Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Svetový deň epilepsie sa označuje aj ako „fialový deň“ Epilepsia môže byť aj dedičná

25.3.2022

Zajtrajší deň, 26. marec je Svetovým dňom epilepsie. Označuje sa aj ako ,,fialový deň“ a predstavuje medzinárodnú kampaň, ktorá začala v roku 2008. Venuje sa zvyšovaniu povedomia o epilepsii na celom svete. Ide o chronické ochorenie mozgu, ktorým môžu trpieť všetky vekové kategórie. Ako sa epilepsia identifikuje, lieči, na čo treba dbať, ak sme svedkom, že má niekto epileptický záchvat a čo je pri tejto diagnóze najdôležitejšie, nám prezradila MUDr. Mária Holá z Nemocnice AGEL Zvolen.

Čo je epilepsia a ako sa lieči ?

Epilepsia je chronické ochorenie mozgu charakterizované opakovaným výskytom epileptických záchvatov. V liečbe sa používajú lieky - antiepileptiká, v indikovaných prípadoch liečba epileptochirurgická, eventuálne iné špecifické postupy-stimulácia blúdivého nervu, niektorých častí mozgu. Pri sekundárnych /provokovaných/ záchvatoch liečime primárnu príčinu záchvatu /napr. mozgový nádor, zápal../

Aké sú príznaky epilepsie ?

Ide o náhlu zmenu klinického stavu pacienta spôsobenú patologickou hypersynchrónnou aktivitou mozgu - môže ísť o náhly záraz v činnosti, zmenu psychického stavu, opakované /pseudo/účelné pohyby, zášklby tela, senzitívne prejavy /tŕpnutie/, senzorické prejavy, záblesky v zornom poli, pocity už videného, zažitého, príznaky zo strany tráviaceho traktu - tzv. epigastrická aura, náhle stavy poruchy vedomia s pádom, kŕčmi tela.

Čo vyvoláva epileptický záchvat?

Z tohto hľadiska môžeme hovoriť o dvoch skupinách záchvatov-idiopatických a symptomatických /provokovaných/. Za skupinou záchvatov idiopatických stojí spravidla vrodená funkčná porucha mozgu. Príčinou symptomatických záchvatov býva iné ochorenie mozgu - napr. detská mozgová obrna, vrodená vývojová chyba mozgu, nádor, cievna mozgová príhoda, úraz, toxické poškodenie mozgu, zápal, ale aj porucha vnútorného prostredia organizmu. Záchvat sa môže vyskytnúť v komplexe abstinenčných príznakov napr. u alkoholikov, pri vynechaní niektorých dlhodobo užívaní niektorých liekov, pri otravách.

Ako dlho trvá epileptická záchvat?

Je to rôzne. Od niekoľkých desiatok sekúnd až po hodiny - hovoríme o tzv. status epilepticus.

Aké vyšetrenia musí pacient podstúpiť?

V úvode je to klinické neurologické vyšetrenie, laboratórny rozbor krvi. Nasleduje zobrazovacie vyšetrenie mozgu /CT, MR/ a elektroencefalografické vyšetrenie /EEG/, doplnené p. indikácie o vyšetrenie EEG po spánkovej deprivácii. V špecializovaných centrách je nožné realizovať aj video-EEG monitoring, invazívne EEG so zavedením elektród na povrch alebo do tkaniva mozgu a funkčné MRI.

Ako sa epilepsia lieči u dospelých a ako u detí?

Možnosti liečby sú prakticky identické, v prvom rade liečba medikamentózna. Pri zle kompenzovaných epilepsiách, v kontexte ďalších nálezov sa individuálne zvažuje aj epileptochirurgická liečba, stimulácia nervus vagus.  V prístupe k liečbe sú dôležité režimové opatrenia - pravidelný spánkový režim, vyhnúť sa faktorom, ktoré môžu záchvat vyprovokovať, hlavne alkohol, energetické nápoje, vynechanie liečby -  individuálny prístup, psychoterapia.

Je pravda, že epilepsia je duševná porucha a že sa aj dedí?

Epilepsia má podklad organický, teda telesný. Ak je v konkrétnom prípade príčinou epilepsie geneticky podmienená odchýlka - mutácia, tá môže byť prenesená na potomka pacienta a následne môže dôjsť u neho aj k rozvoju ochorenia- epilepsie.

Koľko ročne pacientov navštívi ambulanciu?

V roku 2021 našu ambulanciu navštívilo 318 pacientov s epilepsiou.

Ako mám postupovať, ak sa ocitnem v prítomnosti človeka, ktorý dostal epileptický záchvat?

Snažíme sa zabezpečiť, aby sa pri záchvate človek neporanil. Dobre je všimnúť si príznaky pri záchvate - napínanie končatín, kŕče, pozáchvatovú zmätenosť, agresivitu-  a dĺžku jeho trvania, čo sú údaje dôležité pre zdravotníkov. Nesnažím sa násilím otvoriť pacientovi ústa, vyťahovať jazyk, dávať mu niečo do úst, neprimeraným násilím brániť kŕčom. RZP voláme vždy, keď ide o prvý záchvat, kumuláciu záchvatov, pacient sa nepreberá po 5 minútach, ostáva dezorientovaný, má poranenie, alebo napr. oslabenie končatín, zvracia, udáva silné bolesti hlavy.

Späť