Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Logopedička zvolenskej nemocnice: „Logopédia je nádherný odbor“

11.3.2022

Nepredpisuje lieky, jej špecializáciou je učiť ľudí rozprávať, správne artikulovať, zapájať rečové svaly, alebo znovu učí ľudí hovoriť po prekonaných traumách. Ako sama tvrdí, logopédia je nádherný odbor, vyžaduje si veľa trpezlivosti, času a čerpá poznatky z mnohých odborov medicíny. Je zaujímavé, logopedičku Nemocnice AGEL Zvolen Mgr. Zuzanu Mašlejovú počúvať

Koľko rokov ste už logopédom a aké boli Vaše začiatky?

V praxi som od roku 2002, začínala som ako logopéd v školstve. Zaoberala som  sa diagnostikou a terapiou reči a jazyka u viacnásobne postihnutých detí. Po nadobudnutí skúseností som začala pracovať z rezorte zdravotníctva v Ambulancii klinickej logopédie v Humennom, Banskej Bystrici a v Detve.

Kde ste študovali, prípadne študujete a prečo ste sa rozhodli pre logopédiu?

Študovala som v Prešove a v Bratislave odbor Klinická logopédia  a špecializačné štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Logopédia je nádherný, rýchlo sa rozvíjajúci odbor so širokými  možnosťami uplatnenia sa v praxi. Čerpá poznatky z oblasti medicíny, psychológie, špeciálnej pedagogiky a prírodných vied.

S akými rečovými poruchami sa stretávate vo Vašej ambulancii?

V Centre pre liečbu Parkinsonovej choroby a extrapyramidové poruchy  sa stretávam  s neurodegeneratívnymi ochoreniami, ktoré zasahujú aj oblasť reči – dyzartria. Ide o ochorenie zapríčinené poruchami svalovej kontroly rečového mechanizmu poruchy – fonácie, artikulácie, respirácie, prehĺtania. Ďalej máme v starostlivosti pacientov s kôrovými syndrómami, ktoré sa manifestujú  afáziou – ide poruchu reči a jazyka, najčastejšie po náhlych cievnych mozgových príhodách, kedy má pacient poruchy porozumenia a produkcie reči v kombinácii s poruchami čítanej a písanej reči. Venujem sa pacientom s poruchami hlasu  a poruchami prehĺtania.

Ak vnímate vaše povolanie ako poslanie, ako vyzerá Váš život mimo pracovnú dobu?

Trávim čas so svojou  rodinou,  s manželom, s deťmi, pracujem v  záhrade a hrám sa so psom.

Preferujete skôr profesionálny odstup, alebo osobnejšie poradenstvo?

Klinicko – logopedická terapia musí byť osobná, šitá na mieru pre každého pacienta, cieľom prácekaždého klinického logopéda je kvalitná diagnostika a v procese terapie – vyladenie sa na pacienta, vnímanie jeho potrieb, deficitov. Logopéd neordinuje lieky, zostavuje návrh terapie, postupy a cvičenia, a potom ho v krokoch realizuje, vedie pacienta a jeho rodinných príslušníkov v pokračovaní klinicko-logopedickej terapii v domácom prostredí.

Ako sa  zvyknete po práci odreagovať?

Rada varím, pracujem v záhrade, hrám na klavíri a venujem sa mládežníckemu speváckemu zboru pri kostole sv. Martina vo V.H.Kalinke.

Späť