Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Interné oddelenie a JIS

Vnútorné lekárstvo je  klinický medicínsky odbor zabezpečujúci akútnu a nepretržitú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť tak, aby bola poskytovaná komplexne, rýchlo a kvalitne.

Interné oddelenie našej nemocnice disponuje tromi ošetrovacími jednotkami, ktoré sa nachádzajú na 2.,4.poschodí a prízemí Spoločného pavilónu. Súčasťou Interného oddelenia je Jednotka intenzívnej starostlivosti s piatimi lôžkami, nachádzajúca sa na 3.poschodí. Pacientom je k dispozícii 60 lôžok, pričom je možné si vybrať aj izby s nadštandardným vybavením.

Interné oddelenie a JIS  pokrýva svojou činnosťou širokú oblasť zdravotnej starostlivosti. Staráme sa o pacientov so širokým spektrom vnútorných chorôb, ako sú  ochorenia srdcovocievneho systému, obličkové ochorenia, endokrinné  a metabolické poruchy, ochorenia tráviaceho a dýchacieho systému, onkologické ochorenia ale aj reumatologické ochorenia a choroby pohybovej sústavy.

Oddelenie disponuje najnovším materiálno-technickým vybavením.

JIS zabezpečuje komplexnú intenzívnu zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov s akútnymi život ohrozujúcimi ochoreniami.  Je vybavená modernou  monitorovacou technikou pre sledovanie životných funkcií a parametrov a prístrojovým vybavením pre vykonávanie invazívnych aj neinvazívnach výkonov ako: dočasnú NIV a UPV, elektrokardioverzie, zavádzanie dočasných kardiostimulátorov, centrálnych venóznych katétrov, EKG a TK Holter monitorovanie, echokardiografie  a ďalšie výkony potrebné pre diagnostiku a liečbu.

Náš tím je zložený zo skúsených a erudovaných lekárov, sestier a sanitárov. Našim cieľom je poskytovať individuálnu a kvalitnú zdravotnú starostlivosť s dôrazom na  ľudskú dôstojnosť a potreby našich pacientov.