Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nový prístroj zvýši bezpečnosť a kvalitu operácii vo zvolenskej nemocnici

26.9.2019

Novú artroskopickú pumpu už niekoľko dní využíva chirurgické oddelenie Nemocnice Zvolen, člen skupiny AGEL SK. Prístroj získala nemocnica darom od Nadačného fondu Continental Automotive v Nadácii Pontis. Dar v hodnote 10 tisíc eur odovzdal vedeniu nemocnice a chirurgickému oddeleniu generálny riaditeľ Continental Automotive Andreas Heinisch a finančný riaditeľ Contental Automotive Milan Škarvada.

Nový prístroj má obrovský prínos pre pacientov a taktiež lekárov - operatérov. Zavedenie nového prístroja umožnilo rozšíriť škálu artroskopických operačných výkonov pri vysokej miere bezpečnosti pre operovaného pacienta. „Úprimne ďakujeme Nadačnému fondu Continental Automotive v Nadácii Pontis za podporu našej nemocnice. Lekárom, ktorí vykonávajú artroskopické operácie, prístroj pomáha k rozšíreniu spektra poskytovanej zdravotnej starostlivosti vyššieho štandardu. Významnými výhodami pre našich pacientov je skrátenie času operačného výkonu, malé operačné rany, minimálne pooperačné bolesti, nízke riziko pooperačných komplikácií, rýchlejšie hojenie a skorá mobilizácia. Ďalším dôležitým faktorom pre spokojnosť pacienta podstupujúceho operačnú liečbu je komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti od predoperačnej prípravy až po pooperačnú liečbu a  následnú rehabilitáciu na našom fyziatricko-rehabilitačnom oddelení“ uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Belanský, MPH.

Nová artroskopická pumpa sa od polovice septembra používa pri každej artroskopickej operácii vo Zvolene.

„Artroskopia je vyšetrovacia a liečebná metóda, ktorá sa používa pri diagnostike a liečbe poranení a ochorení končatinových kĺbov. Výhoda artroskopickej pumpy spočíva v tom, že operatér si môže počas operačného výkonu zvoliť tlak a rýchlosť prietoku preplachovanej tekutiny podľa druhu operovaného kĺbu, vykonávanej operačnej procedúry a diagnózy. Vizualizácia operovaných kĺbnych štruktúr sa zlepší, zvýši sa kvalita obrazu, čo má zásadný vplyv na bezpečnosť a precíznosť operačného výkonu“ objasňuje účel nového prístroja chirurg Nemocnice Zvolen MUDr. Juraj Rolko.   

Súčasťou vybavenia artroskopickej pumpy je shaver (špeciálna fréza), ktorého používanie umožňuje rozšíriť škálu chirurgického ošetrenia vnútrokĺbnych štruktúr, meniskov, šlachového aparátu, chrupaviek a plík.

Vďaka opísaným výhodám darovaný prístroj oceňujú nielen ošetrujúci lekári chirurgie, ale je veľkým prínosom predovšetkým pre hospitalizovaných pacientov, ktorí vo zvolenskej  nemocnici podstúpia operačnú liečbu.

Chirurgické oddelenie Nemocnice Zvolen a. s. vykonáva ročne viac ako 900 operačných výkonov na pohybovom systéme. Veľkú časť z týchto výkonov tvoria operácie na kĺboch končatín.

Späť