Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

V Nemocnici Zvolen pokračuje výstavba nového urgentného príjmu

17.6.2020

Od júna naplno pokračuje modernizácia v Nemocnici Zvolen, ktorá je členom skupiny AGEL. Výstavba úplne nového komplexu urgentného príjmu bola dočasne pozastavená najmä z dôvodu obmedzenia dodávateľských prác zo zahraničia, čo súviselo s obmedzeniami prijatými kvôli pandémii koronavírusu. Nový urgentný príjem by mal byť hotový budúci rok v lete.

K polovici júna bolo na stavbe preinvestovaných vyše 700 tisíc EUR, nemocnica už má dodaný nový RTG prístroj, k nemu rádiodiagnostickú stanicu, C rameno a dva ultrasonografy.

Stavba začala vlani v októbri, projekt pod názvom ,,Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu európskeho rozvoja. Nemocnica na tento projekt získala  nenávratný finančný príspevok z Intergrovaného regionálneho operačného programu. Celková hodnota projektu je aj so spolufinancovaním Nemocnice Zvolen 7,1 miliónov EUR. Stavbu realizuje firma Chemkostav a.s. Michalovce, ktorá zvíťazila vo verejnej súťaži na zhotoviteľa.

Celá stavba  nového zvolenského urgentu je rozdelená na tri stavebné objekty:

SO01 –  centralizovaný urgentný príjem,
SO02 –  oddelenie  anestézie a intenzívnej medicíny
SO03 – operačné sály (septická, aseptická, super aseptická)

"Výsledkom modernizácie má byť vyššia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, vyšší komfort pre pacienta, lepšia a výkonnejšia diagnostika pre akútnu zdravotnú starostlivosť,“ uviedla riaditeľka Nemocnice Zvolen Ing. Ľudmila Veselá. ,,Radi by sme aj týmito zásadnými zmenami dosiahli, aby sme boli prvou voľbou pre pacientov v našom regióne.“

Súčasťou projektu je v jeho druhej fáze aj dodávka zdravotníckej techniky. Pracovisko urgentného príjmu bude mať jednotku úrazovej starostlivosti so zákrokovou sálou a so sádrovňou. V ambulantnej časti pracoviska bude vytvorený priestor pre odborné ambulancie (interná, všeobecná chirurgická, úrazová chirurgická a neurologická) a tiež priestor pre expektačné lôžka. Vo vstupnej hale bude priestor pre čakáreň pacientov, priestor pre prepravu pacientov na urgentnú časť a recepcia, kde sa bude realizovať registrovanie a triedenie pacientov. Pacienti budú ošetrovaní podľa závažnosti zdravotného stavu. Oddelenie urgentného  príjmu s diagnostickým komplexom bude efektívnejšie aj z pohľadu času, kedy sa eliminujú časové straty spôsobené presunom pacienta na ambulancie pri oddeleniach.

Od 1.7. 2010 začala spoločnosť AGEL SK a.s. člen skupiny AGEL prevádzkovať nemocnicu vo Zvolene, ktorá jej bola odsúhlasená Banskobystrickým samosprávnym krajom do prenájmu nájomnou zmluvou. Nemocnica ročne hospitalizuje takmer 16 tisíc pacientov a na urgentných príjmoch ošetrí ročne cca 30 000 pacientov.

Späť