Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

V Nemocnici Zvolen sa začalo s výstavbou nového urgentného príjmu

22.10.2019

V utorok, 22. októbra 2019 odštartovala v Nemocnici Zvolen, člena skupiny AGEL SK, výstavba úplne nového komplexu urgentného príjmu. Projekt pod názvom ,,Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu európskeho rozvoja. Nemocnica na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z Intergrovaného regionálneho operačného programu. Celková hodnota projektu je aj so spolufinancovaním Nemocnice Zvolen 7,1 miliónov EUR. Stavbu realizuje firma Chemkostav a.s. Michalovce, ktorá zvíťazila vo verejnej súťaži na zhotoviteľa.

Celá stavba je rozdelená na tri stavebné objekty:

  • SO01 – centralizovaný urgentný príjem, kde pôjde o kompletnú rekonštrukciu a vybudovanie centralizovaného urgentného príjmu
  • SO02 budova Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny, kde bude vybudovaná nová budova pre OAIM
  • SO03 operačné sály – pôjde o rekonštrukciu a vybudovanie troch nových moderných operačných  sál (septická, aseptická, super aseptická)

V lete 2021 by nový urgentný príjem mal byť hotový. ,,Mottom a našim dlhodobým cieľom  je vybudovanie modernej nemocnice s kvalitnou zdravotnou starostlivosťou a empatickým prístupom zdravotníkov k zdravotným potrebám našich klientov. Cieľom projektu je zmodernizovať  zvolenskú nemocnicu tak, aby sme mohli poskytovať najmodernejšiu akútnu zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s vyše 120.000 obyvateľmi. Výsledkom bude optimalizácia  diagnostického a liečebného procesu pre pacientov s akútnym ochorením a vybudovanie  najmodernejšieho diagnostického zázemia pre našich zdravotníkov. Projekt umožní zlepšenie  využitia celého  lôžkového fondu nemocnie a  zabezpečí  vyššiu dostupnosť  lôžok pre akútnych  pacientov“, uviedol riaditeľ Nemocnice Zvolen MUDr. Ján Belanský, MPH.

,,Som rád, že sa zvolenská nemocnica zaradila medzi tie v našej sieti nemocníc, kde sa nám už darí konkrétne projekty rekonštrukcie či výstavby začať realizovať. Spoločnosť AGEL SK si uvedomuje, že bez investícií do rozvoja nemocnice, bez inovácií nemôžeme od pacienta chcieť, aby sme boli jeho prvou voľbou v regióne. Pre nás na prvom mieste je a zostáva pacient, aby sa mu čo najrýchlejšie dostala odborná pomoc našich kvalifikovaných lekárov“, objasnil stratégiu spoločnosti AGEL SK predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Michal Pišoja, MPH.

Súčasťou projektu je v jeho druhej fáze aj dodávka zdravotníckej techniky, budovanie a modernizácia informačno-komunikačnej technológie vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupom softvérového vybavenia.

Pracovisko urgentného príjmu bude mať jednotku úrazovej starostlivosti so zákrokovou sálou a so sádrovňou. V ambulantnej časti pracoviska bude vytvorený priestor pre odborné ambulancie (interná, všeobecná chirurgická, úrazová chirurgická a neurologická), a tiež priestor pre expektačné lôžka. Vo vstupnej hale bude priestor pre čakáreň pacientov, priestor pre prepravu pacientov na urgentnú časť a recepcia, kde sa bude realizovať registrovanie a triedenie pacientov. Pacienti budú ošetrovaní podľa závažnosti zdravotného stavu pacienta. Oddelenie urgentného  príjmu s diagnostickým komplexom bude efektívnejšie aj z pohľadu času, kedy sa eliminujú časové straty spôsobené presunom pacienta na ambulancie pri oddeleniach. Súčasťou novovybudovaného oddelenia urgentného príjmu bude aj diagnostický komplex zobrazovacích metód. Jeho súčasťou bude špeciálna diagnostická technika, ktorú budú tvoriť predovšetkým špičkové medicínske zariadenia CT, RTG a USG.

Od 1.7. 2010 začala spoločnosť AGEL SK a.s. člen skupiny AGEL prevádzkovať nemocnicu vo Zvolene, ktorá jej bola odsúhlasená Banskobystrickým samosprávnym krajom do prenájmu, nájomnou zmluvou v ktorej je zahrnutý celkový hmotný aj nehmotný majetok. Nemocnica ročne hospitalizuje skoro 16 tisíc pacientov. a na urgentných príjmoch ošetrí ročne cca 30.000 pacientov.

Späť