Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie klinickej mikrobiológie

O oddelení

Oddelenie klinickej mikrobiológie (OKM) poskytuje komplexnú mikrobiologickú diagnostiku pre účely zistenia etiológie mikrobiálnych chorôb a stanovenie kauzálnej antimikrobiálnej terapie. Diagnostika infekčných chorôb spája prevedenie a vyhodnotenie súborov bakteriologických, parazitologických, mykologických a serologických vyšetrení.

Súčasťou OKM je Antibiotické pracovisko, ktoré poskytuje konzultačnú, organizačnú a odbornú činnosť vzťahujúca sa k racionálnej antibiotickej politike. Stanovením kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti izolovaných mikroorganizmov na antibiotiká poskytuje podklady pre antibiotickú terapiu a pre epidemiologické šetrenie.

OKM zabezpečuje laboratórnu diagnostiku pre ambulantných aj hospitalizovaných pacientov v sieti štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadení. Zmluvné partnerstvo laboratória so všetkými zdravotnými poisťovňami sa každoročne obnovuje .

Laboratórna činnosť je doplňovaná interpretáciou výsledkov, konzultáciou antibiotickej terapie, sledovaním výskytu rezistentných kmeňov a nozokomiálnych nákaz. Pracovisko úzko spolupracuje s radou iných medicínskych odborov. V spolupráci s nimi sa podieľa na riešení odborných štúdií a grantov.

Vízia oddelenia

Cieľom činnosti nášho oddelenia je ochota slúžiť záujmom pacienta, t.j. zaistiť primerané a stavu vedomostí zodpovedajúce laboratórne vyšetrenia každému, kto ich v skutočnosti potrebuje a to v optimálnom čase a ekonomicky efektívne. Chceme lekárovi poskytnúť informácie pre určenie diagnózy, stanovenie rizika, stupňa a prognózy choroby, monitorovanie liečby, pre detekciu komplikácii a skríning. V duchu tohto nášho cieľa počtom a sortimentom laboratórnych testov, ich racionálnym využívaním a spoľahlivým analytickým procesom ako aj profesionálnym prístupom chceme byť moderným laboratórnym diagnostickým pracoviskom.


Organizačne sa OKM člení na:

 • úsek príjmu biologického materiálu a spracovania dát
  tel: 045 / 5201 428
 • úsek klinickej bakteriológie
  tel: 045 / 5201 748
 • úsek antibiotickej terapie
  tel: 045 / 5201 744
 • úsek črevných nákaz a parazitológie
  tel: 045 / 5201 745
 • úsek imunosérologickej diagnostiky
  tel: 045 / 5201 372
 • úsek technických služieb
  tel:045 / 5204 747

Prevádzka a pracovná doba

Pracovná doba : od 7.00 hod - 15 30 hod (pondelok – piatok)
Služba v sobotu : od 7.00 hod - 15.30 hod
Služba v nedeľu : od 8.00 hod - 12.00 hod
Pohotovostná služba : v sobotu od 15.00 do pondelka 7.00 hod