Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

2-dňová akcia Deň hygieny rúk zaujala takmer 500 ľudí

5.5.2016

Už po šiestykrát zdravotníci Nemocnice Zvolen, člen skupiny AGEL, usporiadali Deň hygieny rúk, ktorým sa pripojili k projektu WHO „Umývaj si ruky – zachrániš život“. Novinkou tento rok bola I. celoslovenská vedecká konferencia s názvom Hygienické zabezpečenie rúk, súčasť bezpečnej hospitalizácie pacienta, ktorej sa včera, 4. mája 2016, zúčastnilo viac ako stodvadsať odborníkov z radov lekárov, sestier, pôrodných asistentiek a medicínsko-technických pracovníkov z celej Slovenskej republiky. Poznatky z praxe si odborníci navzájom odovzdávali zo skúseností v zdravotníckych zariadeniach, ambulanciách, čo bolo vidieť na bohatej diskusii ku každej prednáške. Pretože potreba dezinfekcie rúk neustále narastá, zvýšil sa aj záujem širokej verejnosti o túto akciu, ktorej sa dnes, 5. mája 2016, v priestoroch recepcie polikliniky zvolenskej nemocnice zúčastnilo takmer 300 záujemcov, aby si vyskúšalo správnu techniku umývania rúk. Zúčastnilo sa jej tiež viac než 100 študentov stredných škôl a žiakov základných a materských škôl, ktorým bol názorne, prostredníctvom postavičky Minka Špinka a virtuálnej rozprávky, vysvetlený postup, cieľ a význam správneho a pravidelného umývania rúk. Následne si správnosť hygieny rúk záujemcovia overovali pomocou špeciálnej lampy s UV svetlom.

Hlavným organizátorom konferencie bola Nemocnica Zvolen v spolupráci s regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek a regionálnej komory medicínsko- technických pracovníkov pod záštitou primátorky Mesta Zvolen a riaditeľa Nemocnice Zvolen. „Rukou sa dá všeličo preniesť, až po nozokomiálne nákazy. Keď si zdravotníci nedajú pozor, môžu pacientom poškodiť ako v nemocniciach, tak aj mimo nich. Verím, že vám toto odborné podujatie prinesie odborne niečo nové, so zmyslom a   teším sa krásnej a bohatej účasti,“ uviedol vo svojom príhovore riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka. Veľké množstvo návštevníkov privítala a popriala krásny a inšpirujúci deň aj primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová.

Nemocnica vďaka svojmu aktívnemu prístupu k hygiene rúk a prostredia zvyšuje bezpečnosť hospitalizácie pacienta a ako jedna z mála na Slovensku je držiteľom Výročnej ceny Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz (NN). „Hygiena rúk je základným, najefektívnejším spôsobom prevencie NN a prevencie šírenia antimikróbnej rezistencie. NN postihujú milióny pacientov ročne po celom svete. Predlžujú ich hospitalizáciu, zaťažujú finančný rozpočet zdravotníckych zariadení a skracujú dĺžku života pacientov. Dôsledné dodržiavanie hygieny rúk je v boji proti výskytu NN jedným z najúčinnejších prostriedkov. Aby mohla byť prevencia účinná, je potrebné dokonale pochopiť proces vzniku a šírenia týchto nákaz a je potrebná ochota zdravotníckych pracovníkov sa týmto problémom zaoberať, zavádzať preventívne opatrenia do praxe, vzdelávať sa v tejto oblasti, k čomu môže prispieť aj táto konferencia,“ povedala námestníčka pre ošetrovateľstvo Nemocnice Zvolen Mgr. Elena Mikušová.

Program konferencie, ktorý tvorilo 13 odborných prednášok, bol rozdelený do troch blokov zameraných na bezpečnosť pacienta. Prednášky sa venovali infekciám na jednotlivých oddeleniach, faktorom ohrozujúcich bezpečnosť pacientov, dodržiavaniu hygienicko-epidemiologického režimu v zdravotníckych zariadeniach. „Poskytovanie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti patrí k hlavným prioritám každého zdravotníckeho zariadenia.Bezpečnosť pacienta, ako aj zamestnancov, je pre našu nemocnicu prvoradá,“ uviedla vedúca oddelenia klinickej mikrobiológie a členka organizačného výboru konferencie Ing. Jana Krokošová.

Prezentácia o pravidlách dodržiavania hygieny rúk prebiehala v dvoch rovinách, na poliklinike a v prostredníctvom Minka Špinka. Akcia nemocnice sa teší stále väčšej pozornosti zo strany ambulantných pacientov, rodičov s deťmi a celej širokej verejnosti nielen zo Zvolena, ale už aj zo širokého okolia. Projekt Minko Špinko, prostredníctvom ktorého pravidelne zdravotníci nemocnice vstupujú  s hygienou rúk do škôl a škôlok, sa stal zaujímavým pre pedagógov aj rodičov.„Plyšového Minka Špinka s čistými rukami si deti pamätajú. Prostredníctvom neho a virtuálnej rozprávky pri našich návštevách v škôlkach učíme deti správnej hygiene rúk. Sledovať ich záujem a chuť vyslúžiť si pochvalu od zdravotníkov po kontrole UV lampou je pre nás veľmi povzbudzujúcou motiváciou pre ďalšie podobné projekty,“ vysvetlila Ing. Jana Krokošová s tým, že verí, že aj tohtoročná dvojdňová akcia na podporu Dňa hygieny rúk bola úspešná a prínosná pre všetkých prítomných záujemcov, ktorí budú rozdávať získané informácie ďalej, ale aj pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť , ako aj pre pacientov, ktorí ich vedomosti ocenia v praxi.

Späť