Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

O nemocnici

Zvolenská nemocnica obnovila celoústavné vzdelávanie lekárov

28.3.2018

Povinnosťou zdravotníckych pracovníkov je priebežne obnovovať a udržiavať získanú odbornú spôsobilosť po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Nemocnica Zvolen, člen skupiny AGEL, podporuje sústavné vzdelávanie svojich zdravotníckych zamestnancov, preto pristúpila k obnoveniu celoústavných lekárskych seminárov.

Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je podmienené odbornými znalosťami a ich následným využitím v praxi. Každý lekár je povinný neustále sa vzdelávať, tzn. udržiavať a obnovovať získanú odbornú spôsobilosť v súlade s rozvojom príslušných odborov a špecializácií po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Úlohou zamestnávateľa je zas nepretržite zabezpečovať  zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  Manažment Nemocnice Zvolen sa rozhodol v spolupráci so Subregionálnou  lekárskou komorou Zvolen obnoviť celoústavné lekárske semináre a zorganizoval prvý zo seminárov určených lekárom. Zúčastnilo sa ho 63 lekárov. V úvode vystúpila MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH – predsedníčka SRLK Zvolen, ktorá vo svojom príhovore vyslovila poďakovanie za možnosť spolupodieľať sa na organizovaní tohto seminára. Nasledovali prednášky MUDr. Roberta Thonhausera, primára OAIM zvolenskej nemocnice, na tému „Manažment predoperačnej prípravy pacienta“, pokračoval odborný príspevok MUDr. Jozefa Kočajdu z ORL kliniky v Banskej Bystrici: „Limity jednodňovej chirurgie v ORL“. Seminár ukončil primár chirurgického oddelenia MUDr. Dalibor Panuška, s prednáškou „Distálna pancreatectomia“.

„Rád by som poďakoval námestníčke pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Janke Zdechovanovej za prácu, ktorú vynaložila pri organizácii seminára a rovnako ďakujem za spoluprácu MUDr. Ľudmile Lysinovej, MPH, ktorá zastupuje Subregionálnu komoru vo Zvolene. Sústavné vzdelávanie je pre kvalitnú prácu lekára nie len povinné, ale aj nevyhnutné,“ poznamenal MUDr. Ján Belanský, MPH, riaditeľ Nemocnice Zvolen.

MUDr. Jana Zdechovanovaná doplnila: „Som veľmi rada, že sa nám podarilo obnoviť tradíciu lekárskych seminárov v našom zdravotníckom zariadení. Dúfam, že postupne bude narastať aj počet lekárov, ktorí sa zúčastnia týchto lekárskych seminárov.“

Nemocnica Zvolen je nemocnica všeobecného typu. Ročne hospitalizuje približne 17 tis. pacientov. V súčasnosti zamestnáva rádovo 120 lekárov. V rámci vzdelávacieho plánu je ďalší seminár pripravený na apríl 2018. Veríme, že lekári využijú akreditované podujatie na rozšírenie svojich vedomostí a tradícia lekárskych seminárov v našom zariadení sa obnoví a pretrvá.

Späť