Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Výstavba urgentného príjmu pokračuje podľa plánu. Pandémia stavbu ovplyvnila len minimálne

20.4.2021

V areáli Nemocnice AGEL Zvolen vyrastá už druhý rok moderný urgentný príjem so zázemím a vybavením hodným tretieho tisícročia. Hoci pandémia poznačila aj mnohé stavby a najmä dodávky materiálu, dopad na výstavbu nového zvolenského urgentu bol minimálny. Samotná stavba je aktuálne ukončená a začal proces odovzdania stavby a jej kolaudácia. Je predpoklad, že spustenie prevádzky nového urgentu zvolenskej nemocnice môžu pacienti očakávať už koncom tohto leta.

Stavba pod názvom „Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen“ začala na jeseň 2019 a zahŕňa 3 stavebné objekty –  urgentný príjem, OAIM a centrálne operačné sály. Celková hodnota projektu je aj so spolufinancovaním Nemocnice AGEL Zvolen 7,1 milióna EUR. (projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu európskeho rozvoja)  Stavbu realizuje spoločnosť Chemkostav a. s. Michalovce, ktorá zvíťazila vo verejnej súťaži na zhotoviteľa.

V rámci stavby bolo už preinvestovaných 4,3 mil. eur bez DPH, z čoho 90% je hradených z prostriedkov EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy). Súčasťou projektu je aj dodávka zdravotníckej techniky. V rámci centrálneho urgentného príjmu sú vytvorené nasledovné pracoviská: interná príjmová ambulancia s expektačnými lôžkami, neurologická ambulancia, chirurgická ambulancia so sádrovňou a zákrokovou miestnosťou, CT pracovisko, RDG pracovisko, USG pracovisko, expektačné lôžka s izolačnou miestnosťou, v priestore centrálneho urgentného príjmu sú nanovo vybudované centrálne šatne pre zamestnancov. OAIM je vybudované ako samostatné pracovisko v novej prístavbe k chirurgickému pavilónu, na OAIM sa nachádza 6 intenzivistických lôžok, vrátane izolačného boxu a zázemia pre personál. Centrálne operačné sály pozostávajú z troch nových operačných sál s komplet zázemím pre personál.

„Výstavba nového urgentného príjmu významným spôsobom zasiahla do chodu nemocnice. Rada by som vyjadrila poďakovanie najmä všetkým pacientom a návštevníkom za trpezlivosť s organizačnými zmenami, ktoré si výstavba vyžiadala a zhotoviteľovi, že zvládol náročné obdobie, ktoré nikto z nás nemohol predpokladať, že príde a bude trvať tak dlho,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ing. Ľudmila Veselá. Nový urgentný príjem bude znamenať výrazné zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak pre pacientov, ako aj zdravotníkov a priblíži nemocnicu aj v oblasti urgentnej medicín na modernú úroveň tretieho tisícročia.

Späť