Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a. s.

                                       

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy:                                 IROP-PO2-SC213-2017-25

Kód projektu v ITMS2014+:      302021P223

Trvanie projektu:                       06/2018 – 05/2021

Schválená výška NFP:              6.447.736,96 €

Celkové oprávnené výdavky:   7.164.152,18 €

 

Cieľom projektu je vybudovanie moderného oddelenia anestéziológie a  intenzívnej medicíny, pracoviska urgentného príjmu s diagnostickým  zázemím a rekonštrukcia pracoviska centrálnych operačných sál.  Jeho naplnením sa v  Nemocnici Zvolen a. s. zvýši kvalita poskytovanej akútnej zdravotnej starostlivosti, komplexnosť, efektivita jej poskytovania, dosiahne sa zlepšenie indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok a zlepšenie finančnej situácie.

 

Ciele projektu budú dosiahnuté 3 hlavnými aktivitami:

302P22300001 Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov.

302P22300002 Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia.

302P22300003 Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia.

Projekt bude realizovaný vo Zvolene, Kuzmányho nábrežie 28.

Naplnenie cieľov bude sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0374 Počet renovovaných budov
  • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
  • P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov
 
 

Zmluvy

 

Modernizáci infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Operačné stoly a lampy

 

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Diagnostika

 

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Operačná technika

 

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. – stavebné práce

 

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. – Stavebný dozor

 

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. -lôžka, resuscitačná technika a monitoring

 

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starotlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Akumulátorová vŕtačka a píla

 

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starotlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - IKT

 

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starotlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Počítačová tomografia

 

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. – stavebné práce