Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica Zvolen podporuje kampaň zameranú na hygienu rúk

3.5.2018

Nemocnica Zvolen, člen skupiny AGEL, pripravila už po ôsmykrát niekoľko podujatí spojených so správnou hygienou rúk. Akcie zamerané na prevenciu sa uskutočnia pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa hygieny rúk.

S cieľom zabezpečiť bezpečnú hospitalizáciu svojich pacientov si zvolenská nemocnica už niekoľko rokov buduje úspešnú stratégiu prevencie a kontroly nemocničných infekcií. Súčasťou tejto stratégie je aj podpora medzinárodnej kampane „Umývaj si ruky – zachrániš život“, zameranej na hygienu a dezinfekciu rúk. Na internej úrovni sa formou seminárov na jednotlivých oddeleniach uskutočnia lokálne vzdelávacie akcie. Ich cieľom je upozorňovať zdravotníckych pracovníkov na nevyhnutnosť dodržiavania nastavených hygienických opatrení.

Nemocnica Zvolen každoročne organizuje i špecifické podujatie zamerané na prevenciu, ktoré je určené pre širokú verejnosť. Každý si môže vyskúšať a overiť techniku správneho umývania rúk. Tento rok sa akcia uskutoční 4. mája 2018 od 8.00 do 14.00 hodiny vo vstupnej hale priestorov polikliniky Nemocnice Zvolen. Prevencia tohto typu sa teší stále väčšej pozornosti zo strany ambulantných pacientov, rodičov s deťmi a celej širokej verejnosti nielen zo Zvolena, ale už aj zo širokého okolia.

„Správna hygiena a dezinfekcia rúk je dôležitá prevencia šírenia patogénov v nemocničnom prostredí,“ poznamenal riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Belanský, MPH. „V nemocnici dbáme na pravidlá predchádzania tzv. nozokomiálnych nákaz. Na základe výsledkov pravidelných kontrol aktívne vykonávame viacero opatrení od aktualizácie harmonogramu dezinfekcie oddelení, po vybavenie všetkých zdravotníckych pracovísk a pacientskych izieb pákovými dávkovačmi a zásobníkmi dezinfekčných roztokov a mydla,“ dodal.

Už niekoľko rokov Nemocnica Zvolen vychováva a učí správnej technike umývania rúk práve tých najmenších, a to prostredníctvom projektu s názvom Minko Špinko. Rovnomennú postavičku poznajú i miestne deti. Za niekoľko rokov navštívil mnohé zvolenské škôlky a školy, kde  pútavou, ale najmä detskému chápaniu zrozumiteľnou formou učí správnej hygiene rúk. Tento spôsob edukácie podporujú pedagógovia aj rodičia.

Späť