Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Slávnostná certifikácia primárov a vedúcich sestier v Nemocnici Zvolen

28.10.2019

V utorok 22. októbra sa v Nemocnici Zvolen a.s., ktorá je členom skupiny AGEL SK, slávnostne odovzdávali certifikáty o absolvovaní školenia Komunikačných štandardov v zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Kurzy boli akreditované Lekárskou komorou. Lekári za ich absolvovanie môžu získať 16 kreditov a všeobecné sestry 14. Cieľom týchto kurzov je skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti v oblasti komunikácie s pacientom, ktorá je jej nevyhnutnou a dôležitou súčasťou.

Certifikácia sa uskutočňuje po absolvovaní série trojdňových školení a následnom aplikovaní pro-klientskeho prístupu do praxe. Primárom a vedúcim sestrám ich s osobnou gratuláciou odovzdali generálny riaditeľ a predseda predstavenstva AGEL SK Michal Pišoja, riaditeľ zvolenskej nemocnice Ján Belanský, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Stanislava Píšová a námestník pre ZS Ján Haško.

Školení, ktoré prebiehajú v zdravotníckych zariadeniach AGEL SK, sa zúčastnil aj predseda predstavenstva Michal Pišoja. „Veľmi pozitívne hodnotím možnosť výmeny skúseností medzi rovnakými oddeleniami našich nemocníc. V skupine AGEL SK chceme ukázať, že nám na komunikácii s pacientom naozaj záleží a aj preto osobne podporujem aktivity, ktoré majú predpoklad prispieť k zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti.“

Riaditeľ nemocnice Ján Belanský, ktorý sa takisto zapojil do edukačného procesu, dodal, že „je potrebné v školeniach pokračovať a zapojiť do nich aj ďalších lekárov a sestry. Profesionálna a najmä ľudská komunikácia na úrovniach lekár – sestra, lekár – pacient a sestra – pacient je prínosom pre zdravotníkov aj pre pacientov a v konečnom dôsledku prispieva k úspešnosti samotnej liečby“.

Okrem zlepšenia komunikačných zručností majú účastníci kurzov možnosť bližšie sa spoznať a utužiť tak tímového ducha. Školenia budú aj naďalej pokračovať a už čoskoro z nich vznikne kompilát edukačných videí, ktoré priblížia nielen atmosféru týchto dní, ale odhalia krásu i náročnosť práce zdravotníckych zamestnancov.

Späť