Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Nemocnica AGEL Zvolen organizovala V. celoslovenskú vedeckú konferenciu Hlavnými témami bola problematika Clostridium difficile v zdravotníckych zariadeniach, periférne a centrálne invazívne vstupy

11.9.2020

Kvalitná zdravotná starostlivosť záruka spokojnosti hospitalizovaného pacienta. Pod týmto názvom zorganizovala Nemocnica AGEL Zvolen v uplynulých dňoch V. celoslovenskú vedeckú konferenciu vo Vígľaši. Hoci sa konferencia každoročne koná na jar, kvôli pandémii koronavírusu bol jej termín presunutý až na september.

,,Konferencia bola určená pre zdravotné sestry, lekárov a medicínsko-technických pracovníkov a tematicky bola rozdelená na dve časti. Prvou bola  vysoko aktuálna problematika klostrídiovej kolitídy a druhá sa venovala ošetrovaniu dlhodobých venóznych vstupov, resp. pacientom so zavedeným portom,“ uviedla odborná garantka konferencie Ing. Jana Krokošová, vedúca Klinickej mikrobiológie  Nemocnice AGEL Zvolen.

Klostrídiovú kolitídu spôsobuje baktéria Clostridium difficile a ide o črevné infekčné ochorenie rôznej závažnosti. Môže mať priebeh ako obyčajná hnačka, ale aj ako život ohrozujúca pseudomembranózna kolitída alebo toxické megakolon. Baktéria, ktorá ochorenie spôsobuje, sa bezpríznakovo  vyskytuje aj v čreve niekoľkých percent dospelej zdravej populácie a až u 50% detí do 2 rokov. V súčasnosti je táto baktéria najčastejším pôvodcom nemocničných črevných infekcii. Infekcia Clostridium difficile postihuje predovšetkým starších pacientov na nemocničných oddeleniach, oslabených inou infekciou, zvlášť s rozvráteným prirodzeným osídlením čreva baktériami (bakteriálnou flórou) v dôsledku liečby širokospektrálnymi antibiotikami. Riziko predstavujú stavy po brušných operáciách, kedy je porušená peristaltika (pohyby čriev, ktoré posúvajú ich obsah), prípadne lieky, ktoré ju spomaľujú a tiež stavy, kedy je porušená slizničná imunita v tráviacom trakte -  nedostatok bielkovín v strave, zápaly čriev atď.  Voľba liečby závisí na závažnosti ochorenia. Jej súčasťou je ukončenie liečby antibiotikom, ktoré viedlo ku vzniku CDI a rehydratácia pacienta, trpiaceho početnými hnačkami, prípadne aj infúznou liečbou. V závažných akútnych prípadoch je nevyhnutné chirurgické odstránenie postihnutého čreva ako život  zachraňujúci výkon. Pri recidivujúcich, ináč nezvládnuteľných enterokolitídach býva úspešnou až fekálna transplantácia - aplikácia stolice od zdravého darcu sondou alebo klyzmou. Darcovská črevná bakteriálna flóra je schopná rozmnožiť sa v čreve pacienta a potlačiť patogénne mikróby. Odborné prednášky boli venované aj laboratórnej diagnostike aj liečebným algoritmom infekcií spôsobených Clostridium difficile.

Nemenej zaujímavá bola aj téma ošetrovania centrálnych dlhodobých venóznych vstupov. Zvolenská nemocnica v tomto smere intenzívne spolupracuje s Nemocnicou AGEL Nový Jičín. Tejto problematike sa dlhodobo a úspešne venujú aj odborníčky z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Prednášky sa venovali najnovším poznatkom ohľadne praxe pri používaní venózneho portu a starostlivosti o dlhodobé periférne a centrálne invazívne vstupy. ,,Ide o nepostrádateľný nástroj medicíny, veľmi dôležitá je však správna ošetrovateľská starostlivosť  o zavedený vstup a správna technika manipulácie s port systémom. Venovali sme sa aj komplikáciám, ktoré vznikajú pri už zavedených venóznych portoch a využitiu týchto portov u onkologických pacientov,“ uviedla Mgr. Stanislava Píšová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice AGEL Zvolen. 

Späť