Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Výstavba moderného urgentného príjmu napreduje napriek pandémii

15.1.2021

Nový, moderný urgentný príjem Nemocnice AGEL Zvolen za vyše 7 miliónov EUR by mal byť v prevádzke už v lete tohto roku. A to aj napriek tomu, že pandémia koronavírusu zastavila práce na celé dva mesiace. Nemocnica AGEL Zvolen sa tak opäť posunie vpred, aby poskytovala stále kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť svojim pacientom.

Výstavba urgentu začala koncom septembra v roku 2019 a je rozdelená na tri stavebné objekty. Centralizovaný urgentný príjem, oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM) a centrálne operačné sály. Stavba má mnohé na seba nadväzujúce činnosti. Úplne dokončené sú v súčasnosti dve podčasti. Interná časť urgentného príjmu a pracovisko CT. Boli dokončené sadové úpravy, fasáda na objekte OAIM, príjazdová komunikácia k OAIM, dezinfekcia a náter fasády na prístavbe operačných sál, vstavané čisté priestory v objekte OAIM, vstavané čisté priestory – expektačné lôžka, izolačná miestnosť a zákroková miestnosť.

Dokončiť je potrebné vystuženie stropov v objekte centrálnych operačných sál, inštaláciu stropných statívov – stropné svietidlá a anestéziologické statívy, inštaláciu vstavaných čistých priestorov na centrálnych operačných sálach. Finalizujú sa tiež  práce na objekte OAIM, dokončenie pracoviska RTG, dokončenie prác na vybudovaní centrálnych šatní pri pracovisku CT, prebiehajú aj dokončovacie práce na inštalácii vzduchotechniky, merania a regulácie slaboprúdových rozvodov a elektroinštalácií. Následne budú zrealizované funkčné skúšky a proces odovzdávania diela a jeho častí. „Stavebné práce sú realizované v zmysle vydaného stavebného povolenia. Plánované ukončenie a odovzdanie diela aj s posunom prác kvôli pandémii je 30.5.2021. Súčasne s odovzdaním diela bude prebiehať ešte proces kolaudácie, takže celkové odovzdanie diela do užívania Nemocnice AGEL Zvolen predpokladáme v lete 2021,“ povedal Ing. Miloš Brtko, area manažér prevádzkového odboru.

Projekt urgentného príjmu je spolufinancovaný z Európskeho fondu európskeho rozvoja. Nemocnica na tento projekt získala  nenávratný finančný príspevok z Intergrovaného regionálneho operačného programu. Celková hodnota projektu je aj so spolufinancovaním Nemocnice AGEL Zvolen 7,1 milióna EUR. Stavbu realizuje spoločnosť Chemkostav a. s. Michalovce, ktorá zvíťazila vo verejnej súťaži na zhotoviteľa. Doposiaľ bolo v nemocnici preinvestovaných vrámci stavby takmer 2 154 520,13 EUR bez DPH a nákup novej techniky si celkovo vyžiadal 1 444 564,00 EUR bez DPH.

Moderný centralizovaný urgentný príjem bude mať vo vstupnej hale čakáreň pre pacientov, priestor pre prepravu pacientov na urgentnú časť a recepciu, kde sa bude realizovať registrovanie a triedenie pacientov. Pacienti budú ošetrovaní podľa závažnosti zdravotného stavu. Pracovisko urgentného príjmu bude mať jednotku úrazovej starostlivosti so zákrokovou sálou a sádrovňou. V ambulantnej časti pracoviska bude vytvorený priestor pre odborné ambulancie (interná, všeobecná chirurgická, úrazová chirurgická a neurologická) a tiež priestor pre expektačné lôžka a diagnostický reťazec – CT pracovisko, RTG a USG pracovisko. OAIM bude disponovať 6 lôžkami na intenzívnu starostlivosť o pacienta, vrátane izolačného boxu. Centrálne operačné sály budú pozostávať z troch moderných, plne vybavených chirurgických sál a zázemia pre personál.

Späť