Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

Pracoviská

Oddelenie klinickej mikrobiológie

O oddelení

Oddelenie klinickej mikrobiológie (OKM) poskytuje komplexnú mikrobiologickú diagnostiku pre účely zistenia etiológie mikrobiálnych chorôb a stanovenie kauzálnej antimikrobiálnej terapie. Diagnostika infekčných chorôb spája prevedenie a vyhodnotenie súborov bakteriologických, parazitologických, mykologických a serologických vyšetrení.

Súčasťou OKM je Antibiotické pracovisko, ktoré poskytuje konzultačnú, organizačnú a odbornú činnosť vzťahujúca sa k racionálnej antibiotickej politike. Stanovením kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti izolovaných mikroorganizmov na antibiotiká poskytuje podklady pre antibiotickú terapiu a pre epidemiologické šetrenie.

OKM zabezpečuje laboratórnu diagnostiku pre ambulantných aj hospitalizovaných pacientov v sieti štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadení. Zmluvné partnerstvo laboratória so všetkými zdravotnými poisťovňami sa každoročne obnovuje .

Laboratórna činnosť je doplňovaná interpretáciou výsledkov, konzultáciou antibiotickej terapie, sledovaním výskytu rezistentných kmeňov a nozokomiálnych nákaz. Pracovisko úzko spolupracuje s radou iných medicínskych odborov. V spolupráci s nimi sa podieľa na riešení odborných štúdií a grantov.

Vízia oddelenia

Cieľom činnosti nášho oddelenia je ochota slúžiť záujmom pacienta, t.j. zaistiť primerané a stavu vedomostí zodpovedajúce laboratórne vyšetrenia každému, kto ich v skutočnosti potrebuje a to v optimálnom čase a ekonomicky efektívne. Chceme lekárovi poskytnúť informácie pre určenie diagnózy, stanovenie rizika, stupňa a prognózy choroby, monitorovanie liečby, pre detekciu komplikácii a skríning. V duchu tohto nášho cieľa počtom a sortimentom laboratórnych testov, ich racionálnym využívaním a spoľahlivým analytickým procesom ako aj profesionálnym prístupom chceme byť moderným laboratórnym diagnostickým pracoviskom.


Organizačne sa OKM člení na:

 • CALL CENTRUM
  tel: 045/ 5201 742,  045/ 5201 743
 • úsek príjmu biologického materiálu a spracovania dát
  tel: 045/ 5201 428, 045/ 5201 666
 • úsek klinickej bakteriológie
  tel: 045/5201 748
 • úsek antibiotickej terapie
  tel: 045/5201 744
 • úsek črevných nákaz a parazitológie
  tel: 045/5201 745
 • úsek technických služieb
 • tel:045/5204 747

Prevádzka a pracovná doba

Pracovná doba : od 7:00 hod do 15:30 hod (pondelok – piatok)
Služba v sobotu : od 6:00 do 16:00
Služba v nedeľu : od 7:00 do 15:00
Pohotovostná služba : v sobotu od 15:00 do pondelka 7:00 hod