Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Hematologicko- biochemické oddelenie

Pre spolupracujúcich lekárov ponúkame

 • zvoz biologického materiálu podľa individuálnych požiadaviek
 • bezplatne dodávame odberový materiál
 • bezplatne dodávame žiadanky na vyšetrenia
 • bezplatná možnosť elektronickéhi on line prenos výsledkov vyšetrení 
 • konzultačnú a konziliárnu činnosť
 • telefonické hlásenie urgentných vyšetrení a závažných nálezov

O oddelení

Hlavným predmetom našej činnosti je vykonávanie analýz biologického materiálu, ktoré pomáhajú pri účelnej diagnostike klinického stavu pacientov v čase zodpovedajúcom klinickým potrebám. Analýzami a interpretáciou získaných výsledkov sa tak podieľame priamo na diagnostike, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení.

Laboratórium sa nachádza v budove polikliniky na 2. poschodí vpravo, vedľa čakárne hematologickej ambulancie. Poskytuje svoje služby nepretržite, 24-hodín denne/7dní v týždni - pre lôžkové oddelenia a ambulancie našej nemocnice, ale aj ďalšie súkromné a špecializované ambulancie okresu Zvolen, Krupina, Komárno, Levoča a spádovej oblasti mesta Handlová.

Našim cieľom je zabezpečiť pre Vás dostupné, kvalitné (presné a správne) výsledky v primeranom, resp. čo najkratšom čase.

Oddelenie je členené:

Laboratórium klinickej biochémie

 • úsek rutinných biochemických vyšetrení
  • úsek špeciálnych imunochemických vyšetrení
  • úsek ELISA a ELFO metód
  • úsek moče-ABR-glykémie

Laboratórium hematológie a transfuziológie

 • úsek rutinných  hematologických vyšetrení
 • úsek hemokoagulácie
 • úsek krvnej banky a imunohematologie