Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Zvolenská nemocnica opätovne otvorila hlavný vchod

12.4.2023

Po úspešnom ukončení I. etapy búracích prác Nemocnica AGEL Zvolen sprístupnila pacientom a návštevníkom hlavný vchod do areálu nemocnice. Ten uzavrela 13. marca, kedy búracie práce začali a súvisia s výstavbou nového pavilónu z prostriedkov Plánu obnovy.

Hlavný vchod sa podarilo otvoriť vďaka urýchleniu prác. Aby bolo možné stavebne uzavrieť stenu na  budove, ktorá bola spojená s búranými objektmi a upraviť podklad po zbúraných budovách na mieste dočasne ostane oplotenie. „Priestor, kde sídlila bývalá budova plánujeme využiť ako dočasnú  parkovaciu plochu pre návštevníkov zariadenia a personálu nemocnice, kým nebude spustená výstavba nového objektu z Plánu obnovy,“ približuje Vladimír Čaňo, vedúci technicko-prevádzkového úseku Nemocnice AGEL Zvolen.

Po ukončení búrania pri Chirurgickom pavilóne nemocnica dokončí potrebné práce v okolí zbúraného priestoru. „Následne sa začnú búracie práce interného pavilónu, kde sa v súčasnosti realizujú prípravné práce,“ hovorí V. Čaňo. „Momentálne sa realizuje výber okenných rámov a výplní a pripravuje sa oplotenie. Spustenie asanačných prác spomínaného pavilónu je naplánované v nasledujúcom týždni,“ dodal Vladimír Čaňo.

Projekt z Plánu obnovy a odolnosti pre Nemocnicu AGEL Zvolen počíta s rekonštrukciou a rozšírením jej nosných  odborov, čo je  gynekológia, ortopédia, chirurgia a úrazová chirurgia.

Späť