Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Aj zvolenská nemocnica má svoju manažérku kvality

17.8.2022

Vyštudovala Fakultu chemickej a potravinárskej technológie na STU v Bratislave so zameraním na medicínsku chémiu a organickú chémiu. Stará sa o to, aby v Nemocnici AGEL Zvolen bolo všetko ohľadne poskytovania zdravotnej starostlivosti v poriadku, hľadá slabé stránky, upozorňuje na možné zlepšenia. Zoznámte sa s manažérkou kvality Ing. Janou Bartošovou.

Asi viacerých z nás napadne, čo vlastne je náplňou práce manažéra kvality v nemocnici? „Mám na starosti zlepšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti s ohľadom na bezpečnosť pacienta a zamestnancov nemocnice. V spolupráci s personálom nemocnice sa snažím odhaľovať riziká, ktoré vznikajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a prijímať opatrenia pre znižovanie týchto rizík,“ vysvetľuje manažérka J. Bartošová. Aj v rámci manažérstva kvality má nemocnica ambiciózne plány.

„V najbližšej dobe by sme radi získali akreditáciu SAK, čo je nezávislá externá autorita, ktorá zhodnotí poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici. Vyžaduje si to splnenie viacerých štandardov, ktoré si akreditačná spoločnosť stanovila, so zameraním na čo najvyššiu kvalitu a bezpečnosť pre pacienta, ale aj pre zamestnancov. Medzi tieto štandardy patrí napríklad prevencia pádov pacienta, právo pacienta a jeho blízkych podieľať sa na zdravotnej starostlivosti, zlepšenie informovanosti pacienta o liečbe, dostupnosť laboratórnych výsledkov, rádiologických a zobrazovacích vyšetrení.

Zabezpečenie čo najvyššej kvality a bezpečnosti pacienta znamená, že budú mať vyšetrené všetko, čo si ich stav vyžaduje, že na prístrojoch ktoré využívame pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú pravidelne realizované servisné prehliadky a že zdravotnícky pracovníci dodržiavajú všetky potrebné postupy a sú plne kompetentní na vykonávanie jednotlivých výkonov.

Manažér kvality v nemocnici má presne stanovený režim svojej práce. „Ráno si skontrolujem emailovú schránku, vybavím potrebné telefonáty a administratívu a v spolupráci s internými audítormi riešim nastavenie štandardov nemocnice podľa požiadaviek akreditačnej komisie. Idem osobne na jednotlivé oddelenia, kde zisťujem či sa dodržujú jednotlivé štandardy a postupy, prípadne či boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcom audite alebo naopak vznikli nové. Kontrolujem napríklad či sú dodržiavané harmonogramy práce jednotlivých zamestnancov, či správne postupujú pri jednotlivých úkonoch, či dochádza k pravidelnej kontrole liekov a podmienok v akých sú uskladnené, k správnej manipulácií s nimi a označovaniu.

Uvedená práca, hoci ju pacienti na prvý pohľad nevnímajú je veľmi dôležitá a aj náročná. „ Vyžaduje si veľa času a vysoké pracovné nasadenie, a preto je dobré, keď človek po práci sem tam vypne. Ja mám rada rôzne športy, ale najčastejšie chodím cvičiť jogu, pri ktorej si človek vyčistí myseľ aj posilní telo,“ hovorí J. Bartošová.

Späť