Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Päť sestier zvolenskej nemocnice dostalo ocenenie Biele srdce

25.5.2022

Najväčším splneným snom každého zdravotníka je uznanie tak zo strany pacientov a rodinných príslušníkov, ako aj zo strany odborníkov sektora zdravotníctva. Poďakovanie vo forme ocenenia Biele srdce, ktoré odovzdávala Regionálna komora slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, dostalo päť sestier z Nemocnice AGEL Zvolen.

V priestoroch Mestského úradu vo Zvolene sa 18. mája uskutočnil odborný seminár sestier, ktorého program vyvrcholil poobede, a to práve odovzdávaním ocenenia Biele srdce. Mgr. Denisa Šarkoziová, prezidentka Regionálnej komory slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, uviedla: „Ocenenie Biele srdce je prestížnym a čestným ocenením vyjadrujúcim charakter vysoko odbornej, ale zároveň láskavej starostlivosti, vedomosti a humanitu. Týmto ocenením SKSaPA vyjadruje  sestrám svoje uznanie v ich náročnej a spoločensky nezastupiteľnej práci.“

Za Nemocnicu AGEL Zvolen  ocenenie   v kategórii „Sestra v praxi“ prevzali:

Milena Chovancová pracuje ako sestra 26 rokov, na Internom oddelení Nemocnice AGEL Zvolen od roku 2014.

Daniela Négerová pracuje v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti 44 rokov, z toho vo zvolenskej nemocnici celých 34 rokov, v súčasnosti ako sestra urgentného príjmu.

Nataša Halajová celý svoj pracovný život, tj. 40 rokov, pracuje v Nemocnici AGEL Zvolen na pozícii sestra pri lôžku.

Zuzana Hrčková  nastúpila do Nemocnice AGEL Zvolen v roku 1976 a verná jej ostala do dnešných dní. Počas tohto obdobia prešla viacerými pozíciami, v súčasnosti pracuje ako sestra na chirurgickom oddelení.

Ocenenie v kategórii „Sestra manažér“ si prevzala p. Anna Guttenová, ktorá pracuje ako manažérka dennej zmeny Jednotky intenzívnej starostlivosti interného oddelenia.

Špeciálne ocenenie, poďakovanie za celoživotnú prácu, dostala pani Júlia Jakubíková, ktorá pracuje ako sestra od roku 1980, kedy  ukončila strednú zdravotnícku školu vo Zvolene. PhDr. Bukovcová jej za nemocnicu  vyjadrila poďakovanie: „Ľudskosť a pokora pred utrpením z nej robí vzor pre ostatné kolegyne a začínajúce sestry, ktorým trpezlivo odovzdáva svoje skúsenosti a vedomosti. Dnes je ten deň, kedy by sme sa chceli za jej celoživotnú prácu poďakovať. Dovoľte, aby som kolegyni Julke Jakubíkovej za Nemocnicu AGEL Zvolen a za celý kolektív interného oddelenia vyslovila veľké ďakujem.“

Späť