Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Nemocnica Zvolen investovala do laboratórnej techniky 55 tisíc eur

26.11.2018

Nemocnica Zvolen, člen skupiny AGEL obstarala svojim laboratóriám nové prístrojové vybavenie. Celková hodnota investície predstavuje 55-tisíc eur. Vývoj laboratórnej techniky rovnako ako vývoj ostatnej zdravotníckej techniky stále napreduje. Pre rýchlu a správnu diagnostiku musí prevádzkovateľ laboratória držať krok modernými technológiami.

Nemocnica Zvolen zakúpila pre oddelenie klinickej mikrobiológie nový autokláv. Laboratórne pracovisko tak zvýši  rýchlosť, efektivitu aj presnosť vyšetrení.

Autokláv v podmienkach nášho laboratória poskytuje sterilizáciu drobného spotrebného materiálu, laboratórneho skla, ale hlavne je nevyhnutný pri výrobe, sterilizácii a rozváraní živných pôd. Úsek prípravy kultivačných pôd pripravuje pre prevádzku oddelenia denne 2500 kultivačných pôd a automatizácia v takejto dennej prevádzke je nevyhnutná,“ poznamenala vedúca oddelenia klinickej mikrobiológie Ing. Jana Krokošová.

Pri súčasnej prevádzke mikrobiologického oddelenia musel nový autokláv spĺňať hneď niekoľko kritérií. Prioritnou požiadavkou bola potreba skrátenia času pracovného cyklu autoklávu, čím sa skrátil celkový čas potrebný na výrobu kultivačných médií. Čas potrebný na autoklávovanie jedného cyklu v novom autokláve pri maximálnom naložení je 2 hodiny. Ďalšou požiadavkou bolo vybavenie systémom rýchleho ochladzovania, a to z dôvodu zabezpečenia kontinuálnej prevádzky, pretože vysoké teploty sterilizačného procesu nevyhnutne vyžadujú dlhší čas na opätovné ochladenie na bezpečnú teplotu, s ktorou sa už môže pracovať.

Dodatočne sme autokláv  spojili aj s automatickou plničkou živných pôd, ktorá je určená na presné dávkovanie pripravených agarových médií, bujónov a iných roztokov, s možnosťou nastavenia presného  objemu plnenia a rýchlosti plnenia. Plnička pôd má prídavné Peltierové chladenie so zabránením kondenzácie vodných pár  a je spojená s tlačiarňou pre popis Petriho misiek. Obidve zariadenia výrazne prispievajú k presnému, jednotnému, vopred kalibrovanému postupu prípravy živných kultivačných pôd, ktorých objem, hrúbka naliatej vrstvy, veľkosť kultivačnej plochy je konštantná a zodpovedá platným predpisom a parametrom“ dodala na záver Ing. Krokošová.

Laboratóriá Nemocnice Zvolen zabezpečujú komplexnú mikrobiologickú, hematologickú a biochemickú diagnostiku. Svoje diagnostické služby poskytujú takmer po celej republike, pričom  majú záujem rozširovať spektrum laboratórnych služieb a neustále ich modernizovať a skvalitňovať. Svojou pôsobnosťou a kvalitou výsledkov, ktoré sú potvrdzované národnými referenčnými centrami, sa tieto oddelenia radia medzi najväčšie laboratóriá na Slovensku.

Späť