Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica Zvolen pripravila odbornú konferenciu zameranú na starostlivosť o geriatrického pacienta

11.5.2019

Nemocnica Zvolen, ktorá je členom skupiny AGEL, usporiadala 9. mája 2019 IV. ročník celoslovenskej vedeckej konferencie, ktorej nosná téma bola „Kvalitná zdravotná starostlivosť – záruka spokojnosti hospitalizovaného pacienta“. Odzneli na nej odborné prednášky zamerané na geriatrickú medicínu, geriatrické ošetrovateľstvo a špecifiká starostlivosti o geriatrického pacienta, ktoré si vypočulo 150 účastníkov.

Hlavným organizátorom konferencie bola Nemocnica Zvolen, člen skupiny AGEL, v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek a Subregionálnou lekárskou komorou. Konferencia sa konala pod záštitou riaditeľa Nemocnice Zvolen, MUDr. Jána Belanského, MPH. Riaditeľ vo svojom príhovore všetkých privítal a vyjadril presvedčenie, že prednášky budú pre účastníkov obohacujúce pre ich ďalšiu prácu a zaželal k nim podnetné diskusie.  „Tohtoročná téma konferencie bola zameraná predovšetkým na manažment starostlivosti o geriatrického pacienta“, povedal MUDr. Belanský, MPH a pokračoval: „Kvalitná zdravotná starostlivosť pacienta a zvlášť o geriatrického pacienta si vyžaduje podnety v zavádzaní nových diagnostických a liečebných postupov, modernizáciu v technologickom vybavení pracovísk a rozvoj spolupráce odborníkov všetkých odborností. Naším cieľom bolo spojiť ľudí pracujúcich v tejto oblasti a sprostredkovať im ukážky výsledkov práce na ich pracoviskách. Vzájomné spoznávanie práce jednotlivých nemocníc a výmena skúseností je pre nás veľmi dôležitá“ doplnil.

Čestným hosťom konferencie bola predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii, pani Mgr. Denisa Šarkoziová, ktorá svojou úvodnou prednáškou s názvom „Geriatrické ošetrovateľstvo verzus starostlivosť o seniorov v procese zmien“ poukázala na súčasné zmeny, ktoré ovplyvňujú geriatrickú medicínu. Ďalšou zaujímavou prednáškou bola téma branchmarketingu, ktorý spojil Nemocnicu Zvolen s VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach a bol prezentovaný ako metóda, ktorá pomáha zdravotníckym zariadeniam vyvíjať sa iným než tradičným spôsobom a umožňuje im dostať sa čo najrýchlejšie k tým najefektívnejším myšlienkam, metódam a procesom.

Konferencia splnila účel. Odborné prezentácie boli pútavé, s poučnými kazuistikami ako aj podnetnou a tvorivou diskusiou. „Prezentácie, ktoré ponúkli účastníci konferencie, boli kvalitne spracované, zaujímavé, vyplývajúce zo skúseností prezentujúcich. Samozrejme, mimoriadne dôležité sú pre nás externé skúsenosti našich kolegov z iných slovenských nemocníc, ktoré sa odprezentovali v rámci konferencie,“ uzavrela členka organizačného výboru, Ing. Jana Krokošová.

 

Späť