Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

AGELLAB v rámci testovania na koronavírus vyšetril takmer 13-tisíc vzoriek

13.8.2020

Prvý polrok tohto roku bol pre všetkých, nielen zdravotníkov, ale aj pre pacientov a ich príbuzných, zaťažkávajúcou skúškou. Šíriaca sa epidémia koronavírusu COVID-19 preverila sily, trpezlivosť a pripravenosť všetkých rýchlo riešiť problémy, ktoré dovtedy laboratóriá nepoznali a na novú realitu sa adaptovať. O tom, ako táto situácia ovplyvnila chod laboratórií AGELLAB vo Zvolene a ako celkovo hodnotí prvý polrok 2020, sme sa porozprávali priamo manažérkou laboratórneho segmentu Ing. Elenou Gaboňovou.

Ako by ste zhodnotili prvý polrok 2020?

Rýchly a náročný, výnimočný, veľa prekvapení a zmien a uvedomenia si širokej verejnosti – aký je význam  zdravotníckych profesií.

Prvý polrok bol výnimočný kvôli pandémii koronavírusu. Čo bolo najväčšie negatívum, malo toto obdobie aj niečo pozitívne?

Ako pozitívum v pandémii vnímam zastavenie a spomalenie spoločnosti, s rôznymi pozitívnymi dopadmi napríklad na životné prostredie. Ďalej je to spomalenie životného tempa a určite zamyslenie sa nad smerovaním celej spoločnosti, uvedomenie si priorít.  Z laboratórneho pohľadu nám COVID kríza priniesla zlepšenie materiálovo-technického a prístrojového vybavenia laboratória, ktoré v budúcnosti vieme využiť na testovanie prítomnosti aj iných patogénov.

Zmenilo sa správanie pacientov/klientov za uvedené obdobie? Ak áno, v čom?

Čiastočne áno, ale len v tom zmysle, že racionálne už zvažujú návštevy lekárov, respektíve lekári dokážu niektoré výkony riešiť formou telemedicíny.

Čo je najsilnejšou devízou AGELLAB?

V kombinácii s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v našich nemocničných zariadeniach, teda v kombinácii s ambulanciami, ústavnou zdravotnou starostlivosťou, röntgenom či CT poskytujeme laboratórnymi službami našim pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť.

Je vaše personálne zabezpečenie dostatočné?

Personálne zabezpečenie aktuálne reflektuje na portfólio a odbornosť vyšetrení, ktoré naše laboratóriá poskytujú. Konkrétne na pracovisku laboratória vo Zvolene, kde sa vyšetruje ochorenie COVID-19, je vyťaženosť pracovníkov na maximálnej možnej hranici, a to z dôvodu nárastu, respektíve návratu k bežným počtom denne vyšetrovaných vzoriek a zároveň vzoriek na testovanie PCR metódou. Testovanie PCR je stále aktívne, počet PCR vzoriek testovaných je takmer 13 tisíc od začiatku testovania, teda od 6.4.2020.

O koľko produktov sa vaše portfólium vzhľadom na koronakrízu rozšírilo?

Počas COVID obdobia sa rozbehlo testovanie ochorenia na prítomnosť vírusu SARS CoV-2, a to o priamy dôkaz nukleovej RNA kyseliny vírusu – PCR vyšetrenie, ako aj prítomnosti protilátok IgG a IgM v krvi.

Zúžila sa vaša spolupráca s ostatnými nemocnicami?

Nie, práve naopak. Spolupráca sa prehĺbila, hlavne z dôvodu koronakrízy, a to pri komunikácii a logistike vzoriek, hlásení výsledkov a poskytovaní servisu hlavne pri diagnostike COVID-19.

Aký je rozdiel vo vašom fungovaní pred rokom a teraz? Zmenil sa váš systém práce?

Systém práce sa v podstate počas pandémie zásadne nezmenil, poklesom počtu bežných vzoriek počas mimoriadnej situácie sme mali priestor aj personálne obsadenie pre testovanie PCR. Po zrušení mimoriadnej situácie a návrate života do fungovania spoločnosti nám stúpol počet bežných vzoriek, a ten istý personál zabezpečuje aj testovanie PCR.  V porovnaní situácie teraz a pred rokom máme aktuálne väčší tlak na výkonnosť personálu – ten istý počet ľudí spracuje väčší objem vzoriek.

Späť