Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Imunita seniorov sa spamätáva omnoho dlhšie, ako imunita mladého človeka

30.10.2023

Október je známy aj ako mesiac úcty k starším, počas ktorého vyjadrujeme uznanie a rešpekt zástupcom najstaršej generácie. Jeseň života, rovnako ako aj jeseň ako ročné obdobie však so sebou prináša mnoho nástrah v podobe civilizačných ochorení i sezónnych nákaz. Imunita seniorov je pritom omnoho zraniteľnejšia, ako imunita ľudí v produktívnom veku. Prečo je to tak?

„Súvisí to s celkovou životosprávou, stravovaním starších ľudí, aj množstvom chorôb, s ktorými sa stretávajú vo svojom veku,“ uvádza MUDr. Martina Petrovská z internej geriatrickej ambulancie Nemocnice AGEL Zvolen. Obranyschopnosť starších ľudí je tak nielen slabšia, ale aj jej reakcie sú v porovnaní s mladšími generáciami pomalšie. Z tohto dôvodu seniori častejšie a dlhšie zápasia aj s bežnými ochoreniami a nákazami. „Sezónne sa jednoznačne najčastejšie stretávame s ochoreniami respiračného traktu. V jesennom a jarnom období, zvlášť pacienti, ktorí trpia na chronické ochorenia priedušiek a pľúc, sú náchylnejší na bežné vírusové ochorenia, s ktorými prichádzajú do styku vo svojom okolí, prípadne aj pri kontakte s mladšou generáciou, s deťmi,“ vysvetľuje MUDr. Petrovská.

Rôzne ochorenia však na starších ľudí nestriehnu iba počas jesenných a jarných mesiacov. Spomalený imunitný systém dáva v organizme priestor na rozvoj širokého spektra diagnóz. „V najväčšej miere sú u staršej generácie zahrnuté kardiovaskulárne ochorenia, samozrejme, máme aj veľmi vysoký počet pacientov s diabetom, teda cukrovkou, a to nielen u pacientov v geriatrickom veku nad 65 rokov, ale, bohužiaľ, už aj v nižších vekových kategóriách. A čím je populácia staršia, tým je aj vyššie riziko nádorových ochorení. Vo veľkej miere sa vyskytujú aj ochorenia pohybového aparátu, chronické degeneratívne ochorenia skeletu a kĺbového aparátu,“ hovorí geriatrička zo zvolenskej nemocnice.

Vo väčšine ide o závažné ochorenia, ktoré výrazným spôsobom zasahujú do života starších ľudí. Do ich života prinesú nielen náklady na liečbu a zmenu životného štýlu, ale často i potrebu ďalšieho človeka, ktorý sa o nich musí postarať. V prvom rade je však potrebné myslieť na to najdôležitejšie – celkové zdravie. „Väčšina seniorov sú krehkí pacienti, u ktorých ochorenie jedného systému spustí kaskádu ochorení iných systémov. V tom prípade je intervencia omnoho náročnejšia, ako u mladších ľudí, ktorí majú povedzme jedno alebo dve ochorenia. Rekonvalescencia aj celková liečba trvá omnoho dlhšiu dobu a je potrebné vynaloženie väčšej aktivity, aby sa z toho senior dostal,“ prízvukuje MUDr. Martina Petrovská.

Dôležitosť prevencie je preto u najstaršej generácie zásadná. Vo všeobecnosti odborníci odporúčajú starším ľuďom dbať na vyváženú stravu, nezabúdať na primeranú mieru pohybu a príjem dôležitých vitamínov a minerálov, ktorých majú vo svojom veku často nedostatok. Zásadné je tiež absolvovať preventívne prehliadky u všeobecného lekára a špecialistov. K dispozícii majú aj špecializované laboratórne vyšetrenia, na ktoré sa môžu objednať aj ako samoplatcovia, alebo im môžu byť podarované.  „Špeciálne pre seniorov sme zostavili balíček vyšetrení Senior balík, s ktorým podstúpia komplexný skríning najbežnejších ochorení vyššieho veku, medzi ktoré patria napríklad kardiovaskulárne a nádorové ochorenia, osteoporóza či cukrovka,“ hovorí riaditeľka odboru laboratórií AGELLAB Ing. Elena Gaboňová. Senior balík je v rámci mesiaca úcty k starším až do konca októbra zlacnený o 20 %.

Aj Nemocnica AGEL Zvolen si uctila seniorov v Dome ošetrovateľských služieb – navštívila ich s balíčkami, v ktorých si každý z nich našiel milú pozornosť, sladkú maškrtu aj krížovky a omaľovánky na skrátenie pobytu v nemocnici. Veríme, že aj vďaka tomu budú mať krajší záver októbra, mesiaca úcty k starším.

Späť