Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Informácie o PET/CT

 1. Čo je to PET/ CT?
 2. Ako sa dostanem na vyšetrenie?
 3. Ako sa na vyšetrenie pripraviť?
 4. Aké sú obmedzenia pri PET/CT?
 5. Je táto vyšetrovacia metóda nebezpečná?
 6. Neprekáža prítomnosť kardiostimulátora, endoprotézy alebo ďalších kovov v tele?
 7. Je možné vyšetrovať aj deti?
 8. Ako prebieha vyšetrenie?
 9. Čo sa stane s výsledkom vyšetrenia?

1. Čo je to PET/ CT?

 • PET/CT je jedna z najmodernejších diagnostických vyšetrovacích metód, ktorá v sebe spája dve základné modality a to – počítačovú tomografiu (CT) a pozitrónovú emisnú tomografiu ( PET ). Je to kombinácia morfologického a funkčného-metabolického vyšetrenia, ktoré sa najčastejšie využíva v onkológii.
 • Pacienti sa vyšetrujú pomocou kombinovanej PET/CT kamery a to po vnútrožilovom podaní glukózy, označenej rádioaktívnym fluórom – tzv. fluórodeoxyglukozy. Je to najčastejšie využívaný tzv. pozitrónový žiarič, s pomerne krátkym polčasom rozpadu cca 110 minút.
 • Táto rádioaktívna glukóza, čiže vlastne jednoduchý cukor, má schopnosť vychytávať sa a hromadiť vo väčšine rastúcich nádorov. Takto je možné zistiť ich rozšírenie v tele, zistiť intenzitu ich metabolizmu, odlíšiť zhubné a nezhubné ložiská a tiež sledovať efekt liečby u onkologických pacientov.
 • Súčasne sa vykoná aj CT vyšetrenie, kde je vyšetrovaná časť Vášho tela je presvietená rontgenovými lúčmi, ktoré zobrazujú predovšetkým zmeny štrukturálne. Za pomoci počítača sa získané obrazy z PET a CT sfúzujú, čiže spoja do jedného - kombinovaného.
 • Okrem onkológie má táto diagnostická metóda využitie u niektorých zápalových procesov, ako aj pri vyšetrení srdca, ciev a mozgu. Toto využitie je ale zriedkavejšie.

na začiatok stránky

2. Ako sa dostanem na vyšetrenie?

 • Váš ošetrujúci lekár – najčastejšie onkológ - posúdi podľa Vášho zdravotného stavu potrebu tohto vyšetrenia.
 • Na základe riadne vypísanej originálnej žiadanky o PET/CT vyšetrenie, ktorá nám bude doručena poštou, Vás písomne a telefonicky predvoláme na určený deň a hodinu. Výnimočne, v naliehavých prípadoch, môže ošetrujúci lekár objednanie dohodnúť telefonicky.
 • Je vhodné, ak si sebou donesiete doplňujúcu zdravotnú alebo obrazovú dokumentáciu (prepúšťacie správy, predošlé CT, MR a pod.).
 • Indikujúci lekár Vás o vyšetrení informuje, v prípade alergie na jód medikamentózne pripraví a podľa potreby zaistí transport na naše pracovisko.
 • Musíte rátať s určitou čakacou dobou, keďže kapacita vyšetrení je obmedzená.
 • Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete na vyšetrenie dostaviť, musíte nám to včas oznámiť!
 • Budete preobjednaný na iný, pre Vás vhodnejší termín a namiesto Vás bude vyšetrený iný pacient.

