Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Minko Špinko sa vrátil medzi deti

24.11.2017

Vďaka Nemocnici Zvolen, člen skupiny AGEL, sa aj tí najmenší môžu oboznámiť so správnou technikou umývania rúk. V uplynulých týždňoch Minko Špinko navštívil jednu základnú a dve materské školy. Pre veľký záujem sa do jedného predškolského zariadenia vrátil už druhýkrát počas tohto roka. Umývanie a dezinfekcia rúk patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií.

Autorkou a zároveň aj hlasom projektu Minko Špinko je Jana Krokošová, vedúca oddelenia klinickej mikrobiológie. Od roku 2014 hravou formou oboznamuje deti s potrebou a správnou technikou umývania  rúk. Vďaka plyšovej postavičke Minka Špinka dokáže zaujať aj tých najmenších. Do projektu sa za posledné obdobie zapojilo 110 detí. Po vyrozprávaní príbehu a názornej ukážke umývania rúk, nasleduje overenie techniky  umývania rúk a to pomocou špeciálnej UV lampy, kde sa nesprávne umyté miesta na rukách  jasne zviditeľnia.

Umývanie a dezinfekcia rúk patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako zabrániť  šíreniu infekcií. Škôlky, predškolské zariadenia a  školy sú pre vzdelávanie a ďalší rozvoj detí nevyhnutné, no zároveň zo zdravotného hľadiska sú miestom s vyšším rizikom prenášania a šírenia vírusových a bakteriálnych ochorení. Pre detskú populáciu znamená toto prostredie predovšetkým zvýšené riziko infekčných ochorení dýchacích ciest a tráviaceho traktu.

Aby sa miera tohoto rizika minimalizovala, ponúkla súčasne s týmto projektom Nemocnica Zvolen vybraným školám a škôlkam pomoc pri zabezpečení potrebných mikrobiologických vyšetrení, ktoré pri podozrení na niektoré z prenosných ochorení odporučí a aj priamo realizuje spolupracujúci ambulantný lekár. V prípade, že dieťa  môže byť po preliečení v dôsledku oslabeného organizmu v období rekonvalescencie vystavené riziku opätovného prenosu   patogénov,  odporučí mu lekár zostať ešte pár dní doma. Pre imunitný systém dieťaťa nie je vhodné krátko po chorobe vystaviť ho znovu takémuto prostrediu.

„Cieľom  nášho projektu je hravým spôsobom učiť deti už v útlom veku správnej technike umývania rúk,  napomáhať rodičom podporovať imunitný systém svojich detí a v neposlednej rade pomôcť pediatrom  používať v liečbe  antibiotiká len  vtedy, keď je to nevyhnutné,“ uviedla Ing. Jana Krokošová, autorka projektu. 

Nemocnica Zvolen venuje problematike hygieny rúk zvýšenú pozornosť, nakoľko dezinfekcia  rúk, spoločne so systémom mikrobiologického monitoringu nemocničného  prostredia, predstavuje v našom zdravotníckom zariadení základný krok k  znižovaniu rizika prenosu nozokomiálnych nákaz. 

Späť