Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Klinická psychologička vo zvolenskej nemocnici pomáha ľudskej duši dospelých aj detí

19.5.2022

Súčasťou Centra pre liečbu Parkinsonizmu a extrapyramídových porúch v Nemocnici AGEL Zvolen je aj ambulancia klinickej psychológie. Vznikla najmä z dôvodu vytvorenia multidisciplinárneho prístupu k neurologickým pacientom s extrapyramídovými poruchami. Jej činnosť zabezpečuje klinická psychologička Mgr. Zuzana Brežná.

„Vysokú školu som ukončila v r. 2009 a prvých 5 rokov som  pracovala v súkromnej ambulancii klinickej psychológie vo Zvolene. V rámci tejto praxe som absolvovala špecializačné štúdium klinickej psychológie v Bratislave, a zároveň 4-ročný výcvik v Systemickej psychoterapii v Košiciach. Popritom som absolvovala viacero  kratších seminárov a workshopov týkajúcich sa psychodiagnostiky a terapie,“ hovorí o svojich začiatkoch skúsená psychologička.  Pracovala tiež na gerontopsychiatrickom oddelení v Kremnici a v resocializačnom zariadení s ľuďmi závislými od alkoholu a drog. Stále je zamestnaná aj v  ŠLÚ Marína v Kováčovej, kde  sa stretáva so zdravotne postihnutými deťmi aj dospelými a s ľuďmi po nehodách, úrazoch a cievnych mozgových príhodách...

A prečo sa rozhodla pre psychológiu? „Keď  o tom tak premýšľam, vždy som bola citlivý a empatický človek, snažila  som sa  porozumieť pocitom druhých a dostávala som spätné väzby, že ľuďom sa so mnou dobre rozprávalo. Ale samotné rozhodnutie, že idem študovať psychológiu, prišlo až v posledných ročníkoch gymnázia. Moji rodičia sú tiež vysokoškolsky vzdelaní, otec je strojár a mama ekonómka, no v tomto som sa ja nenašla. Cítila som, že viac ma baví pracovať s ľuďmi a ich pocitmi, ako s papiermi a číslami,“ vysvetľuje s úsmevom Mgr. Brežná.

Neurologická ambulancia vo zvolenskej nemocnici pod vedením MUDr. Necpála sa špecializuje  na extrapyramídové poruchy, a preto sa pacienti zo stredného Slovenska, ale často aj zo širšieho okolia, centralizujú práve v jeho ambulancii. Ako nevyhnutná súčasť neurologickej starostlivosti o týchto pacientov je aj prístup neuropsychologický.  „Neuropsychológia je veľmi rýchlo napredujúcim odborom psychológie, ktorý sa zaoberá vzťahom medzi fungovaním centrálnej nervovej sústavy a psychickými funkciami (kognície, správanie, emócie). Pri týchto pacientoch robím prevažne diagnostickú činnosť, teda posudzujem ich kognitívne funkcie ako napr. pamäť, pozornosť, exekutívne funkcie a iné mentálne schopnosti. Rovnako aj osobnosť, afektivitu, náladu, keďže väčšina týchto ochorení časom postihuje okrem motoriky aj tieto oblasti. S niektorými pacientmi pokračujeme v spolupráci v zmysle psychoterapie alebo kognitívneho tréningu. Keďže ide v mnohých prípadoch o ťažko liečiteľné, resp. neliečiteľné ochorenia, ktoré výraznou mierou zasahujú do kvality života nielen samotného pacienta, ale aj celej jeho rodiny (demencia, invalidizácia pacienta,  potreba celodennej starostlivosti a pod.), poskytujem podpornú terapiu či poradenstvo aj pre rodinných príslušníkov týchto pacientov,“ hovorí psychologička.

Okrem pacientov s neuropsychiatrickými poruchami sa venuje aj klientom s inými psychiatrickými diagnózami, najčastejšie s depresiami a úzkosťami, ale aj ľuďom, ktorí sú zdraví, ale aktuálne sa nachádzajú  v ťažkej životnej situácii a potrebujú pomoc. „Ako klinický psychológ môžem pracovať aj s detskými aj s  dospelými klientmi. Aktuálne najčastejšie pracujem s dospelými klientmi, seniormi a s deťmi od tínedžerského veku.  To, čo klienti môžu v ambulancii absolvovať, sa dá zhrnúť do troch základných oblastí, a to je psychodiagnostika, psychoterapia a kognitívny tréning,“ hovorí Mgr. Brežná.

Psychodiagnostika znamená posudzovanie psychických funkcií ako napr. pamäti, pozornosti, intelektu, osobnosti či afektívnej a emočnej sféry človeka pomocou psychodiagnostických metód. „Používame teda špecifické techniky ako zisťovanie anamnézy, rozhovor, pozorovanie a tiež diagnostické  testy, dotazníky a projektívne techniky. Výsledkom je psychologický nález, ktorý si väčšinou žiada  lekár.  Psychoterapia znamená liečenie pomocou psychologických prostriedkov, teda nie pomocou liekov. Existuje viacero druhov psychoterapeutických smerov a techník. Väčšina z nich sa zakladá na vytvorení dobrého kontaktu s klientom. V rozhovore sa preberajú klientove problémy a spoločne hľadáme riešenia,“ dodáva odborníčka na dnes mimoriadne vyhľadávanú psychológiu.

Pri tejto odbornosti vyvstáva otázka, či je preferovanejší skôr profesionálny prístup, alebo osobnejšie poradenstvo. „Dobrá otázka. V podstate vždy musí ísť o kombináciu oboch. Aby psychológia fungovala, je vždy potrebné nadviazať s klientom dobrý kontakt a  profesionálny vzťah. To znamená vytvoriť atmosféru dôvery, bezpečia, porozumenia, venovať klientovi  svoju pozornosť a čas. Ideme často do ťažkých a bolestivých tém, a to bez dôvery nejde. Každý človek je  jedinečný so svojimi skúsenosťami a potrebami, takže každé sedenie je veľmi individuálne a tým pádom aj veľmi osobné. Ale keďže ide o profesionálny vzťah, musí mať svoje jasné hranice a pravidlá. Tie si treba na začiatku vyjasniť a dodržiavať,“ hovorí Z. Brežná.

A ako psychologička trávi čas mimo práce? „Mám rodinu, takže môj voľný čas trávim hlavne s manželom a dvomi synmi. Bývame v rodinnom dome, máme aj záhradku, takže vždy je čo robiť. Chodievame na prechádzky so psom, na bicykle. Cez víkendy navštevujeme mojich rodičov či svokrovcov.  Rada tiež vyrábam rôzne dekorácie, napr. tematické vence na dvere či ikebany. A samozrejme knižka, dobrý film a hudba..“

Späť