Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Druhy vyšetrení

Úsek bakteriológie - poskytuje kultivačné vyšetrenia prebiehajúce za aeróbnych,anaeróbnych /pri dodržaní podmienok pre anaeróbnu kultiváciu/ a mikroaerofilných podmienok s následnou izoláciou a biochemickou identifikáciou mikroorganizmov, prípadne ich fyziologických vlastností.

 • Výter z tonzíl
 • Výter z nosa
 • Výter z nasofaryngu
 • Výter z laryngu
 • Spútum
 • Bronchoalveolárna laváž
 • Ster z dutiny ústnej /bukálna, sliznica,jazyk.../
 • Vločka z výplachu pri sinusitíde
 • Výter zo spojovkového vaku
 • Výter z ucha
 • Ster z kože
 • Plodová voda
 • Obsah žalúdka /u novorodencov/
 • Aspirát
 • Lochie
 • Výter z rany
 • Operačný materiál
 • Punktáty,exsudáty
 • Hnis
 • Likvor
 • Hemokultúra
 • Moč
 • Výter z uretry
 • Ejakulát
 • Výter z cervixu
 • Výter z pošvy
 • Výter z konečníka
 • Stolica
 • Krv
 • Kanyly, katétre
 • Dialyzát a iný materiál- po predchádzajúcej konzultácii s laboratóriom
 • Mikroskopický dôkaz H.pylori / kultivácia možná po predchádzajúcej konzultácii s laboratóriom/
 • Ster z cervixu a uretry na dôkaz Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis
 • Ster z cervixu a uretry na dôkaz antigénu Chlamydia trachomatis /metódou ELISA/
 • Virologické vyšetrenie stolice na rotavírusy a adenovírusy

Úsek antibiotickej terapie

poskytuje stanovenie citlivosti izolovaných patogénov na antimikrobiálne látky kvalitatívnou metódou a stanovenie MIC (minimálnej inhibičnej koncentrácie) v závislosti od druhu mikroorganizmov, vyšetrovaného materiálu a prípadných požiadaviek indikujúceho lekára, alebo nemocničného farmakológa.


Úsek parazitológie

 • Vyšetrenie : Trichomonas vaginalis
 • Vyšetrenie : stolice na črevné parazity: Enterobius vermicularis – perianálny zlep, Giardia (Lamblia) intestinalis

Úsek sérologie

dôkaz špecifických protilátok a antigénov:

Sérológia bakteriálnych infekcií

 • Antistreptolyzín O /ASLO/ - kvalitatívne: latexová aglutinácia, kvantitatívne: neutralizačný test
 • Reumatoidný faktor/RF/ - turbidim.
 • C-reaktívny proteín /CRP/- turbidim.
 • RPR /dôkaz reagínov/-aglutinácia
 • Anti Treponema pallidum /TPHA/- hemaglutinčná reakcia
 • Borrelia IgM, IgG- EIA
 • Borrelia IgM, IgG- Western blot
 • Anti Chlamydia pneumoniae IgA,IgM- ELISA
 • Anti Chlamydia trachomatis IgA, IgM- ELISA
 • Anti Mycoplasma pneumoniae IgA,IgM- ELISA
 • Anti Bordetella pertussisIgA,IgM,IgG- ELISA
 • Anti Helicobacter pylori IgA,IgG- ELISA

Sérológia vírusových infekcií

 • Anti HAV IgM-ELISA
 • HBsAg - ELISA
 • Konfirmačný test HBsAg – ELISA
 • Anti HBs – ELISA
 • Anti HBc IgM –ELISA
 • Anti HBc Total – ELISA
 • HBeAg – ELISA
 • Anti HCV – ELISA
 • Anti CMV IgM,IgG – ELISA
 • Herpes simplex IgM,IgG – ELISA
 • Varicella zoster IgM,IgG – ELISA
 • IM test
 • EBV VCA IgM - ELISA
 • EBV EBNA IgG - ELISA
 • Anti Rubeolla IgM - ELISA
 • Anti HIV 1,2,0 – ELISA
 • Papilomavírusy(HPV-DNA) - Hybridizačná metóda

Sérologia parazitárnych infekcií

 • Anti Toxoplasma gondii IgA,IgM, IgG – ELISA
 • Anti Toxoplasma gondii IgG Avidita - ELISA
 • Anti toxocara canis IgG – ELISA
 • Ponuka serologických vyšetrení je v korelácii s moderným prístrojovým a technickým vybavením oddelenia.

Kvalita diagnostickej činnosti OKM je pravidelne overovaná:

 • NRC pre sledovanie mikroorganizmov na antibiotiká – ÚVZ SR Bratislava
 • EQA- Labquality Fínsko
späť na úvodnú stránku oddelení