na začiatok stránky

3. Ako sa na vyšetrenie pripraviť?

 • Vynechajte cvičenie a ťažšiu prácu 24 – 48 hodín pred vyšetrením.
 • Buďte nalačno minimálne 6 hodín pred vyšetrením! Vhodná len ľahšia večera.
 • Nepite sladké nápoje a nežuvajte žuvačku!
 • Doneste si so sebou aspoň 1 liter nesladenej tekutiny.
 • Dlhodobo používané lieky nemusíte vynechať.
 • Diabetici v liečbe si donesú so sebou jedlo, tablety, prípadne inzulín.
 • Individuálne budeme s Vami konzultovať Vašu prípravu.
 • Odporúčame vhodné zavodnenie pacienta pred a po vyšetrení.
  Prípadné tehotenstvo, dojčenie, alergie a ďalšie dôležité okolnosti súvisiace s Vaším zdravotným stavom včas oznámte zdravotníckemu personálu.

na začiatok stránky

4. Aké sú obmedzenia pri PET/CT?

 • Tehotenstvo. Tehotné pacientky touto metódou nevyšetrujeme.
 • Dojčenie a kontakt s dojčaťom je potrebné prerušiť do nasledujúceho dňa.
 • Vysoká hladina krvného cukru – nad 11mmol/l -
 • vyšetrenie znemožňuje a budeme Vás musieť preobjednať.
 • Prípadnú aplikáciu inzulínu konzultovať s vyšetrujúcim lekárom nášho pracoviska.
 • Alergickí pacienti sú podľa potreby medikamentózne pripravení už deň vopred, za čo zodpovedá odosielajúci lekár. Súčasne dostávajú antialergické lieky aj hodinu pred vyšetrením na našom oddelení.
 • Celkovo rátajte s tým, že sa na oddelení zdržíte 1,5 – 2 hodiny.
 • Po vnútrožilovom podaní rádioaktívnej glukózy musíte stráviť približne 1 hodinu v aktívnom boxe. V tejto fáze vyšetrenia budete popíjať pripravenú tekutinu kvôli vyplneniu čriev a žalúdka.
 • Po odchode sa vyhýbajte blízkemu kontaktu s tehotnými ženami a
 • malými deťmi. Pokiaľ ste dostali sedatívum alebo tablety proti alergii, tak nesmiete
 • šoférovať!

na začiatok stránky

5. Je táto vyšetrovacia metóda nebezpečná?

 • Táto vyšetrovacia metóda nepatrí medzi invazívne a nie je bolestivá viac ako pri odbere krvi.
  Podávané látky sú netoxické, sterilné a prísne kontrolované.
 • Výnimočne pri podávaní jódovej kontrastnej látky môžete mať pocity nevoľnosti, bolesti hlavy, brucha, pocity na zvracanie, teplo, sčervenanie kože alebo ďalšie výraznejšie alergické prejavy. Zdravotnícky personál je pripravený v prípade potreby okamžite liečebne zasiahnuť.
 • Vyšetrenie je možné vykonať aj bez kontrastnej látky.
 • Dávka ionizujúceho žiarenia je vyššia ako pri bežnom RTG snímkovaní, ale neohrozuje priamo Váš organizmus. Na prístroji je možné zníženie množstva žiarenia bez väčšieho ovplyvnenia kvality scanov. Prínos vyšetrenia pre Vás prevažuje minimálne negatívne účinky žiarenia.
 • Samotné vyšetrenie na PET/CT kamere trvá asi 2O minút. Môžete mať na sebe ľahšie oblečenie bez kovových doplnkov. Väčší vyšetrovací otvor kamery poskytuje dostatočný priestor aj obéznejším pacientom a klaustrofobikom.

na začiatok stránky

6. Neprekáža prítomnosť kardiostimulátora, endoprotézy alebo ďalších kovov v tele?

 • Vyšetrenie je možné vykonať.
 • Kovové časti môžu síce čiastočne sťažovať hodnotenie nálezu v miestach, kde sa nachádzajú, ale kombinácia vyšetrení PET a CT tieto problémy minimalizuje.

