Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Zvolenská nemocnica bude mať nový prístroj CT

31.7.2020

Nemocnica AGEL Zvolen začne od pondelka, 3. augusta, výmenu počítačového tomografu, teda CT prístroja. Táto novinka prinesie počas nasledujúcich dvoch mesiacov určité obmedzenia, avšak v konečnom dôsledku nový prístroj bude pre pacientov aj personál veľkým prínosom.

Z dôvodu výmeny CT prístroja bude vo zvolenskej nemocnici odstávka tohto pracoviska približne dva mesiace. ,,Našou snahou je, aby tieto práce minimálne ovplyvnili lôžkovú zdravotnú starostlivosť, preto sme požiadali blízke pracoviská o spoluprácu. Hospitalizovaní pacienti budú na vyšetrenie prevážaní,“ hovorí Ing. Ľudmila Veselá, MBA, riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen.

Úpravy CT pracoviska sú realizované v rámci výstavby a rekonštrukcie priestorov pri vytváraní centralizovaného urgentného príjmu pod názvom „Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“. Počas odstávky je nutná demontáž existujúceho CT prístroja a rôzne stavebné úpravy, ako aj zväčšenie priestoru čakárne, čím sa zvýši komfort pacientov.

Pozitívami nového počítačového tomografu sú kvalitnejší, ostrejší obraz a kvalitnejšia diagnostika či zníženie radiačnej záťaže pre pacienta o 20 až 30 %. Ďalej nové CT umožní vyšetrenie perfúzie mozgu s kvantitatívnym hodnotením diagnostík ischemickej cievnej mozgovej príhody, cievnu analýzu s vyhodnotením stenóz a aneuryziem s automatickým odstránením kostných štruktúr, ako aj vyšetrenie pomocou virtuálnej kolonoskopie s vyhľadávaním polypov. „Výmena CT prístroja nám umožní zvýšiť kvalitu liečebnej starostlivosti. Jeho hlavnou prednosťou je špičková kvalita vyhotovených snímkov a aj rýchlejšie vyšetrenie. Prístroj a jeho modulárne nastavenie sme s lekármi nášho oddelenia vyberali s ohľadom na spektrum poskytovanej starostlivosti a samozrejme s výhľadom do budúcnosti,“ hovorí MUDr. Valentína Rusenková, primárka rádiológie.

Nový CT prístroj bude súčasťou centralizovaného urgentného príjmu aj s novým RTG pracoviskom a sonografiou. Cena nového CT prístroja je 371.200 Eur s DPH. Rekonštrukčné práce sú financované nenávratným finančným príspevkom z Integrovaného regionálneho operačného programu. Na zvolenskej rádiológii zrealizujú približne 40 CT vyšetrení denne.

Späť