Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Zvolenská nemocnica otvára Dom ošetrovateľskej starostlivosti.

31.10.2022

Osemnásť lôžok je určených pre pacientov, ktorí vyžadujú nepretržitú starostlivosť Nemocnica AGEL Zvolen pripravila ďalší projekt, ktorý vychádza v ústrety požiadavkám pacientov v regióne. Od 7. novembra rozširuje rozsah svojich služieb a otvára nový Dom ošetrovateľskej starostlivosti. Nachádzať sa bude v priestoroch nemocnice s kapacitou 18 lôžok a je určený pre pacientov, ktorí potrebujú následnú zdravotnú starostlivosť. Ide o veľmi žiadané zariadenie, ktorých je na Slovensku stále málo, jeho pridanou hodnotou bude umiestnenie priamo v priestoroch nemocnice, takže v prípade akýchkoľvek komplikácií je urgentná pomoc bezprostredne na blízku.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti bude poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu pre pacienta na lôžku následne, po pobyte v nemocnici, alebo ako prevencia pre podporu a uchovanie zdravia, predchádzanie možným komplikáciám, pre zmiernenie bolesti alebo iných prejavov ochorení. 

„V Nemocnici AGEL Zvolen sme už dlhšiu dobu cítili nedostatok lôžok následnej zdravotnej starostlivosti. Pacienti, ktorých zdravotný stav vyžaduje ošetrovateľskú starostlivosť, asistenciu a pomoc so základnými hygienickými potrebami, nemajú byť kam prepustení, pretože rodina sa zvyčajne o nich nedokáže postarať. Je to pre nich ťažká a stresujúca situácia a trvá často niekoľko mesiacov, kým tento problém dokážu vyriešiť,“ vysvetľuje riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ing. Ľudmila Veselá dôvody rozhodnutia ísť do úplne nového projektu. Zdravotné poisťovne pobyt takýchto pacientov na akútnych oddeleniach v nemocniciach neuhrádzajú, a nemocnici tak vzniká aj problém nedostatočnej kapacity pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti akútnym pacientom. ,,Preto sme sa v rámci stratégie budúceho rozvoja a smerovania našej nemocnice rozhodli v prvom kroku otvoriť aj takéto ošetrovateľské lôžka,“ dodáva riaditeľka nemocnice.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti bude umiestnený na 3. poschodí Spoločného pavilónu internistických disciplín zvolenskej nemocnice. Výhodou takéhoto umiestnenia je bezprostredná dostupnosť diagnostiky, rehabilitácie a odbornej lekárskej pomoci v prípade, že si to zdravotný stav klienta bude vyžadovať. Klientom nového zariadenia sa môže stať každý pacient, ktorý je  odkázaný na ošetrovateľskú starostlivosť dlhodobo alebo dočasne. ,,Lôžka môže využiť napríklad aj rodina, ktorá sa o takéhoto klienta stará vlastnými silami a z akýchkoľvek dôvodov (napríklad dovolenka) potrebuje krátkodobo zabezpečiť odbornú starostlivosť mimo domov,“ objasňuje konkrétne využitie Ľ. Veselá. Pobyt v DOS je už zazmluvnený všetkými zdravotnými poisťovňami.  Ošetrovateľskú starostlivosť bude poskytovať odborný a vyškolený personál na profesionálnej úrovni, pričom sa zameriava na uspokojenie bio-psycho-sociálnych potrieb, pre udržanie a zlepšenie kvality života a zachovanie ľudskej dôstojnosti pod vedením odborného zástupcu DOS. Cieľom je poskytnúť klientom odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v príjemnom prostredí s humánnym prístupom.

Aj keď zariadenie nemocnica otvára až 7. novembra 2022, žiadosti o umiestnenie klientov je možné poslať už od 2. novembra  na email: dosvrch@nzv.agel.sk, alebo telefonicky na číslo 0905 581 541 v čase od 7.00 hod do 15.30 hod.

Späť