Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zvolen v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Trvanie projektu:04/2021 – 11/2021
Celkové oprávnené výdavky: 493 529,27 €


Cieľom projektu bolo:

posilniť kapacitu žiadateľa v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorenia COVID-19.

Predmetom projektu bolo:

obstaranie medicínskych prístrojov, zdravotníckej techniky a IKT vybavenia, ktoré prispejú ku skráteniu času reakcie nemocnice na enormný nárast ochorenia COVID-19.

Projekt bol realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít

  1. Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19
  2. Vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancii pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií
  3. Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

Projekt bol zameraný na zlepšenie schopnosti poskytovať potrebnú zdravotnú starostlivosť cieľovej skupine pacientov s diagnostikovaným na ochorenie COVID-19, resp. pacientom so suspektnými príznakmi na ochorenie COVID-19.

Miesto realizácie projektu je: Nemocnica AGEL Zvolen s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01, Zvolen

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zvolen v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Gastroskopické vybavenie

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zvolen v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - RTG prístroj

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zvolen v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Dezinfikovateľné lavice

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zvolen v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Vybavenie MOM a OOPP