Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Algeziológovia riešili najmodernejšie postupy v liečbe bolesti

17.10.2022

Takmer 200 lekárov, takmer 60 zdravotných sestier a mnohé farmaceutické firmy sa zúčastnili na kongresoch na tému liečby bolesti - XXIII. Česko-slovenské dialógy o bolesti a XXIX. Slovenské dialógy a o bolesti s medzinárodnou účasťou. Témou boli najnovšie poznatky v liečbe bolesti tak z pohľadu lekárov, ošetrovateľského personálu aj pacienta.

Záštitu nad kongresom prevzala  Ing. Lenka Balkovičová,  primátorka mesta Zvolen a za Nemocnicu AGEL Zvolen Ing. Ľudmila Veselá, „Počas troch dní zazneli odborné prednášky algeziológov zo Slovenska, Českej republiky a Francúzka, ktoré boli zaradené do desiatich blokov. Hlavné témy sa venovali aplikácii najnovších poznatkov o bolesti do praxe, prelomení kolobehu silnej chronickej bolesti, intervenčnej algeziológii, adjuvantnej liečbe chronickej bolesti, farmakoterapii bolesti, nádorovej a nenádorovej bolesti,“ hovorí predsedníčka organizačného výboru a zároveň prednášajúca MUDr. Jana Zdechovanová.

Súčasťou kongresu bol odborný workshop, ktorý sa venoval využitiu sonografie v diagnostike a liečbe bolesti. Rozdelený bol na teoretickú a praktickú časť.

V rámci sesterskej sekcie bol zaradený aj blok prednášok pod názvom Ošetrovateľská starostlivosť v algeziológii. „Po prednáškach si v diskusii kolegyne mali možnosť priblížiť svoju prácu na ambulanciách, vymeniť skúsenosti a poznatky z praxe,“ dodáva MUDr. Zdechovanová.

Zaujímavý odborný program dopĺňal sprievodný  program ako prehliadka Zvolenského zámku, v ktorom sa nachádza expozícia gotického umenia, či diskusné fórum algeziológov. Niektorí účastníci si pozreli námestie vo Zvolene, či Pustý hrad.

Späť