Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Rádiologička vo zvolenskej nemocnici: „Na snímkach sme už videli aj žiletky v žalúdku“

4.12.2020

Rádiológia. Odbor, bez ktorého si dnes už žiadna nemocnica nevie predstaviť svoje fungovanie v tomto roku oslávila 125. rokov, čo tento medicínsky odbor vznikol. Využíva aplikáciu fyziky a moderných technológii. Na rádiologických oddeleniach pracujú spoločne lekári špecialisti, rádiologickí technici a fyzici. Cieľom je pre lekárov priniesť rýchle, kvalitné a presné zobrazenie časti tela, ktorá spôsobuje pacientovi ťažkosti. Rádiológovia sú jedny z najžiadanejších odborníkov v každom zdravotníckom zariadení a tých kvalitných, si nemocnice dobre strážia. Ide o veľmi perspektívne, ale aj veľmi technicky a odborne náročné povolanie. Priblížiť rádiológiu sa nám pokúsila primárka rádiodiagnostického oddelenia z Nemocnice AGEL Zvolen, MUDr. Valentína Rusenková.

Aká bola vaša cesta k tomuto špecifickému odvetviu medicíny?

Začala som v tomto odbore pracovať po skončení vysokej školy a po materskej dovolenke v roku 1998, keď som dostala pracovnú ponuku.

Čo všetko možno vďaka rádiodiagnostike zistiť a len stručne vysvetlite, prosím, ako rádiológia funguje?

Rádiológia je medicínsky  odbor, ktorý využíva ionizačné žiarenie  /rtg žiarenie/ a iné fyzikálne javy  / najmä ultrazvuk, magnetické póle/ na  diagnostiku   chorôb. Vďaka vyšetreniam sa dajú zistiť vrodené ochorenia, traumatické zmeny, zápalové, nádorové ochorenia a iné. Bez možnosti  využitia  týchto vyšetrení sa  dnes nedá predstaviť si žiadne neurochirurgické, transplantačné zákroky a ďalšie. Významná úloha rádiológie je v preventívnych a skríningových vyšetreniach. Bez rýchleho a presného  diagnostikovania nemožno adekvátne liečiť pacienta.

Vieme, že žiarenie má aj svoje negatíva – radiačnú zátaž. Zrejme práve to bude dôvodom, prečo je rádiológov veľmi málo. Ako to, že Vás to neodradilo?

Radiačná záťaž pre rozvoj moderných zobrazovacích metód sa výrazne znížila. Pri nástupe do práce ma to neodradilo, vedela som, že budem pomáhať ľudom.

Keď porovnáte časy, keď ste v odbore začínali s tým, ako to funguje dnes, čo sa zmenilo? 

V porovnaní s časom, keď som  začínala v odbore pracovať sa prístroje rýchlo technický zdokonaľujú,  pribudli  nové zobrazovacie metódy, ako je napríklad magnetická rezonancia, PET CT, PET MR.

Ktoré z prístrojov využívate na vašom oddelení vo zvolenskej nemocnici?

V našej nemocnici pribudol  nový špičkový digitálny RTG prístroj, podobne ďalší v nemocnici Krupina,  USG prístroje, teraz na jeseň úplne nový CT prístroj.

Koľko pacientov vyšetríte mesačne, prípadne ročne s podozrením na akú diagnózu?

Mesačne  urobíme na RTG cca 2730 vyšetrení, na CT cca 1650 vyšetrení a na ultrasonografe cca 1000 vyšetrení.

Rádiológia je jedným z mála medicínskych odborov, kde je možné diagnostikovať aj na diaľku – lekárovi stačí snímok. Využíva aj naša nemocnica túto možnosť, prípadne konzultujete snímky „na diaľku“ s inými špecialistami?

Naša nemocnica využíva diagnostiku aj na diaľku, snímky sa posielajú cez T3C,  lekári konzultujú snímky so špecialistami  v iných nemocniciach.

Aj keď ste skúsenou odborníčkou, čo aj vás za roky praxe prekvapilo?

Za 22 rokov praxe  som mala veľa zážitkov. Videla  som neobvyklé predmety na rtg snímkach a v CT obraze, či už to boli žiletky v žalúdku, alebo najrôznejšie predmety  v tráviacej  sústave. Vyšetrovala som pacientov  s bodnými a strelnými poraneniami s prítomnosťou projektilov v tele.

Veľakrát sa stalo, že sme pri vyšetreniach náhodne zistili atypické umiestnenie orgánov, ako napríklad lokalizáciu pečene na ľavej strane. O čom sami pacienti netušili. 

Späť