Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

Biochemické vyšetrenia

Základné:  Glu,Urea,Krea,KM,CB,ALB,BILc,p;AST,ALT,GMT,ALP, AMS,CK,CK-MB,LDH,
Minerály: Na-K-Cl,Ca-Mg-P-Fe, Ca-ionizované , VK- Fe, Feritín
Lipidy: CHOL, HDL,LDL,TG
Diabetes mellitus: HbA1c%;C-peptid, oGTT, cB-Glu
Kardiálne markery: Troponín I, NT-proBNP
Štítna žľaza: TSH,fT4,a-TG,a-TPO
Hormóny a vitamíny: LH,FSH,PRL,TEST,PROG,E2,KORT,iPTH,vitamín D, Vit.B12, Kyselina listová
Onkomarkery: AFP,HCG,CEA,CA125,CA15-3,CA19-9, CA125,PSA,fPSA,B2MG
Sepsa,zápal: CRP,PCT
Moč: sedimenty, KVP, Albumín, odpady minerálií, klírensy, frakčné exkrécie, toxikológia-drogy, Bence-Jones bielkovina
Stolica: okultné krvácanie, Kalprotektín
Imunologické základné: IgG-IgA-IgM,C3-C4,CRP,ASLO,RF,IgE-celkové,Feritín
Elektroforéza: ELFO proteínov v sére, Imunofixácia CB, IZO ALP
Celiakia a intolerancia: anti-Gliadín IgG,IgA; anti-Transglutamináza IgG,IgA, anti-Bielkoviny Kravské Mlieko IgG,IgA
Autoimunitné: ANA IgG, ACLA IgG,IgM
Prenatálny skríning:  PAPP-A, free-ßHCG, AFP, HCG, uE3
späť na úvodnú stránku oddelení