Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Nemocnica Zvolen dnes zahájila kampaň WHO zameranú na hygienu rúk celoslovenskou konferenciou

27.4.2017

S cieľom zabezpečiť bezpečnú hospitalizáciu svojich pacientov si už niekoľko rokov buduje Nemocnica Zvolen, člen skupiny AGEL, úspešnú stratégiu prevencie a kontroly nemocničných infekcií. Súčasťou tejto stratégie je aj podpora medzinárodnej kampane WHO „Umývaj si ruky – zachrániš život“ zameranej na hygienu a dezinfekciu rúk. Nemocnica Zvolen v rámci tohto projektu už po siedmykrát realizovala niekoľko podujatí spojených s hygienou rúk. V rámci Dňa hygieny rúk dnes, 27. apríla 2017, usporiadali zdravotníci nemocnice II. celoslovenskú vedeckú konferenciu s názvom Hygienické zabezpečenie rúk, súčasť bezpečnej hospitalizácie pacienta, ktorej sa zúčastnilo viac ako dvesto odborníkov z radov lekárov, sestier, pôrodných asistentiek a medicínsko-technických pracovníkov z celej Slovenskej republiky.

Organizátorom II. ročníka konferencie, pod záštitou riaditeľa Nemocnice Zvolen, bola Nemocnica Zvolen v spolupráci s regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek a regionálnou komorou medicínsko- technických pracovníkov. „Tohtoročná akcia Deň hygieny rúk je zameraná predovšetkým na hygienu operačných sál. Hygiena všetkých našich priestorov je pre nás dlhodobo veľmi dôležitá, pretože je základným pilierom bezpečnej hospitalizácie pacienta ako aj bezpečnosti našich zamestnancov. Na internej úrovni už prebiehali na jednotlivých oddeleniach lokálne seminárne akcie a edukatívnou formou upozorňovali zdravotníckych pracovníkov na nevyhnutnosť dodržiavania nastavených hygienických opatrení. Verím, že toto odborné podujatie prinesie  nové poznatky a teším sa tejto bohatej účasti,“ uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka.

Nemocnica vďaka svojmu aktívnemu prístupu k hygiene rúk a prostredia zvyšuje bezpečnosť hospitalizácie pacienta a ako jedna z mála na Slovensku je držiteľom Výročnej ceny Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz (NN). Práve tento potenciál sa zvolenská nemocnica rozhodla rozširovať a vybudovať platformu, pomocou ktorej si budú môcť odborníci vymieňať dôležité informácie a skúsenosti. „Myslím si, že prezentácie ktoré ponúkajú oddelenia našej nemocnice sú kvalitne spracované, zaujímavé, vyplývajúce zo skúseností prezentujúcich. Samozrejme mimoriadne dôležité sú pre nás aj externé skúsenosti našich kolegov z iných slovenských nemocníc, ktoré sa odprezentujú v rámci konferencie,“ povedala členka organizačného výboru Ing. Jana Krokošová.

Hygiena rúk je základným, najefektívnejším spôsobom prevencie nozokomiálnych nákaz a prevencie šírenia antimikróbnej rezistencie. „Dôsledné dodržiavanie hygieny rúk je v boji proti výskytu NN jedným z najúčinnejších prostriedkov. Aby mohla byť prevencia účinná, je potrebné dokonale pochopiť proces vzniku a šírenia týchto nákaz a je potrebná ochota zdravotníckych pracovníkov sa týmto problémom zaoberať, zavádzať preventívne opatrenia do praxe, vzdelávať sa v tejto oblasti, k čomu môže prispieť aj táto konferencia,“ povedala námestníčka pre ošetrovateľstvo Nemocnice Zvolen PhDr. Elena Mikušová.

 

Program konferencie, ktorý tvorilo 10 odborných prednášok, bol rozdelený do troch blokov zameraných na bezpečnosť pacienta. Prednášky sa venovali bezpečnosti na operačnom trakte, riadeniu rizík a bezpečnosti na operačných sálach, aktuálnym trendom v dezinfekcii plôch, dodržiavaniu hygienicko-epidemiologického režimu v zdravotníckych zariadeniach. Odprezentované boli taktiež rôzne spôsoby prevencie a kontroly nemocničných infekcií a boli dôkazom toho, že tieto problémy sú súčasne problémami všetkých slovenských nemocníc. „Poskytovanie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti patrí k hlavným prioritám každého zdravotníckeho zariadenia. Bezpečnosť pacienta, ako aj zamestnancov, je pre našu nemocnicu prvoradá,“ uviedla vedúca oddelenia klinickej mikrobiológie a členka organizačného výboru konferencie Ing. Jana Krokošová.

Ďalšou z aktivít, ktorým sa Nemocnica Zvolen venuje pri príležitosti Dňa hygieny rúk bude akcia pre širokú verejnosť, 5.5.2017 od 12.00 do 17.00 hod na prízemí Zvolenskej Európy, kde si budú môcť všetci prítomní vyskúšať a následne pod UV lampou otestovať správnosť postupu umývania rúk. Tento bežný úkon, ktorý vykonáva každý z nás denno- denne je možno náročnejší, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Najmenším detičkám priamo v obchodnom centre postavička Minka Špinka vyrozpráva svoj príbeh, pomocou virtuálnej rozprávky, a tým ich naučí, ako si správne umyť rúčky. „Rada by som touto cestou pozvala širokú verejnosť do Zvolenskej Európy v piatok 5. mája 2017 na akciu v rámci Dňa hygieny rúk, kde sa na nich teší kolektív zdravotníkov Nemocnice Zvolen a Minko Špinko,“ dodala s úsmevom organizátorka Ing. Jana Krokošová.

Následne Minko Špinko zavíta aj medzi tých najmenších - škôlkarov a školákov základných škôl, kde už je mnohým známy a teší sa stále väčšej pozornosti zo strany ambulantných pacientov, rodičov s deťmi a celej verejnosti nielen zo Zvolena, ale už aj zo širšieho okolia. Projekt Minko Špinko, prostredníctvom ktorého pravidelne, už niekoľko rokov, zdravotníci nemocnice vstupujú  s hygienou rúk do škôl a škôlok, sa stal zaujímavým pre pedagógov aj rodičov.

Späť