Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Informácie pre sampolátcov

OKM ponúka všetky poskytované vyšetrenia aj na priamu úhradu / bez odporúčania lekára, bez udania dôvodu, anonymne/.
Pri vyšetrení vzoriek za priamu úhradu je potrebné túto skutočnosť uviesť na žiadanke, prípadne telefonický dohovor, ( kontakt. č. 045/5201 372-Eibnerová,0903 035 594- Ing. Krokošová ). Po úhrade platby za vyšetrenie bude prevedený odber materiálu v našom odberovom mieste, ktoré je súčasťou laboratória a dohodnutý spôsob a doba odovzdania výsledkov.
Na požiadanie dodáme aktuálny cenník vyšetrení.

Vydávanie výsledkov:

Výsledky sú odosielané zvozom indikujúcemu lekárovi, alebo odosielané poštou so stručným hodnotením pomocou referenčných hodnôt alebo u zložitejších nálezov s komentárom.
Výsledky si je možné vyzdvihnúť aj priamo v laboratóriu

späť na úvodnú stránku oddelení