Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

Kontakty

Telefónny zoznam

Klientske centrum: 045/52 01 111 alebo 045/52 01 245
Urgent: 045/5201 444

Pri volaní do Zvolena z externej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 045/ 5201 + klapku

OBSAH:

Riaditeľstvo a administratíva

Chirurgický pavilón

Spoločný pavilón

Poliklinika

Prevádzka Krupina

Zvolen - podnájom


Riaditeľstvo a administratíva

Riaditeľstvo

Meno Telefón E-mail
Sociálny pracovník 188  
Nutričný terapeut 575  


Riadenie ľudských zdrojov

Meno Telefón E-mail
PaM referentka 658  
PaM referentka 237  
PaM referentka 652  

Oddelenie styku so ZP

Meno Telefón E-mail
OSZP referentka Dôvera, Union 552  
OSZP referentka VšZP 117  
Dokumentačné sestry 727, 228, 216  

 Pokladňa

Meno Telefón E-mail
Pokladňa (Poliklinika) 109  

Oddelenie prevádzky

Meno Telefón E-mail
Prevádzkový referent, MTZ 340 
+421 907 826 637
 
Prevádzkový referent 554
+421 915 877 269
 
OOPP, eso9 619  
Podateľňa, archív 617
+421 917 465 292
 

 IKT oddelenie

Meno Telefón E-mail
Prevádzkový programátor 362  
Technik IKT 225, 224  


  Verejná lekáreň

Meno Telefón E-mail
Vedúci farmaceut 201 novalekaren@nzv.agel.sk

 Nemocničná lekáreň (pre potreby nemocnice)

Meno Telefón E-mail
Vedúci farmaceut 391  
Vedúca farmac.laborantka 460 lekvrch@nzv.agel.sk
expedícia liekov na žiadanky 358  
galenické laboratórium 381  
Oddelenie zdrav. pomôcok  328 lekuzp@nzv.agel.sk

Chirurgický pavilón

infolinka 045/ 5201 444 , +421905 290 397

Urgentný príjem 1.typu

Meno Telefón E-mail
Mudr. Miroslava Jančová - primár 220 miroslava.jancova@nzv.agel.sk
vedúca sestra 212 urgentvrch@nzv.agel.sk
Recepcia oddelenia/objednávanie na vyšetrenie /CT a USG/ 444 objednavanie@nzv.agel.sk

 OAIM

Meno Telefón E-mail
MUDr. Róbert Thonhauser - primár 697 robert.thonhauser@nzv.agel.sk
vedúca sestra 545 oaimvrch@nzv.agel.sk
lôžkové oddelenie 696  

Rádiológia a CT

Meno Telefón E-mail
MUDr. Valentína Rusenková 733 valentina.rusenkova@nzv.agel.sk
Vedúci RDG technik+príjem pacientov 738 rdgvrch@nzv.agel.sk
USG chirurgický pavilón 137  

Chirurgické oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Dalibor Panuška - primár 573 dalibor.panuska@nzv.agel.sk
Vedúca sestra 574 chirvrch@nzv.agel.sk
Dokumentačná sestra 228 chirdok@nzv.agel.sk
Sestry septika 291; 119  
JIS 694  
Preväzovňa 275  
Sestry JZS 621  
Sestry chirurgia 3. poschodie 661  
Chirurgická ambulancia - detský pav. 127  
Cievna ambulancia  128  
Primár cievna ambulancia 275  
Detská chirurgická ambulancia 275  
Traumatologická ambulancia prízemie 269  
Lekári chirurgia 3. poschodie 777  
MUDr. Michal Rybár 671  

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Andrej Jenčo - primár 504 andrej.jenco@nzv.agel.sk
Mgr. Katarína Farbiaková - vedúca pôrodná asistentka 503 gynvrch@nzv.agel.sk
psychofyzická príprava na pôrod 664  
sestry - pôrodnica 606 gyndok@nzv.agel.sk
gynekologická ambulancia príjmová 664  
sestry - novorodenecké 242  
dokumentačná sestra 215  
nová gynekologická ambulancia 651  
detská gynekologická ambulancia (ordinuje vo štvrtky) 651  
MUDr. Július Häring - gynek. ambulancie PLK 368 gyn.ambulancia@nzv.agel.sk

Spoločný pavilón

 Interné oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Ján Haško - primár 540 jan.hasko@nzv.agel.sk 
PhDr. Zuzana Bukovcová - vedúca sestra 570 intvrch@nzv.agel.sk
interná jednotka intenzívnej starostlivosti 158  
sestry muži 161  
endoskopia 725 gastro@nzv.agel.skk
ECHO 726  
Inšpekčná izba lekárov prízemie  125  

Neurologické oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Erik Kiššimon - primár 143 erik.kissimon@nzv.agel.sk
PhDr. Marta Hríbiková - vedúca sestra 193 nervrch@nzv.agel.sk
lôžkové oddelenie 232  
príjmová ambulancia 108  
EEG, EEMG objednávanie medzi 14.00-15.00 hod. 304  

Rádiológia a CT

Meno Telefón E-mail
RDG technik 435  
USG 154  

Poliklinika 

Centrum pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch

Meno Telefón E-mail
Recepcia 520  
Ambulancia pre extrapyramídové poruchy 500 expycentrum@nzv.agel.sk
Ambulancia klinickej logopédie 506  
Ambulancia klinickej psychológie 505  
Neurologická ambulancia 508  
Ambulancia detskej psychiatrie 509  

