Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Zvolenská nemocnica prevádzkuje doplnkovú ambulanciu s 3D a 4D sonom

1.3.2023

Nemocnica AGEL Zvolen má pre budúce maminky ďalšiu novinku. Od 7. februára prevádzkuje doplnkovú ambulanciu s 3D/4D sonom. Ženy, ktoré čakajú narodenie bábätka tak môžu absolvovať najmodernejšie skríningové vyšetrenie plodu v troj a štvordimenzionálneho obrazu.

Počas tehotenstva sa pomocou ultrazvuku prevádzajú viaceré tzv. skríningové vyšetrenia plodu. Kontroluje sa rast bábätka, vývoj orgánov a prítomnosť niektorých špecifických znakov, ktoré by mohli napovedať o možnom vrodenom genetickom ochorení plodu. V posledných desaťročiach vývoj ultrazvukových prístrojov prebiehal nielen v skvalitnení dvojdimenzionálneho (2D) obrazu, ale aj vo vývoji nových technológií troj a štvordimenzionálneho obrazu (3D/4D). ,,Software v ultrazvukovom prístroji je schopný vypočítať tretiu rovinu a my získame plastický obraz plodu. Štvrtou rovinou sa rozumie čas, tzn. dokážeme snímať videosekvenciu v plastickom obraze. Tieto techniky okrem toho, že budúca maminka odchádza s pekným obrázkom bábätka, napomáhajú aj v diagnostike vrodených vývojových chýb, napr. mozgu, chrbtice alebo aj srdca. Vo Zvolene pracujeme na vysokokvalitnom tzv. High endovom prístroji a 3D/4D technológiou,“ vysvetľuje MUDr. Kristína Bihariová z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice AGEL Zvolen.

Prínos takéhoto vyšetrenia je pre matku aj dieťa obrovský. Ako vysvetľuje odborníčka, pri kvalitne prevedenom vyšetrení je možné diagnostikovať  mnohé ochorenia plodov. ,,Ide o anatomické anomálie (napr. chýbanie ruky, zlý vývoj obličiek...), o genetické ochorenia (napr. Downov syndróm), ale aj riziko vývoja preeklampsie matky (ochorenie s vysokým krvným tlakom a rastovým zaostávaním bábätka, ktoré často vyústi do predčasného pôrodu),“ hovorí MUDr. Bihariová.  Ďalej je možné identifikovať placentárne patológie, či už nepravidelné uloženie placenty alebo jej predčasné odlučovanie.  ,,A v neposlednom rade nám veľmi pomáha aj na pôrodnej sále počas pôrodu, kedy často ultrazvukové vyšetrenie napovie, prečo nepostupuje pôrod, alebo odhalí príčinu krvácania po pôrode,“ vysvetľuje skúsená lekárka. Ultrazvukové vyšetrenia priniesli do práce gynekológov a pôrodníkov  kvalitu, ktorá zachraňuje životy.

Skríningové vyšetrenia bábätiek majú svoje presné načasovanie. Celkovo sú tri, v I., II. a III. trimestri.

Prvé vyšetrenie sa robí v čase od 12. do 14. týždňa, kedy má plod od hlavy po zadoček  dĺžku 46-84 mm. V rámci tohto vyšetrenia sa určuje riziko chromozomálnych ochorení detí, a to konkrétne Downovho, Edwardsovho a Patauovho syndrómu aj riziko preeklampsie maminky a rastového zaostávania plodu. Tieto riziká sa zhodnotia pomocou špeciálneho softwaru Fetal Medicine Foundation, ktorý vyžaduje každoročné preskúšanie akreditovaného  lekára.

Druhé vyšetrenie sa prevádza od 20. do 22. týždňa tehotenstva. Tu sa hodnotí vývoj bábätka: rast, vnútorné orgány a končatiny. Okolo 30. týždňa sa prevádza posledné skríningové vyšetrenie. Opätovne sa hodnotí rast plodu a vývoj orgánov, placenta aj prietokové parametre.

Pri 3D či 4D vyšetrení sa odhalí aj  chybný vývoj vnútorných orgánov, najčastejšie sú to srdcové anomálie, ale aj vrodené chyby pľúc, obličiek, mozgu, alebo chýbanie resp. deformita končatín.  ,,Detičky, ktoré nemajú v poriadku chromozomálnu výbavu, alebo majú iné metabolické ochorenie, mávajú súbor vrodených chýb na základe, ktorých sa dá predpokladať o aké základné ochorenie sa jedná, hovorí MUDr. Bihariová.

Pri zistení vrodenej vývojovej chyby sa väčšina pacientiek odosiela na vyššie spádové pracovisko do Banskej Bystrice na potvrdenie ultrazvukového nálezu. V prípade srdcovej chyby sú pacientky odoslané na echokardiografické vyšetrenie do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici alebo do Ústavu srdcovocievnych chorôb v Bratislave. V prípade, že ide o podozrenia na chromozomálne ochorenie plodu nasleduje vyšetrenie v genetickej ambulancii. Potvrdenie diagnózy genetického ochorenia prebieha pomocou amniocentézy – odberu plodovej vody. Toto vyšetrenie sa prevádza ambulantne, odoberá sa cca 20 ml plodovej vody vpichom priamo do maternice. V plodovej vode plávajú bunky plodíku a tie sa následne vyšetrujú.

,,Ak v I. trimestri zistíme vyššie riziko preeklampsie u matky, alebo riziko horšej výživy plodu z placenty, nasadzujeme liečbu Anopyrínom, ktorý sa užíva do 36. týždňa tehotenstva. V prípade komplikácií spojených s placentou sa tehotenstvo častejšie sleduje a pristúpi sa k eventuálnemiu skoršiemu pôrodu, ak sú prítomné známky ohrozenia bábätka“, dodáva MUDr. Kristína Bihariová.

Na 3D/4D vyšetrenie je nutné sa vopred objednať buď telefonicky na t. č.  0915 138 985, alebo online na www.3dsonografia.sk. Poplatok za vyšetrenie je 60 eur, farebná fotografia stojí 5 eur a záznam z vyšetrenia na USB kľúči 10 eur. 

 

 

 

Späť