prenosné ochorenia, ako napr. HIV, AIDS, HCV a HBV, syfilis. O reaktívnom vzorku je darca informovaný, potom je opakovane vyšetrený z dôvodu portreby konfirmačných testov. Tieto sa robia na vyšších virologických pracoviskách, aby sa nákaza buď potvrdila, alebo vylúčila. Darcovia, ktorým dané testy dokážu iba falošnú pozitivitu (napr. po bežných virózach, či užívaní niektorých výživových doplnkov) sú opäť zaradení do evidencie. Pochopiteľne, v opačnom prípade sú odoslaní na infektologickú ambulanciu na zahájenie terapie.