Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu

Tento projekt je spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti

Názov projektu: Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu – Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Názov komponentu: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Názov investície: 2_Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
Názov výzvy: „Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“
Kód výzvy: 11I02-21-V09
Kód projektu v ISPO : 11I02-21-V09-00005
Trvanie projektu: 2/2024 - 6/2026
Príspevok prostriedkov mechanizmu: 30 901 500 €
Celkové oprávnené výdavky: 34 335 000 €

Cieľom projektu je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál a zdravé hospodárenie. Investíciami do moderných budov a technického vybavenia sa zefektívnia klinické a prevádzkové procesy, dosiahne sa lepší komfort pre pacienta a personál a zníži sa riziko nozokomiálnych nákaz. Obnovou a vytvorením prostredia pre vykonávanie modernej medicíny sa zatraktívni prostredie pre špičkových odborníkov a pomôže znížiť ich odliv do zahraničia.

Projekt bude realizovaný na území Banskobystrického samosprávneho kraja, na mieste realizácie projektu: Nemocnica AGEL Zvolen a.s., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen

Link: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7910274/


Verejné obstarávanie: