Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Minko Špinko dnes navštívil Zvolenskú Európu pri príležitosti svetového dňa hygieny rúk

5.5.2017

Zdravotníci Nemocnice Zvolen, ktorá je členom skupiny AGEL, usporiadali pre širokú verejnosť Deň hygieny rúk na prízemí Zvolenskej Európy, ktorým sa pripojili k projektu WHO „Umývaj si ruky – zachrániš život“. Pretože potreba dezinfekcie rúk neustále narastá, zvýšil sa aj záujem širokej verejnosti o túto akciu, ktorej sa dnes zúčastnilo takmer 500 záujemcov, aby si vyskúšalo a overilo, pomocou špeciálnej lampy, správnu techniku umývania rúk.

V najbližšom období Minko Špinko zavíta aj medzi tých najmenších - škôlkarov a školákov základných škôl, kde už je mnohým známy a teší sa stále väčšej pozornosti zo strany ambulantných pacientov, rodičov s deťmi a celej verejnosti nielen zo Zvolena, ale už aj zo širšieho okolia. Projekt Minko Špinko, prostredníctvom ktorého pravidelne, už niekoľko rokov, zdravotníci nemocnice vstupujú  s hygienou rúk do škôl a škôlok, sa stal zaujímavým pre pedagógov aj rodičov. „Plyšového Minka Špinka s čistými rukami si deti pamätajú. Prostredníctvom neho a virtuálnej rozprávky pri našich návštevách v škôlkach učíme deti správnej hygiene rúk. Sledovať ich záujem a chuť vyslúžiť si pochvalu od zdravotníkov po kontrole UV lampou je pre nás veľmi povzbudzujúcou motiváciou pre ďalšie podobné projekty,“ vysvetlila vedúca oddelenia klinickej mikrobiológie Ing. Jana Krokošová s tým, že verí, že aj tohtoročná akcia na podporu Dňa hygieny rúk bola úspešná a prínosná pre všetkých prítomných záujemcov, ktorí budú rozdávať získané informácie ďalej, ale aj pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť, ako aj pre pacientov, ktorí ich vedomosti ocenia v praxi.

Obyčajné umývanie rúk  len pod tečúcou vodou nedokáže zlikvidovať všetky baktérie. Preto je potrebné  použiť mydlo, ktoré nanášame na vlhké ruky. Dĺžka umývania rúk by mala byť aspoň 30 sekúnd. Veď aj bežné úkony ako je  príprava jedla a jeho konzumácia, nástup do práce a návrat domov, cestovanie v MHD si vyžadujú čisté ruky.

Nemocnica vďaka svojmu aktívnemu prístupu k hygiene rúk a prostredia zvyšuje bezpečnosť hospitalizácie pacienta a ako jedna z mála na Slovensku je držiteľom Výročnej ceny Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz (NN). Nemocnica v rámci tohtoročného Dňa hygieny rúk usporiadala 27. apríla 2017 pre odbornú verejnosť II. celoslovenskú vedeckú konferenciu s názvom Hygienické zabezpečenie rúk, súčasť bezpečnej hospitalizácie pacienta, ktorej sa zúčastnilo viac ako dvesto odborníkov z radov lekárov, sestier, pôrodných asistentiek a medicínsko-technických pracovníkov z celej Slovenskej republiky. „Nemocnica Zvolen, ako poskytovateľ bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, venuje problematike hygieny rúk zvýšenú pozornosť, nakoľko hygiena rúk predstavuje základný krok k zaisteniu bezpečnosti pacientov,“ uzavrela Ing. Jana Krokošová.

Späť