Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Zdravotníci na urgentnom príjme vo Zvolene si musia chrániť zdravie pred agresívnymi pacientmi. Lekár má postavenie verejného činiteľa

3.7.2020

Lekári, sestry a ošetrovatelia v Nemocnici AGEL Zvolen, ktorí slúžia na pohotovosti, majú v rámci svojej práce aj náročné služby s extrémnymi zážitkami s neprispôsobivými pacientmi, ktorí neraz ohrozujú aj životy zdravotníkov. Za minulý rok zaznamenali až 13 verbálnych útokov a v jednom prípade bol dokonca zdravotník poškodený fyzickým napadnutím. Hoci sú priestory pohotovosti snímané kamerami, agresívni a opití pacienti s nezmyselnými požiadavkami sa množia. Zdravotníci tak musia dbať pri nočných službách aj o svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných slušných pacientov.

,,Práca na urgentnom príjme je veľmi náročná, obzvlášť na psychiku. Striedanie personálu nám pomáha ľahšie zabezpečiť pokrytie všetkých služieb. Tak, ako v iných zariadeniach pomáhajú zabezpečiť chod urgentnej pohotovosti aj externí lekári“, hovorí riaditeľka Nemocnice Zvolen Ľudmila Veselá. Nemocnica prevádzkuje urgentný príjem I. typu a v pohotovostnom režime ošetruje pacientov chirurgických, neurologických, internistických 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Chirurgickú pohotovosť zabezpečujú v jednej smene dvaja internisti, neurológ, dve sestry a sanitár, chirurg s dvomi sestrami a sanitárom a pediater. Chod pohotovostnej služby nezabezpečuje samostatný tím, ale personál lôžkových oddelení a ambulancií, ktorý sa strieda.

,,Na verbálne útoky a hrubosť pacientov pod vplyvom alkoholu si už personál chtiac nechtiac zvykol, preto sú hlásené len najzávažnejšie incidenty. Za minulý rok sme mali 13 slovných atakov na našich zdravotníkov, najhoršie dopadla naša kolega, ktorá pri napadnutí zo strany pacienta čelila fyzickému útoku.. Za prvý polrok 2020 evidujeme dva  verbálne útoky na zdravotníckych pracovníkov, “ opisuje riaditeľka zvolenskej nemocnice skúsenosti jej kolegov. Priestory pohotovosti sú monitorované kamerovým systémom a výstup z nich nemocnica využíva pre objektivizáciu udalostí či sťažností na správanie personálu. Takmer bez výnimky  ide o absolútne nevhodné správanie, či neadekvátne reakcie pacientov, či ich doprovodu. Najzávažnejším útokom za posledné obdobie bola agresívna pacientka, navyše HIV pozitívna. ,,Spútanú  ju priviezla hliadka polície. Pacientka bola hrýzla všetkých naokolo a navyše mala hepatitídu typu C,“uvádza konkrétny príklad Ľ. Veselá.

Tak, ako aj na iných urgentoch v rámci Slovenska je veľký problém, že ich navštevujú pacienti, ktorí na urgent vôbec nepatria. ,,Buď sa im cez deň nechce čakať u lekára alebo majú dlhotrvajúce zdravotné problémy a keď potrebujú odcestovať, rozhodnú sa ich riešiť pred odchodom do zahraničia. Sú to aj pacienti, ktorí nechcú prísť v pracovnej dobe, ba občas aj „len tak išli okolo a spomenuli si, že ich niečo bolí“. Veľmi často sa tu vyskytujú pacienti pod vplyvom alkoholu, agresívni, zhruba polovicu tvoria ženy. V každej pracovnej zmene sú vo zvolenskej nemocnici v službe muži – sanitári, v prípade potreby je privolaná hliadka polície, ktorá zostáva pri pacientovi až do jeho upokojenia, alebo pacient je políciou priamo privezený.

,,Osobitnú skupinu tvoria príbuzní, ktorí sa dozvedia o úmrtí blízkej osoby. Tento stav je sprevádzaný pochopiteľným návalom emócií a neraz aj agresiou. V tomto prípade je tento stav pochopiteľný, ale naši zdravotníci musia zvládnuť aj tieto životné okolnost,“ dodáva riaditeľka nemocnice. Každý prípad je individuálny a podľa toho je zvolený aj prístup.

