Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Vedúca sestra urgentného príjmu vo Zvolene venuje voľný čas deťom z detského domova

4.1.2024

Fenomén voľného času je pre mnohých pracujúcich skľučujúcou témou, pretože sa zdá, že ho nikdy nie je dostatok. V zdravotníctve je to ešte o čosi citeľnejšie, keďže život zdravotníkov sa riadi službami, v ktorých nie je zakotvená pravidelnosť. Je preto obdivuhodné, ak sa títo ľudia rozhodnú svoj vzácny voľný čas venovať druhým. Medzi takých patrí aj Mgr. Katarína Liptáková, vedúca sestra urgentného príjmu Nemocnice AGEL Zvolen, ktorá sa venuje dobrovoľníctvu v centre pre deti a rodiny. V roku 2024 navyše plánuje pre deti novinky v spolupráci s Nadáciou AGEL.

Prečo ste sa rozhodli pre spoluprácu s detským domovom?

Môj dôvod bol jednoduchý, chcela som naozaj vedieť, ako funguje starostlivosť o túto rizikovú skupinu populácie priamo v teréne. Veľa sa diskutuje v spoločnosti, aj v tej odbornej, o veciach, ktoré by sa mali robiť, aby sme tým najviac zraniteľným pomohli. Ja som sa rozhodla, že najlepšia cesta ako začať, je od seba, a to jednoduchým spôsobom, darovaním toho najvzácnejšie čo mám – času.

Ktorý domov ste si vybrala a prečo?

Ako dobrovoľník som začala pracovať v centre pre deti a rodiny Tŕnie – pomenovanie detský domov už neexistuje. Výber centra som prispôsobila môjmu bydlisku. Bol to ale tak trochu osud, lebo skupina desiatich detí, ktoré navštevujem, sa stala mojou súčasťou. Každý jeden malý človiečik má svoju unikátnu osobnosť a charizmu. Veľa ľudí má mylnú predstavu o “detskom domove”. V skutočnosti centrá pre deti fungujú ako jedna veľká rodina s desiatimi deťmi, kde sa vykonávajú bežné činnosti ako je učenie sa do školy, varenie, upratovanie, vedenie diskusií.

Ako často deti navštevujete?

Aktuálne, kvôli pracovnému vyťaženiu, navštevujem deti raz za dva týždne. Rada by som to ale zmenila a v budúcnosti chodila za deťmi častejšie a stala sa tak prirodzenejšou súčasťou ich neobvyklej rodiny.

Čo vás motivovalo, aby si nadviazali takúto spoluprácou?

Mám veľké šťastie, že mám kolegov, ktorí sú ochotní venovať z toho mála času čo majú kúsok aj pre iných. Vďaka tomu vznikol skvelý seminár Kurz prvej pomoci, na ktorom so mnou spolupracovali MUDr. Miroslava Jančová a Bc. Branislav Zelman, ako odborní lektori. Deti sa na seminári interaktívnym spôsobom naučili poskytnúť laickú prvú pomoc nielen u pacienta v bezvedomí, ale aj u dusiaceho sa pacienta, pacienta s krvácaním alebo zlomeninou. Taktiež si prakticky mohli vyskúšať KPR na cvičnej figuríne. Tí odvážnejší mohli preskúmať a vyskúšať si v spolupráci s pani primárkou urgentného príjmu, doktorkou Jančovou, aj pomôcky využívané pri poskytovaní odbornej prvej pomoci.  Napriek tomu, že sme deti oboznamovali s dôležitou a významnou témou, celé poobedie sa nieslo v duchu radosti z učenia a aj zábavy. 

Odozva bola teda pozitívna?

Určite, a po pozitívnych ohlasoch zo strany detí aj ich opatrovateľov, sme sa rozhodli, že tento kurz zopakujeme aj pre ďalšie skupiny.

Spolupracujete pri tejto dobrovoľníckej činnosti aj s organizáciami v rámci siete AGEL?

V budúcnosti plánujeme zostaviť seminár s témou vzdelávania v oblasti sexuálnej výchovy, kde bude odborným garantom pani námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice AGEL Zvolen Mgr. Stanislava Píšová, MBA. Naše budúce aktivity ale nekončia len pri vzdelávaní – chceme deťom poskytnúť aj možnosť vykonávať zmysluplné voľnočasové aktivity. V roku 2024 preto plánujeme, v spolupráci s Nadáciou AGEL otvorenie rybárskeho krúžku, keďže sama sa rybárčeniu venujem. Deťom to pomôže nielen rozvíjať dôležitý vzťah k prírode, ale aj učiť sa trpezlivosti a láske k zvieratám.

Späť