Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Zvolenská nemocnica dokončila digitalizáciu celej nemocnice a zrekonštruovala prízemie chirurgického pavilónu

27.7.2016

Nemocnica Zvolen, člen skupiny AGEL, v týchto dňoch dokončila rekonštrukciu prízemia chirurgického pavilónu. Vďaka polročnej modernizácii a investícii za viac ako 150 tisíc eur, je k dispozícii pre pacientov okrem príjemného modernejšieho vstupu, recepcia, nový vyvolávací systém pacientov, navigačný systém a v neposlednom rade nový digitálny RTG prístroj.

Najväčšou investíciou bol digitálny RTG prístroj, čím sa kompletne zdigitalizovala celá zvolenská nemocnica. "Nový prístroj so sebou prináša množstvo výhod ako pre pacientov, tak pre lekárov a v neposlednom rade má vplyv aj na životné prostredie. Čas potrebný na vyšetrenie pacienta sa výrazne skráti, zároveň sa zníži radiačná záťaž pacienta. Pacient dostane napálené CD so svojou snímkou, ktorá je zároveň nahratá do "PACSU", čo je archívna platforma pre nemocnicu, takže lekár na inom oddelení nepotrebuje, aby pacient fyzicky nosil v rámci nemocnice CD. V prípade potreby môže byť snímka nahratá aj na t3c centrum, čo je rádiologické komunikačné centrum, určené na bezpečný digitálny prenos obrazovej dokumentácie pacientov. To znamená, že lekár z druhej strany republiky si môže snímku prezrieť on-line", uviedla primárka RDG oddelenia, MUDr. Valentína Rusenková s tým, že snímka je zhotovená vo vysokej kvalite, dá sa s ňou ľahko manévrovať, zvýrazniť kontrast, jas, inverziu, priame meranie, či substrakciu  je možné zväčšovať, respektíve zmenšovať obraz a prakticky sa týmto vylučuje nutnosť opakovania zhotovenej snímky z dôvodu nízkej kvality.

Pacienti si po príchode na prízemie chirurgického pavilónu najskôr všimnú moderný vstup so všetkými potrebnými vyšetrovacími a diagnostickými pracoviskami pre pacientov, ktorí potrebujú chirurgickú prvú pomoc. Traumatologická ambulancia z poschodia bola presťahovaná do nových priestorov na prízemí, aby pacienti nemuseli chodiť po schodoch. Vo všetkých ambulanciách na prízemí bola vymenená podlahová krytina, kachličky, zariadenie. Vynovili sa aj priestory čakárne, sociálne zariadenia pre pacientov. „Nakoľko toto pracovisko zaostávalo, čo sa týka vybavenia a prostredia za inými, už zrekonštruovanými, preto sme sa rozhodli pristúpiť k rekonštrukcii, ktorá už  bola nevyhnutná,“ hovorí MUDr. Jozef Botka, riaditeľ Nemocnice Zvolen s tým, že v uplynulom roku bola presťahovaná a opravená chirurgická pohotovosť do priestrannejšej ambulancie s novým vybavením ako v ambulancii, tak aj v čakárni.

Novinkou je aj systém poradových lístkov. Pacient si pri vstupe vytiahne poradový lístok podľa toho, kam potrebuje ísť. Nad ambulanciami sú displeje, ktoré ukazujú číslo práve ošetrovaného  pacienta. Pri zmene čísla displej vydá krátky zvuk, aby upozornil čakajúcich na zmenu. Pacienti sú menej nervózni, pretože vidia aktuálny stav a tiež koľko pacientov je pred nimi. Eliminuje sa týmto možnosť predbiehania sa pacientov, ale samozrejme život ohrozujúce stavy a záchranky majú prednosť. Systém ponúka bohaté štatistiky ako napríklad dobu čakania pacientov, dobu obsluhy pacienta. „Vďaka štatistikám budeme môcť relevantne porovnať dobu čakania pacienta na vyšetrenie u nás a v iných zdravotníckych zariadeniach, pričom porovnávať sa chceme predovšetkým so zahraničnými zariadeniami. Tento systém stál viac ako 7 000 EUR a predpokladáme, že sa nám aj za jeho pomoci podarí zefektívniť manažment pacienta. Tiež by sme chceli vyvolávací systém zaobstarať na polikliniku, kde je takmer 40 ambulancií,“ prezrádza riaditeľ ďalšie plány do budúcnosti.

Ďalšou potrebnou súčasťou manažmentu pacientov, ktorá doteraz chýbala v chirurgickom pavilóne, je recepcia, kde ich zdravotná sestrička bude navigovať a objednávať na presné termíny vyšetrení – v prípade, ak bude potrebné ďalšie riešenie zdravotného stavu pacienta. V budove sa nachádza chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a tiež ďalšie vyšetrovacie zložky ako CT, RTG a sono pracovisko,  preto sme pre našich pacientov vytvorili podmienky lepšie sa orientovať. K tomuto kroku sme pristúpili z toho dôvodu, že mnoho pacientov je po vstupe do chirurgického pavilónu zmätených, blúdi a nevie nájsť správnu ordináciu. Naším cieľom je, aby pacienti mali kontaktnú osobu, ktorá sa im bude vedieť venovať, usmerniť, čím by sa mali pacienti cítiť bezpečnejšie, pretože budú vedieť, že sa majú na koho obrátiť,“ uzavrel MUDr. Botka.   

Späť