Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Nemocničná lekáreň vo Zvolene získala štatút ,,Výučbová lekáreň“

4.10.2019

Slovenská lekárnická komora pridelila štatút ,,Výučbová lekáreň“ nemocničnej lekárni Nemocnice Zvolen, ktorá patrí do celoslovenskej siete nemocníc skupiny AGEL SK. Vďaka tomuto štatútu je možné, aby sa študenti v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia uchádzali v tejto lekárni o odbornú prax.

Na to, aby sa nemocničná lekáreň mohla stať miestom, kde budúci lekárnici môžu získavať praktické skúsenosti, musela splniť náročné technické, logistické a personálne kritériá. Po schválení Slovenskou lekárnickou komorou bola lekáreň 9. septembra 2019 zapísaná do zoznamu výučbových lekární a označenie s logom „Výučbová lekáreň“ bude umiestnené na vstupných dverách.

Od začiatku mesiaca si tak študenti farmácie môžu vybrať na výkon povinnej praxe aj nemocničnú lekáreň vo zvolenskej nemocnici a aj sa na ňu prihlásiť. ,,Celková dĺžka lekárenskej  praxe farmaceuta trvá 6 mesiacov a počas tohto obdobia majú študenti možnosť získať nové praktické zručnosti, overiť si svoje doterajšie vedomosti a v reálnej podobe vidieť a zažiť, čo všetko práca nemocničného farmaceuta zahŕňa“, hovorí Mgr. Melisa Švecová, vedúci farmaceut nemocničnej lekárne Nemocnice Zvolen. 

Nemocniční farmaceuti majú dôležité a nezastupiteľné miesto tak v liečebnom procese pacientov, ako aj pre svojich kolegov – lekárov i sestry. Zabezpečujú totiž prístup k účinným liekom, ale zároveň zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní poradenstva iným zdravotníckym pracovníkom o bezpečnom, efektívnom a optimálnom používaní liekov.

Jednou z najdôležitejších úloh súčasnosti, ktorú lekárnici riešia, je antimikrobiálna rezistencia (zníženie účinnosti, alebo úplná neúčinnosť antibiotík proti baktériám) , ktorá je veľkou výzvou v oblasti verejného zdravia. Nemocniční farmaceuti sú najdostupnejší zdravotnícki pracovníci, ktorí môžu plniť úlohu edukátorov v oblasti prevencie infekcií. Okrem iného sa podieľajú aj na vedení a vykonávaní klinických skúšok vo všetkých európskych krajinách. Tieto klinické štúdie majú zásadný význam pri dosahovaní neustáleho zlepšovania výsledkov liečby pacientov a zlepšovaní miery prežitia  pacientov s akútnymi ochoreniami. 

,,Práve získavanie mladých farmaceutov je šancou pre rozvoj celej oblasti farmácie. Tí, ktorí pôsobia ako nemocniční farmaceuti sú síce menej známi verejnosti, pre nemocnice však plnia nezastupiteľnú úlohu“, dodáva MUDr. Ján Belanský, MPH, riaditeľ Nemocnice Zvolen.

V sieti spoločnosti AGEL SK pôsobia 2 nemocničné lekárne so štatútom výučbovej lekárne, druhá sa nachádza v Nemocnici Komárno.

Späť