LKBaHT

Meno Telefón E-mail
Ing. Jela Valachová - vedúci laboratória 799  
Mgr. Anna Krnáčová - vedúca laborantka 563 htovrch@nzv.agel.sk
MUDr. Viera Šidová - odborný zástupca pre klinickú hematológiu 560 viera.sidova@nzv.agel.sk
Mgr. Lucia Hricová - odborný zástupca pre klinickú biochémiu 799  
príjem, výsledky vyšetrení - hematológia 293  
príjem, výsledky vyšetrení - biochémia 713  
pohotovosť hematológia (ÚPS) 590,
+421 918 616 555
 
pohotovosť biochémia (ÚPS) 579  
hematologická ambulancia - lekár 409  
hematologická ambulancia - sestra 657  

LKM

Meno Telefón E-mail
RNDr. Daniela Lacková, PhD. - vedúca oddelenia 739 ,
+421 918 879 739
daniela.lackova@nzv.agel.sk
Jana Wenclová - vedúca laborantka 741 okmvrch@nzv.agel.sk
úsek ATB 744  
úsek črevných nákaz 745  
sanitárky 746  
pôdáreň 747  
úsek klinickej bakteriológie 748  
príjem materiálu 428  
sérologické laboratórium 372  

PaF ambulancia

Meno Telefón E-mail
PaF ambulancia 438 pafa@nzv.agel.sk

Ortopedická ambulancia

Meno Telefón E-mail
Ort ambulancia 202  

FRO

Meno Telefón E-mail
MUDr. Jana Kramerová - primár 525 jana.kramerova@nzv.agel.sk
Mgr. Soňa Melichová - vedúca fyzioterapeutka 350 frovrch@nzv.agel.sk
príjem pacientov (sestra) Bc. Katarína Augustínová  577  
telocvične a elektroliečba 149  

Ambulancia chronickej bolesti

Meno Telefón E-mail
Ambulancia chronickej bolesti 288 achb@nzv.agel.sk

Detské oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Zuzana Krčíková - primár 675 zuzana.krcikova@nzv.agel.sk
Mgr. Elena Malatincová - vedúca sestra 835 detvrch@nzv.agel.sk
prijímová ambulancia 819  
ambulancia USG 816  
nefrologická a riziková ambulancia - lekár 812  
nefrologická a riziková ambulancia - sestra 813  
oddelenie veľkých detí 825  
izba matky 837  
riaditeľka ZŠ 853  
zborovňa ZŠ 855  

Prevádzka Krupina

pri volaní do Krupiny z externej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 045/ 5550 + klapku

zoznam kontaktov

Meno Telefón E-mail
ústredňa 912,
FAX: +421 455 519 365
 
Správca 990 ,
+421 905 481 870
 
Referentka, pokladňa 996  
RDG pracovisko 964  
Chirurgická ambulancia - lekár 971  
Interná ambulancia 914  
interná ambulancia - EKG 913  
interná ambulancia - ergometria 920  
Gastroenterologická ambulancia - lekár 950  
Gastroenetorolocká ambulancia - sestra 953  
sono ambulancia 917  
MUDr. Július Baláž - interné - primár 982 julius.balaz@nzv.agel.sk
Oľga Belláková - interné - vedúca sestra 940 olga.bellakova@nzv.agel.sk
interné - ženy - sestra 952  
interné - ženy - pacientky 977  
urgent - interná ambulancia 915  
interné - muži - pacienti 963  
interné - príjmová sestra 913  
ambulancia sestra- interná, gastro, kardio.    
MUDr. Ján Melich, MPH - ODCH - primár 944 jan.melich@nzv.agel.sk
Mgr. Monika Krpčiarová - ODCH - vedúca sestra 934 odchvrch@nzv.agel.sk
ODCH - sestry 935  
ODCH - chodba 976  
LSPP 968  
Ortopedická ambulancia - sestra 967  
Vedúca kuchyne 916  
kuchyňa 918  
jedáleň 919  
Dispečing DZS LAME, s.r.o. 966  

Zvolen - podnájom

zoznam kontaktov

Meno Telefón E-mail
Alex, spol. s r.o. - bufet 153  
Alex, spol. s r.o. - jedáleň 231  
Alex, spol. s r.o. - kuchyňa 647  
Alex, spol. s r.o. - kuchyňa 172  
MUDr. Ján Badinka praktický lekár 594  
MUDr. Čierna MUDr. Čierna s r.o. 397  
MUDr. Cvejkuš - MUDr. Cvejkušová, s.r.o. - urológ 229  
MUDr. Dušan Chrenko kardiologická ambulancia 548  
MUDr. Kalmárová ambulancia pre deti a dorast 144  
MUDr. Matoušková - Stomatologická ambulancia 637  
MUDr. Zlatica Mozolová - Kožná ambulancia 218  
MUDr. Mozola Gastroderma, s.r.o. MUDr. Mozola 100  
Zemková NEOPROT spol. s r.o. 638  
NEOPROT spol. s r.o. 398  
NEOPROT spol. s r.o. 210  
MUDr. Zdeněk Opravil - Endokrinologická ambulancia 148  
MUDr. Recabarren - Chirurgická ambulancia 238  
Stredná zdravotnícka škola 378  
MUDr. Somorová, MUDr. Kralinská - Detská ORL ambulancia 287  
Dispečing DZS LAME, s.r.o. 251  
Zdravotnícka odborová organizácia 528  
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek 209 jarmila.olsiakova@nzv.agel.sk
Regionálna komora stredných zdravotníckych pracovníkov 331  
Oftal s.r.o. - recepcia 440  
Oftal s.r.o. - očná klinika, oddelenie 115