Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nebezpečné prázdninové zábavy mladistvých sa môžu skončiť aj v nemocnici

14.8.2020

Letné prázdniny sú obdobím, kedy školáci trávia viac času s rovesníkmi, avšak ich zábava sa občas končí v nemocnici. Neraz popíjajú alkoholické nápoje, ktoré sú pre ich organizmus mimoriadne nebezpečné a môžu si spôsobiť otravu. Skúsenosti s tým majú aj na Detskom oddelení v Nemocnici AGEL Zvolen, kde počas prázdnin takéto prípady evidujú. Kedy je potrebná hospitalizácia, ako sa tomu vyvarovať a prečo je pitie alkoholu u detí a tínedžerov také nebezpečné, sme sa opýtali primárky detského oddelenia zvolenskej nemocnice MUDr. Zuzany Krčíkovej.

Vyskytol sa u vás prípad otravy alkoholom u detí počas týchto prázdnin?

Do dnešného dňa sme mali na našom detskom oddelení hospitalizovaných troch pacientov v akútnej alkoholovej ebriete, teda v opitom stave. Išlo o deti od 15 do  16 rokov, 2 chlapci a 1 dievča. Hladina alkoholu v krvi bola nameraná od 1,26 do 1,8 promile. Dvaja pacienti boli privezení na naše oddelenie vzhľadom na to, že podľa príbuzných strácali vedomie. Jeden pacient bol síce bez poruchy vedomia, ale opitý sa  pri bitke zranil a utrpel viaceré poranenia rúk.

Kedy je potrebné v prípade požitia alkoholu volať sanitku alebo ísť do nemocnice?

Operačné stredisko záchrannej služby, prípadne lekára, je potrebné kontaktovať v prípade poruchy vedomia, úrazu hlavy, opakovaného vracania, pretože hrozí nielen dehydratácia a rozvrat vnútorného prostredia, ale je možná aj aspirácia, teda vdýchnutie zvratkov pri zmenenom vedomí. Tiež je dôležité vyhľadať lekársku pomoc pri náhodne nájdenom pacientovi v bezvedomí, kedy nevieme presne okolnosti nadobudnutia bezvedomia, aj v prípade, že pacient medzi tým nadobudne vedomie a je jednoznačne prítomný alkoholový zápach z úst. Nevieme ale, či si pacient pri páde neudrel hlavu, prípadne nemá iné vnútorné poranenia, preto sú vyšetrenia potrebné.

Ako rozoznať otravu alkoholom?

Mieru opitosti môže najlepšie prezradiť zrozumiteľnosť reči a koordinácia pohybov. Spozornieť treba pri výrazne zhoršenej artikulácii, potácaní sa a pádoch. Varovným znamením je aj chuť sa hádať a neprimerane sexuálne správanie. V prípade, že pacient akoby zaspáva, stráca vedomie, je prítomné nepravidelné alebo spomalené dýchanie alebo iné príznaky, ako je príliš rýchly pulz, vracanie počas spánku bez prebudenia, studené končatiny, akrocyanóza, známky dehydratácie, ide už o otravu alkoholom.

Čo sa deje s detským pacientom, keď je v takomto stave hospitalizovaný?

Dôležité je zabezpečiť vnútrožilový vstup na zabezpečenie dostatočnej hydratácie, pokiaľ pacient nie je schopný prijímať potravu ústami, je prítomné vracanie a kým sa zmetabolizuje alkohol pečeňou. Sú monitorované životné funkcie, pacient je uložený pod dozorom v stabilizovanej polohe na boku, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov. Lekár kompletne skontroluje pacienta, či nie sú prítomné známky súčasného úrazu, najmä v prípade,  ak bol pacient náhodné nájdený v bezvedomí bez svedkov. V prípade známok poranenia hlavy so súčasným bezvedomím je potrebné doplniť aj vyšetrenie neurológom, zobrazovacie vyšetrenie mozgu, aby sa vylúčila možnosť vnútrolebečného krvácania, zlomenín, eventuálne podľa potreby aj chirurgické ošetrenie. V prípade známok poranenia brucha či hrudníka je potrebné vylúčiť traumatické poranenie vnútrobrušných alebo vnútrohrudných orgánov

Ako sa otrave alkoholom vyvarovať?

Nepiť alkoholické nápoje, najmä nie v horúčavách,  nalačno či bez predošlého prijatia tekutín. Vždy je potrebné zabezpečiť dostatočnú hydratáciu. 

Koľko takýchto prípadov zaznamenáte ročne? Prevažujú chlapci alebo dievčatá?

Je to približne do 20 pacientov ročne, o trochu viac prevažujú chlapci. Väčšinou sú to deti v pubertálnom období.

Prečo je pitie alkoholu u detí také nebezpečné?

Deti ešte nepoznajú mieru účinku alkoholu, často ide o prvú skúsenosť s alkoholom. Nakoľko celkový účinok alkoholu na organizmus nastupuje pozvoľna, nemusia vedieť odhadnúť dávku alkoholu, ktorú sú schopní ešte stolerovať bez vážnejších následkov. V snahe zapadnúť  do kolektívu kamarátov skúšajú prekonať hranice, čo sa im môže vymknúť spod kontroly. Sú schopní skombinovať rôzne druhy alkoholu, kedy sa znásobí sila účinku. V prípade ťažkostí sa kamaráti môžu zľaknúť situácie a možných následkov a ujdú bez toho, aby pomohli. Preto ide o mimoriadne nebezpečné situácie. 

Späť