na začiatok stránky

7. Je možné vyšetrovať aj deti?

 • Áno, ak je správna indikácia k vyšetreniu zo strany ošetrujúceho lekára – špecialistu.
 • Menšie deti sú sedatívami vopred pripravené pediatrom alebo lekárom ARO a vyšetrenie prebieha v ich prítomnosti.
 • Niekedy môže dieťa doprevádzať aj jeden z rodičov, ktorý môže byť pri dieťati aj v aktívnom boxe.
 • Pri vyšetrení používame menšie množstvo rádioaktívnej glukózy, ktoré je adekvátne hmotnosti dieťaťa a nižšie hodnoty rentgenového žiarenia pri CT.

na začiatok stránky

8. Ako prebieha vyšetrenie?

 • Po príchode sa hneď prihláste v určenej časti oddelenia, predložte preukaz poistenca a ďalšiu dokumentáciu. Dostanete protokol s informáciou o vyšetrení a po prečítaní podpisom vyjadríte súhlas.
 • Je možné, aby ste mali doprovod príbuzných alebo priateľov, okrem ich vstupu do kontrolovaného pásma PET/CT pracoviska. Výnimky akceptujeme u detí alebo imobilných pacientov.
 • Následne zisťujeme hladinu krvného cukru a to po vpichu do prsta. Vysoké hodnoty hodnotenie nálezu sťažujú, prípadne vyšetrenie sa nedá vykonať.
 • Počas 1 – 1,5 hodiny budete kvôli vyplneniu črevných kľučiek a žalúdka pomaly popíjať pripravenú tekutinu (o jej druhu rozhodne lekár podľa Vašej diagnózy). Pri vyšetrení srdca je príprava pacienta odlišná. Budete o nej informovaní.
 • U niektorých pacientov zavedieme do žily hadičku, kvôli podávaniu kontrastnej látky pri CT vyšetrení.
 • V aktívnej časti oddelenia, v tzv. kontrolovanom pásme, Vám podáme do žily alebo zavedenej hadičky radioaktívnu fluórodeoxyglukózu, ktorej dávka je priamo úmerná Vašej hmotnosti.
 • V priebehu ďalšej hodiny budete v kľude, v aktívnom boxe ďalej popíjať pripravenú tekutinu. K dispozícii máte signalizačné zariadenie a tesne vedľa boxu špeciálne upravené WC. Ak používate stomické pomôcky, je vhodné pred vyšetrením ich vyprázdniť.
 • Nasleduje samotné vyšetrenie na PET/CT kamere, počas ktorého Vám podľa potreby podáme zavedenou hadičkou jódovú kontrastnú látku a to pomocou pripojeného automatického injektora.
 • Pri vyšetrení ležíte na chrbte. Snímame časť tela od lebečnej bázy po hornú tretinu stehien. Podľa klinických potrieb môžeme vyšetriť aj ďalšie časti tela.
 • Samotné vyšetrenie trvá asi 20 minút a v jeho priebehu Vás pozorujeme a môžeme komunikovať pomocou mikrofónu, takže nemusíte mať obavy.
 • Po skončení vyšetrenia, po aplikácii jódovej kontrastnej látky, zostanete ešte pol hodiny v aktívnej čakárni na pozorovanie.

na začiatok stránky

9. Čo sa stane s výsledkom vyšetrenia?

 • Spracovanie výsledkov vyšetrenia trvá určitý čas a nemusí byť vždy ukončené ten istý deň.
 • Výsledky odosielame poštou ošetrujúcemu lekárovi a približne o týždeň sa o nich môžete informovať. V akútnych prípadoch postupujeme individuálne podľa okolností.
 • Na požiadanie môžeme obrazovú dokumentáciu napáliť na CD. Všetky nálezy sú archivované podľa platných noriem.
 • Ďalšie informácie o vyšetrení možno získať na webových stránkach Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny - www.inmm.sk, alebo na telefónnom čísle: +421 48 418 0338, +421 918 840 084

na začiatok stránky

späť na úvodnú stránku oddelení