Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Vedeli ste, že krv môžete darovať aj sám sebe? Túto možnosť využíva stále viac pacientov

23.5.2023

Nemocnica AGEL Zvolen pravidelne organizuje darovanie krvi pre záujemcov zo Zvolena a okolia, pričom sa teší stále väčšej podpore. Májová kvapka krvi prilákala 21 záujemcov, z ktorých 16 mohlo darovať krv. Zdravotníci tak počas darovacej akcie odobrali viac ako 7 litrov krvi. Okrem pravidelných darcov a odhodlaných prvodarcov prišlo aj niekoľko záujemcov, ktorí chceli krv darovať konkrétnej osobe. Ako sa takýto odber realizuje a aké sú ďalšie alternatívy darcovstva, sme sa spýtali Bc. Adriany Pelčovej, manažéra výjazdových tímov AGEL Merea, ktorý organizuje darovanie krvi pod záštitou oddelenia hematológie a transfuziológie Nemocnice AGEL Komárno.

Je možné darovať krv konkrétnemu pacientovi? Ako takýto odber prebieha?

Áno, je to možné. Pri registrácii stačí uviesť meno, nemocnicu a oddelenie, na ktorom je hospitalizovaný pacient, pre ktorého chcete darovať krv. Je vhodné uviesť aj krvnú skupinu pacienta.

Udomácňuje sa u nás aj fenomén darovania krvi „sám sebe“. Priblížite nám túto formu darcovstva?

Autotransfúzia (pozn. darovanie krvi sám sebe) je alternatívou darovania krvi. Krv sa odoberá od pacienta pred plánovanou operáciou, pričom je potrebná spolupráca pacienta, chirurga a transfúziológa. Odber sa vykonáva v dostatočnom predstihu pred operáciou, ak to je možné, vykonajú sa minimálne 2 odbery. Autotransfúziu je vhodné vykonať pred plánovanou operáciou, kde sa predpokladajú väčšie krvné straty, u pacientov dostávajúcich veľký počet transfúzií, ktorí si už vytvorili protilátky proti cudzím krvinkám alebo ktorí mali v minulosti po  transfúzii reakciu, u ľudí so zriedkavou krvnou skupinou a pri niektorých chorobách.

Ako to funguje v praxi?

Po dohovore s chirurgom si pacient dohodne termín odberu na transfúziologickom oddelení. Odber sa vykonáva rovnakým spôsobom ako tzv. alogénny, vykonáva ho vyškolený personál na darovanie krvi, v priestoroch určených na darovanie krvi v nemocnici počas vopred dohodnutého času. Vyšetrujúci lekár na transfúziologickom oddelení posúdi základné klinické parametre, ktoré by mal pacient spĺňať – hodnoty krvného tlaku, pulzu a hodnoty krvného obrazu (hemoglobín). Odoberá sa 450 ml krvi do odberového vaku. Odobratá krv sa skladuje za obvyklých podmienok v krvnej banke, avšak oddelená od krvných prípravkov krvi a výrazne označená nápisom ‚Autotransfúzia‘.

Existujú pri takomto darcovstve aj nejaké obmedzenia?

Autotransfúzia sa nevykonáva u pacientov, ktorí majú septický stav, závažné srdcové ochorenia, mozgové príhody a ďalšie závažné diagnózy.

Aké sú výhody takéhoto darcovstva?

Zamedzuje sa prenosu infekčných chorôb, znižuje sa riziko tvorby protilátok proti cudzím krvinkám a  povzbudzuje sa aj krvotvorba.

Čo ak pacient nakoniec krv z autotransfúzie nepotreboval. Je možné túto krv použiť pre iných pacientov?

Nie, autotransfúznu krv už nie je možné použiť pre iného pacienta.

Späť