Celkovo sa situácia na urgentoch zmenila. V minulosti sem chodili a boli dovážané naozaj len závažné stavy, dnes sa zo záchranného systému vďaka nezodpovednosti pacientov stal len ,,drahý taxík“. Úplne osobitnú časť konfliktov tvoria pacienti, ktorí už prichádzajú s ,,múdrosťami“, naštudovanými z webu a stáva sa to veľmi často. ,,Vyplýva z toho aj rad sťažností, ak pacient nedostane všetky vyšetrenia, ktoré si vygooglil. Treba si uvedomiť, že v troch riadkoch sa nedá o diagnóze, jej príznakoch a liečení zhrnúť šesť ročné štúdium, ktoré musí absolvovať každý lekár.“

Urgentný príjem Nemocnice AGEL Zvolen momentálne pôsobí v dočasných priestoroch, pretože sa aktuálne realizuje výstavba nového urgentného príjmu s diagnostickým zázemím a expektačnými lôžkami. Detská ústavná pohotovostná služba je prevádzkovaná samostatne, v oddelených priestoroch pri detskom oddelení.

Dagmar Pirníková, sestra interného urgentného príjmu Nemocnice AGEL Zvolen opisuje svoje zážitky z práce na pohotovosti.

Problematika útokov na personál urgentného príjmu je pomerne široká a teba ju chápať vo viacerých úrovniach. Často sa stáva, že práve príbuzní pacientov zo strachu o svojich blízkych verbálne opakovane atakujú personál, dožadujú sa rýchleho postupu a okamžitých informácií. Dochádza tak k vyvolaniu neželateľnej atmosféry. To sú však bežné situácie, ktorým sa snažíme predchádzať poskytnutím dostatočných informácií, vysvetľovaním, ochotným, pokojným a vľúdnym prístupom.

Pomerne často sa na ambulanciách urgentného príjmu objavujú pacienti po intoxikácii alkoholom alebo inými omamnými látkami, nezriedka sú to ľudia závislí na tvrdých drogách. U nich je agresivita veľmi vysoká a takmer vždy je potrebná asistencia polície. Osobitnú skupinu tvoria bezdomovci. Poskytne sa im nielen zdravotná, ale aj hygienická starostlivosť, čisté oblečenie vrátane odvšivenia a o pár dní sa celý proces zopakuje.  V poslednej dobe sa zvyšuje počet pacientov, ktorí sú na urgentný príjem privezení v akútnej fáze psychického ochorenia, ktorého súčasťou je aj sebaubližovanie. Súčasťou týchto stavov býva často nepredvídateľná agresivita.

Spomínam si na prípad pacientky intoxikovanej alkoholom, ktorá v pri vyšetrení napadla našu kolegyňu tak rýchlo a nepredvídateľne, že nestihla na útok zareagovať a došlo k fyzickému ublíženiu, ktoré vyžadovalo chirurgické ošetrenie. Tiež si spomínam na bizarný prípad pacientky, ktorá si o pol noci zavolala záchranku pre zdravotné ťažkosti. Následne vysvitlo, že jej ťažkosti súviseli s úmrtím zajačika. Čítala na internete, že zajaci prenášajú tularémiu a ona sa bojí nákazy naliehavo sa  dožadovala sa urgentného ošetrenia a apelovala na povinnosť zdravotníkov ju vyšetriť.

Máme však aj pozitívne príklady a tých je chvalabohu veľa, kedy sa pacient naozaj úprimne za starostlivosť poďakuje a vyjadrí svoju spokojnosť. Sme presvedčení, že spokojný pacient sa vráti tam, kde naozaj spokojný bol. A spokojnosť vo vzťahu k zdraviu má naozaj vysoké nároky. Vykonávať túto prácu zodpovedne a s láskou sa bez vnútorného presvedčenia nedá. Ja túto prácu sestry vykonávam viac ako 40 rokov a nikdy som svoje rozhodnutie neoľutovala.

Všetci zdravotníci, slúžiaci na urgentnom príjme, resp. pohotovosti majú štatút chránenej osoby, takže konanie pacienta, ktorý na nich útočí, môže byť v zmysle platnej legislatívy kvalifikované ako útok na verejného činiteľa.

Zdravotnícke zariadenia siete AGEL v rámci rebrandingu používajú od 1. júla 2020 nové označenie vo forme Nemocnica AGEL a príslušný názov mesta. Meno AGEL sa z doplňujúcej pozície v názve zdravotníckeho zariadenia stalo jeho pevnou súčasťou.

Späť