Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Vo zvolenskej Nemocničnej lekárni zabezpečujú cytostatiká pre onkologických pacientov

4.10.2022

Cytostatiká sú liečivá, ktoré sa používajú v liečbe nádorových ochorení. Vysoko špecializované oddelenie prípravy cytostatík sa stalo najnovšou súčasťou Nemocničnej lekárne Nemocnice AGEL Zvolen. Toto oddelenie vzniklo splnením prísnych legislatívnych materiálnych, technických a personálnych kritérií. Čo všetko zahŕňa ich príprava a aj samotná práca na oddelení, v rozhovore povedala odborná garantka a zároveň vedúca farmaceutka Nemocničnej lekárne Mgr. Melisa Švecová.

Akou hlavnou pracovnou činnosťou sa zaoberajú farmaceuti v nemocničnej lekárni ?

Našou úlohou je poskytovať lekárenskú starostlivosť hospitalizovaným pacientom. Okrem zabezpečenia potrebných liekov a zdravotného materiálu, spočíva moja naša práca v odborných konzultáciách s lekármi a sestrami pri liečbe i samotnom podávaní liekov. Okrem toho v galenickom laboratóriu, spolu s farmaceutickými laborantkami, pripravujeme individuálne pripravované liečivé prípravky pre pacientov na mieru.

Aké oddelenia v lekárni fungujú?

V Nemocničnej lekárni máme zriadené štyri oddelenia. Oddelenie klinickej farmácie, prípravy liekov a kontroly, špeciálneho zdravotného materiálu a oddelenie prípravy cytostatík. To sa nám podarilo úspešne zriadiť ako najnovšiu súčasť našej lekárne. Na to, aby tomu tak mohlo byť, sme museli splniť všetky náročné a prísne kritériá na materiálne, technické i personálne zabezpečenie, ktoré sú dané legislatívou.

Čo sú to cytostatiká a čomu všetkému sa venuje ich oddelenie ?

Cytostatiká sú liečivá, ktoré sa okrem iného používajú v liečbe nádorových ochorení - chemoterapii.

Oddelenie zabezpečuje prípravu sterilných infúznych prípravkov a injekcií s obsahom cytostatík, a to individuálne na mieru pre každého pacienta samostatne. Toto vysoko špecializované oddelenie zabezpečuje najvyššiu kvalitu pripravovaných liekov, a to pri zachovaní maximálnej bezpečnosti pracovníkov počas samotnej prípravy. Okrem samotnej prípravy zabezpečuje aj uchovávanie, výdaj  a konzultačno – informačnú činnosť pre onkologickú ambulanciu aj onkologický stacionár.

Kde presne sa pripravujú a ako vyzerá príprava?

Príprava sa realizuje v samostatnom klimatizovanom laboratóriu s personálnou a materiálovou priepusťou. Samotná príprava prebieha v biohazard boxe II. triedy s laminárnym prúdením vzduchu, a to s použitím aseptickej techniky. Takýmto pracovným postupom zachováme sterilitu pripravovaného lieku a súčasne zabezpečíme maximálnu bezpečnosť pripravujúcich zamestnancov.

Koľko zamestnancov má toto oddelenie?

Na vrcholnej pozícii pracuje farmaceut Mgr. Michal Onofrej, ktorý je za oddelenie zodpovedný. Okrem neho tu pracujú dve farmaceutické laborantky a jedna sanitárka.

Mgr. Melisa Švecová - odborná garantka a zároveň vedúca farmaceutka Nemocničnej lekárne Nemocnice AGEL Zvolen

Vyštudovala farmáciu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr pokračovala v špecializačnom štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore Lekárenstvo. Po ukončení štúdia pracovala vo verejnej lekárni. Keďže viac inklinovala k nemocničnému prostrediu, prijala ponuku pracovať v Nemocničnej lekárni Nemocnice AGEL Zvolen

Späť