Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Zvolenská nemocnica rozširuje svoje služby. Otvorila psychiatrickú ambulanciu

27.12.2022

Nemocnica AGEL Zvolen tento rok, napriek pandémii koronavírusu, prišla s viacerými novinkami, ktoré výrazným spôsobom zvyšujú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rozširujú škálu služieb pre pacientov. Od novembra k nim pribudla ďalšia – psychiatrická ambulancia.

Služby psychiatrickej ambulancie sa zameriavajú tak na už diagnostikovaných pacientov s najrôznejším spektrom ochorení, ktorí potrebujú pravidelné kontroly kvôli sledovaniu svojho stavu vrátane medikamentóznej liečby, ako aj na pacientov, ktorí majú príznaky ochorení a sami si už nevedia pomôcť, resp. nestačí konzultácia s psychológom. Do pôsobnosti psychiatra patria najrôznejšie závislosti, ale aj poruchy príjmu potravy, diagnózy ako demencie, Alzheimerova choroba, schizofrénie, bipolárne poruchy, dlhoročné ťažké depresie a ďalšie.

Po službách psychiatrov je veľký dopyt, je ich málo a čakacie doby sú extrémne dlhé.  ,,Aktuálna doba priniesla nový fenomén, nárast psychiatrických diagnóz najmä u mladých ľudí. Náš región je pomerne veľký, túto službu sme vnímali ako veľmi žiadanú zo strany pacientov. Som veľmi rada, že sa nám podarilo získať kvalifikovanú lekárku. Verím, že takto prispejeme aj k edukácii občanov a k prevencii psychiatrických diagnóz,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ing. Ľudmila Veselá.

Ambulancia je určená pre dospelých pacientov od 18. roku, nachádza sa v priestoroch Centra parkinsonizmu a exstrapyramídových diagnóz  Nemocnice AGEL Zvolen. Ordinačné hodiny MUDr. Kataríny Ďurčovej Typčukovej budú vždy pondelok a piatok v čase od 8:00 – 12:00 hod. Objednať sa je možné na telefónnom čísle 045/ 5201 509. Ambulancia je zazmluvnená všetkými zdravotnými poisťovňami.

Späť