Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

V Nemocnici AGEL Zvolen dnes otvorili nový urgentný príjem

23.6.2021

Nemocnica AGEL Zvolen dnes slávnostne otvorila jeden z najmodernejších urgentných príjmov. Projekt pod názvom ,,Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“ spolufinancovala Európska únia. Zásluhou zhotoviteľa, ktorým bol Chemkostav a.s. Michalovce, ale aj vďaka výbornej spolupráci všetkých zainteresovaných, pandémia koronavírusu ovplyvnila stavbu len minimálne. Celková investícia predstavuje 5,85 milióna bez DPH.

Výstavba nemocnice začala v septembri 2019, kvôli pandémii sa predĺžila o dva mesiace a desať dní. Celkové náklady stavebných prác financovaných z eurofondov boli 4 081 689,21 EUR bez DPH, z čoho 10% financovala Nemocnica AGEL Zvolen. Rovnako investovala do stavby ďalších 224 152,20 EUR bez DPH z vlastných zdrojov nevyhnutných na dokončenie stavby. Ďalších 1 468 394,23 EUR bez DPH tvorila zdravotnícka technika, a to EKG prístroj, defibrilátor, operačná technika, operačné stoly a lampy, CT, lôžka, centrálny monitor a transportný monitor vitálnych funkcií. Poslednou položkou bolo IT vybavenie za 77 540 EUR bez DPH.

V rekonštruovaných častiach sa nachádza centrálny urgentný príjem a centrálne operačné sály, novostavbou je oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM). Spolu s existujúcimi priestormi chirurgického monobloku a diagnostického reťazca, ktoré tvorí CT pracovisko, USG pracovisko a RTG pracovisko vznikol ucelený a funkčne prepojený koncept poskytovania akútnej zdravotníckej starostlivosti v Nemocnici AGEL Zvolen. Jadrom moderného urgentného príjmu je centrálna 24-hodinová recepcia, vstupná hala a čakáreň pre pacientov. Tu sa realizuje evidencia a triedenie pacientov podľa závažnosti zdravotného stavu do jednej z odborných ambulancií urgentného príjmu, alebo v prípade závažného stavu priamo na zákrokovú sálu, izolačnú miestnosť, či na jedno z piatich expektačných lôžok so stálym dohľadom.

Celkovou rekonštrukciou pôvodných priestorov vznikli tri nové operačné sály s nevyhnutným zázemím pre prípravu pacientov pred operáciou a s miestnosťou na sledovanie po vykonaní operačného zákroku. Medzi operačnými sálami sa nachádzajú priestory na dezinfekciu, sterilizáciu a prípravu personálu. Nové členenie priestorov zabezpečujú kovové priečky navrhnuté špeciálne pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa nachádzajú všetky inštalácie vrátane multifunkčného panela k inteligentnému ovládaniu a monitorovaniu prevádzky na operačných sálach a monitorov nemocničného informačného systému. V priečkach operačných sál sú navrhnuté aj medicínske skrine na uloženie sterilného materiálu, liekov a nástrojov. Prechod medzi jednotlivými miestnosťami je zabezpečený automatickými dverami s bezdotykovými snímačmi. Osvetlenie operačných sál tvoria LED svietidlá. Operačné sály sú vybavené trojstupňovou klimatizačnou jednotkou s úpravou vzduchu filtráciou, ohrevom, chladením a vlhčením, čo prinesie vysoký komfort pacientovi, i celému operačnému tímu, laminárne prúdenie vzduchu rovnako znižuje riziko kontaminácie operačného poľa.

Novostavba pracoviska OAIM je navrhnutá ako funkčne a energeticky samostatný objekt. Priestorovo sa skladá z hlavnej sály pre 5 lôžok, samostatného izolačného boxu, stanoviska sestier a nevyhnutného zázemia pre pacientov a personál. Podobne ako centrálne operačné sály je priestor OAIM riešený ako „čisté priestory“ so samostatnou klimatizačnou jednotkou, bezdotykovým a automatickým otváraním dverí a rozvodom medicinálnych plynov.

V rámci realizácie stavby bolo potrebné sa vysporiadať s viacerými nepredvídanými udalosťami a okolnosťami a riešiť takmer 30 zmien na stavbe. Rekonštruovaná časť bola riešená v budove, ktorá má 100 rokov, bolo preto potrebné napr. zosilňovať trámové stropy kvôli inštalácii stropných prvkov (napr. svietidlá).

Som veľmi rada, že napriek najťažšiemu roku v histórii zvolenskej nemocnice sa tento projekt podarilo úspešne dokončiť, za čo patrí obrovská vďaka zhotoviteľovi, ale aj zamestnancom a návštevníkom nemocnice za trpezlivosť,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ing. Ľudmila Veselá. „Našim dlhodobým cieľom je vybudovanie modernej nemocnice s kvalitnou zdravotnou starostlivosťou a empatickým prístupom ku všetkým potrebám našich klientov. Nový urgentný príjem bude výrazným prínosom pre pacientov zo spádovej oblasti približne 130 000 obyvateľov. Pacient príde, alebo bude dovezený na jedno miesto v nemocnici, kde dostane komplexnú odbornú starostlivosť.“

„Zvolenská nemocnica sa dnes zaradila medzi tie v našej sieti, kde sa nám darí realizovať pre pacienta zásadné projekty. Spoločnosť AGEL si uvedomuje, že bez investícií do rozvoja nemocnice, bez inovácií nemôžeme od pacienta chcieť, aby sme boli jeho prvou voľbou v regióne. Pre nás na prvom mieste je a zostáva pacient, aby sa mu čo najrýchlejšie dostala odborná pomoc našich kvalifikovaných lekárov“, objasnil stratégiu spoločnosti AGEL predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Michal Pišoja, MPH.

„Veľmi ma teší, že sa nám darí zlepšovať zdravotnú starostlivosť v kraji. Pre ľudí je dostupná zdravotná starostlivosť kľúčová a nový urgentný príjem prispeje ku komfortu pacientov z veľkej spádovej oblasti. Verím, že podobne úspešná bude aj ďalšia naša spolupráca,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Nemocnica AGEL Zvolen doteraz prevádzkovala pracovisko urgentného príjmu v provizórnych priestoroch, ktoré prinášali rad priestorových obmedzení, náročnú logistiku materiálu a personálu, ale aj potrebu častých prevozov pacientov v rámci areálu nemocnice. Tento stav bol, vzhľadom na akútnosť klinických prípadov, ktoré sa do nemocnice dostávajú, už nevyhovujúci.

Spoločnosť AGEL začala nemocnicu vo Zvolene prevádzkovať od 1. júla 2010 so súhlasom Banskobystrického samosprávneho kraja. Nemocnica ročne hospitalizuje takmer 16 000 pacientov, pričom iba 4% z nich sú preložené na vyššie pracoviská. Takmer 3 500 pacientov ročne dostane operačnú liečbu a narodí sa tu takmer 1 300 detí. Do dnešného dňa nemocnica poskytla liečbu viac ako 1 200 covid pozitívnym pacientom s komplikovaným priebehom ochorenia.

Späť